Training and consulting uit de industrie voor de industrie

Training and Consulting

Uit de industrie voor de industrie

Wij zijn 's werelds toonaangevende leverancier van automatiseringstechniek en marktleider in voor technische opleidingen. We combineren veelzijdige didactische vaardigheden met diepgaande productie-expertise. Onze oplossingen voor Training and Consulting brengen het beste van beide samen, waardoor wij workshops met 'industrieel DNA' kunnen aanbieden. Onze doelen: we stellen u in staat uw productiviteit en concurrentievermogen te maximaliseren door uw medewerkers te helpen hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Onze workshops variëren van technische basisworkshops tot het ontwikkelen van vaardigheden voor digitale transformatie.

TAC

Uw opleidingen beginnen bij Festo

Het kan best zijn dat uw vader of grootvader nog opleidingen gevolgd bij heeft bij Festo, want sinds 1970 bieden wij al technische opleidingen aan rond automatisering - onze kernactiviteit. Onze trainers geven het hele jaar trainingen in onze opleidingscentra, of bij u op de werkvloer. En dat doen ze met hart en ziel. Deze opleidingen kunnen op maat van uw dienst of bedrijf gemaakt worden, maar we bieden ook standaard zogenaamd 'open' opleidingen aan, waarvoor u zich direct kunt inschrijven.

Opleidingsaanbod - beschrijving van onze populairste opleidingen

Moderne industriële pneumatiek (PN111)

Deze training bevat de volgende onderwerpen:

 • Pneumatische aandrijvingen: cilinders voor verschillende toepassingen
 • Ventielen: verschillende typen ventielen, pneumatisch/elektrisch bediend, constructies en verschillende middenstanden
 • Besturing/regeling: pneumatische en elektrische besturing/regeling van ventielen
  • - positie besturing: eindstandmelders en sensoren
  • - besturing op basis van druk: gebruik van druk- en nuldruk-meting
  • - besturing op basis van tijd: gebruik van tijdfuncties
  • - snelheidsregeling: gebruik van snelheidsregelventielen, snelontluchters en gestuurde
   terugslagkleppen
  • - logische besturingsfuncties: EN- en OF-functie
  • - drukregeling: gebruik van drukreduceerventiel en drukbooster
 • Basiskennis elektrische besturing: drukknoppen, contacten en relais
 • Basisprincipes van luchtverzorging: productie, conditionering en verdeling
 • Symbolische weergave apparatuur volgens de geldende norm NEN 3348 / ISO 1219
 • Identificeren en verhelpen van storingen
 • Veiligheid

De deelnemer:

 • weet hoe perslucht wordt opgewekt en wat het belang is van een juiste luchtkwaliteit
 • kan een pneumatisch component identificeren en het ontwerp, de eigenschappen en de werking ervan verklaren
 • kan de symbolen van pneumatische componenten identificeren en beschrijven
 • kan een eenvoudig pneumatisch schema ontwerpen, assembleren en testen
 • kan pneumatische componenten onderhouden en storing zoeken in eenvoudige pneumatische systemen
 • kan de technische specificaties en data van pneumatische componenten interpreteren

Kosten

Dagopleiding (3 dagen) € 1.043,- (excl. BTW)

Avondopleiding (6 avonden) € 1.358,- (excl. BTW)

Elektrische aandrijvingen (ED811)

Deze training bevat de volgende onderwerpen:

 • stappenmotor
 • servomotor
 • spindel- en tandriemaandrijving
 • kracht en snelheid van de aandrijvingen
 • het maken van de juiste keuze door berekening (handmatig/software)
 • aansluiten, configureren en testen van een stappenmotor

De deelnemer:

 • kan de juiste elektrische aandrijving kiezen
 • kan een elektrische aandrijving opbouwen, elektrisch aansluiten en in de software configureren
 • kan veilig werken met elektrische aandrijvingen, storingen lokaliseren en verhelpen
 • weet wat de verschillen zijn tussen stappen- en servomotor aansturing
 • weet hoe een keuze gemaakt moet worden tussen de verschillende aandrijvingen
 • weet hoe een elektrische aandrijving is opgebouwd en welke componenten daarvoor nodig zijn
 • weet in welke stappen een elektrische aandrijving in bedrijf wordt gesteld
 • weet hoe de configuratie software werkt
 • weet hoe veilig moet worden omgegaan met een elektrische aandrijving

Kosten:

Dagopleiding (1 dag) € 408,- (excl. BTW)

Avondopleiding (2 avonden) € 529,- (excl. BTW)

De deelnemer ontvangt een certificaat als bewijs van deelname.

Elektro pneumatische besturingen (EP211)

Deze training bevat de volgende onderwerpen:

 • principes en begrippen van de besturingstechniek
 • basiskennis sensoren
 • logische functies
 • tijd- en telschakelingen
 • geheugens
 • combinatorische besturingen m.b.v. bewegingsdiagram
 • sequentiële besturingen
 • ontwerpen van pneumatische besturingen
 • veiligheid en storing zoeken
 • praktische oefeningen

De deelnemer:

 • kan een bewegingsdiagram lezen, interpreteren en eventueel zelf opstellen
 • weet wat de basisfuncties zijn binnen de besturingstechniek en hoe deze worden weergegeven in een pneumatisch-, hydraulisch- en/of elektrisch schema
 • weet welke sensortypen er zijn en wat hun specifieke kenmerken zijn
 • weet wat de betekenis is van pneumatiek-/hydraulieksymbolen volgens NEN 3348 (ISO-1219)
 • weet wat de betekenis is van elektrotechnieksymbolen volgens NEN 5152
 • kan een elektro pneumatische volgordebesturing ontwerpen aan de hand van de in het bewegingsdiagram gevonden schakelformules
 • kan een elektrische besturing opbouwen met behulp van een elektrisch schema
 • kan een storing lokaliseren en verhelpen m.b.v. het bewegingsdiagram

Kosten

Dagopleiding (5 dagen) € 1.742,- (excl. BTW)

Avondopleiding (10 avonden) € 2.202,- (excl. BTW)

De deelnemer ontvangt een certificaat als bewijs van deelname.

Elektro techniek voor niet-technici (EL131)

Deze training bevat de volgende onderwerpen:

 • principes en begrippen van de elektrotechniek
 • eenheden en symbolen
 • meten in een elektrisch circuit
 • begrippen uit de elektrotechniek: gelijkspanning, wisselspanning, één- en drie fasen
 • vermogens in elektrische circuits
 • serie- en parallel schakeling
 • spanningsverdeler
 • elektrische schakelingen
 • elektrische componenten (relais, contactor, enz.)

De deelnemer:

 • weet wat er bedoeld wordt met begrippen als stroom, weerstand en spanning
 • kan elektrotechnische schema’s lezen en begrijpen
 • kan een elektrisch systeem opbouwen en aansluiten
 • kan werken met de diverse meetinstrumenten, waaronder een universeelmeter

Kosten

Dagopleiding (2 dagen) € 812,- (excl. BTW)

Avondopleiding (4 avonden) € 1.058,- (excl. BTW)

De deelnemer ontvangt een certificaat als bewijs van deelname.

Codesys v3.5- Programmeren volgens IEC61131-3 (PLC381)

Deze training bevat de volgende onderwerpen:

 • programmeren in diverse IEC 61131-3 talen zoals: Structured Text, Sequential Function Chart, Ladder en Function Block Diagram
 • simulatiemode van Codesys
 • project aanpak
 • netwerkinstellingen
 • tijd- en telfuncties toepassen
 • visualisaties maken
 • I/O configuratie uitvoeren
 • programmeren en in bedrijf nemen van twee werkende MecLab stations

De deelnemer:

 • kan een programma schrijven in Codesys V3.5
 • kan een installatie in bedrijf stellen
 • kan snel een storing lokaliseren en verhelpen
 • heeft kennis van diverse IEC 61131-3 talen zoals: Structured Text, Sequential Function Chart, Ladder LD en Function Block Diagram
 • kan functieblokken toepassen en visualisaties maken
 • kan verbinding maken met de PLC

Dagopleiding (2 dagen) € 812,- (excl. BTW)

Avondopleiding (4 avonden) € 1.058,- (excl. BTW)

De deelnemer ontvangt een certificaat als bewijs van deelname.

Energiebesparing in industriële omgevingen (PN361)

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • uitleg van diverse compressoren en hun specifiek energieverbruik
 • kosten persluchtproduktie met rekenvoorbeeld
 • persluchtconditionering
 • kosten van lekkage
 • persluchtkwaliteit ISO 8573-1:2010
 • dimensioneren van het persluchtleidingwerk
 • dimensioneren van een pneumatisch teem vanaf de persluchtverzorgingseenheid tot aan de aandrijving, inclusief luchtslangen
 • bepalen van het totale luchtverbruik van een productie omgeving
 • gebruik van online Festo calculatietools zoals Airconsumption en GSED
 • tips & Tricks voor energie efficiënt ontwerpen van pneumatische temen
 • diverse rekenvoorbeelden
 • rekentool in Excel
 • praktische oefeningen

De deelnemer:

 • heeft kennis van persluchtkwaliteitsklasse volgens ISO 8573-1:2010 en kan drukdauwpunt interpreteren
 • weet wat de mogelijkheden zijn om energie efficiënt te kunnen ontwerpen
 • kan de formules toepassen met behulp van een rekentool in Excel (deze rekentool wordt aan het einde van de cursus aan de deelnemer overhandigd)
 • kan de online softwaretools van Festo gebruiken
 • kan de juiste keuze maken voor een energie efficiënte applicatie
 • kan energieverspilling in pneumatische temen detecteren en een passende oplossing bieden

Kosten:

Dagopleiding: € 408,-

Avondopleiding (2 avonden): € 529,-

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat als bewijs van deelname.

Opleidingsagenda

PN111 (start 1 maart 2022)

1,8,15 maart 2022

locatie: Festo, Delft

ED811 (start 10 februari 2022)

10 februari 2022

locatie: Festo, Delft

PLC381 (start 15 februari 2022)

15, 22 februari 2022

locatie: Festo, Delft

EL131 (start 10 maart 2022)

10, 17 maart 2022

locatie: Festo, Delft

EP211 (start 29 maart 2022)

Op de dinsdagen 29 maart en 5, 12, 19 en 26 april 2022

Locatie: Festo, Delft

PN361 (9 maart 2022)

Locatie: Festo, Delft

PN 111 start 11 mei 2022 (3daagse training)

11,18,25 mei 2022

locatie: Festo, Delft

PN361 (15 juni 2022)

Locatie: Festo, Delft

Opleiding op aanvraag beschikbaar

Onderstaande opleidingen zijn op aanvraag beschikbaar.

 • PN201 Energie besparen door vermindering van luchtlekkage
 • PN202 Meten van persluchtkwaliteit
 • PLC371 Codesys v 3.5 Inleiding in PLC Techniek
 • EL141 Elektrotechniek voor niet- technici deel 2
Het belang van training

Meerwaarde door competentieontwikkeling

Snelle technologische veranderingen vereisen de continue kwalificatie van medewerkers en een hoog aanpassingsvermogen. Daarom zijn levenslang leren en gerichte bijscholing van vaardigheden van cruciaal belang.

Leer meer over de meerwaarde van competentieontwikkeling

Cursusaanbod

Workshops

Kwalificatie wordt bewezen met een certificaat, maar competentie blijkt pas uit handelingen in de praktijk. Ons aanbod is primair gericht op de ontwikkeling van competenties voor speciale functies, namelijk de kernelementen van de (automatiserings)industrie: technologie, organisatie en mensen.

Boek uw workshop