e-learning

Oplossingen voor e-learning

Meer plezier met e-learning

De wereldwijde trend naar leren in netwerken en voortdurende kennisuitwisseling creëert dynamische opwaartse cycli in onderwijs, innovatie en bedrijfsleven. Dit resulteert onder meer in internationale technologie- en contentstandaards voor technische opleiding en bijscholing. Wij sturen deze ontwikkelingen niet alleen actief aan, maar bieden ook de oplossingen die nodig zijn om het potentieel van deze trends te benutten.

Leermanagementsystemen (LMS)

Leermanagementsystemen (LMS) worden gebruikt om het leerproces te beheren en te organiseren. Alle noodzakelijke functies zijn geïntegreerd in één platform. Zo kunt u zich op de essentie van het leerproces concentreren: het efficiënt en eenvoudig creëren en toewijzen van motiverende digitale opleidingseenheden, terwijl de leervoortgang van de studenten in realtime kan worden geregistreerd. De studenten worden individueel ondersteund, gestimuleerd en aangemoedigd. Zo garandeert u een duurzaam leersucces.

Onze leermanagementsystemen voldoen aan de eisen voor e-learning. Ze zorgen voor een naadloze verbinding tussen het digitale management van leermaterialen en de echte interactie in het klaslokaal. U organiseert, plant leerreeksen, communiceert, breidt uw leermateriaal uit en registreert individuele leervoortgang, terwijl de studenten de leermodules doorlopen.

Classroom Manager Vocational Training (VT)

Classroom Manager Vocational Training is het ideale platform voor het beheren en uitvoeren van onlinetrainingen en omvat tevens een uitgebreid trainingsmanagement.

U kunt digitale leermiddelen, zoals e-learningcursussen, Tec2Screen®-cursussen, simulaties en zelfgemaakte documenten en materialen in een centrale bibliotheek beschikbaar stellen. Docenten en trainers hebben bovendien de mogelijkheid om tests of vragenlijsten te maken. Alle leermiddelen kunnen worden gebruikt om eigen leerprogramma's te maken. Inhouden kunnen individueel worden beheerd en toegewezen, en de leervorderingen van elke student worden geëvalueerd en gedocumenteerd.

Lees meer over de Classroom Manager

E-learningcursussen

Onze e-learningcursussen brengen kennis over door middel van theoretische klompjes, interactieve animaties, video's, grafieken en oefeningen voor reflectie. Met behulp van toepassingen en voorbeelden uit de industrie wordt de verworven kennis geïmplementeerd in het dagelijkse werk van de studenten en medewerkers.

Deze praktijkgerichte aanpak zorgt ervoor dat het leren dynamisch en motiverend is en creëert tegelijkertijd vrijheid voor de docenten.

Wat maakt onze e-learningcursussen zo speciaal?

 • Ze zijn gebaseerd op de modernste didactische beginselen, zoals modularisering van de inhoud, micro-learning en interactieve media.
 • Ze bieden een uitstekende inleiding tot nieuwe (technologische) onderwerpen.
 • Begeleiding van deelnemers en storytelling verhogen de motivatie.
 • Praktische en industriële voorbeelden verbeteren de overdracht van kennis.
 • Houd de leervorderingen steeds in het oog.
 • Ze kunnen worden gebruikt voor zelfstudie in het kader van een klassikale opleiding of voor thuisonderwijs.
 • Ze kunnen worden geïntegreerd in diverse andere opleidingsconcepten of leerplanactiviteiten.

Beslis zelf!

Gebruik onze e-learningcursussen die passen bij uw leerinfrastructuur.

 • Als onderdeel van het basisabonnement op ons digitale Festo LX-leerportaal krijgt u toegang tot onze e-learningcursussen en vele andere content en features.
 • Voor het geval dat u slechts in enkele cursussen geïnteresseerd bent, biedt Festo LX ook een individuele onlinetoegang tot geselecteerde e-learningcursussen.
 • Integreer onze e-learningcursussen in de Classroom Manager VT.
 • Integreer onze e-learningcursussen in uw bestaande leermanagementsysteem.

Ontdek onze e-learningcursussen

Connected Learning

Wat is Connected Learning?

Connected learning creëert een nieuwe leerdimensie met de naadloze verbinding tussen de virtuele en echte wereld.

Combineer bekende leermethoden zoals persoonlijk leren, leren in de praktijk en zelfleerfasen. De directe interactie tussen software en hardware elimineert de grens tussen theorie en praktijk. Connected Learning wordt uitgevoerd met behulp van de mobiele, multimedia- en interactieve leerpartner Tec2Screen ®.

Handelingsbekwaamheid, zelfstandigheid en aanpassingsvermogen zijn belangrijke vaardigheden die in ons dagelijks werk noodzakelijk zijn. Het Connected Learning-concept zorgt ervoor dat precies deze vaardigheden en competenties voor technische beroepen worden verworven. Met Connected Learning beschikt u direct over moderne technologieën voor innotatieve technische opleidingen!

Voordelen

 • De sterkere overeenkomst van trainingsactiviteiten met operationele processen en moderne technologieën maakt de ontwikkeling van diverse vaardigheden en capaciteiten mogelijk en bevordert zo de handelingsbekwaamheid van de studenten.
 • Gerichte ondersteuning van zwakke punten en gerichte stimulatie van sterke punten bij het leren.
 • Adviseer leermethoden en leerinhoud op basis van behoefte en individuele eisen - afhankelijk van het leertraject en de voorkennis.

Leer meer over Connected Learning!

Connected learning - het leerconcept

Tec2Screen ®

Met de gepatenteerde interface - de Connect - verbindt Tec2Screen ® de virtuele en de echte wereld en vormt samen met de Base de kern van het systeem. De door ons ontwikkelde cursussen en simulaties vormen de inhoud voor leren, informeren, (be)sturen, meten, regelen en programmeren, die door de Connects met echte hardware zijn verbonden. Op deze manier kunt u de spannende wereld van de techniek exploratief en interactief ervaren door middel van experimenten en direct de signaalstroom tussen hardware en software volgen!

Modulaire en flexibele leeroplossing

Dankzij de modulaire en flexibele structuur van de leereenheden kunt u Tec2Screen ® plaats- en tijdonafhankelijk gebruiken en het leerproces en de leersnelheid individueel aanpassen. Zo wordt gericht voortgebouwd op voorkennis en interesses.

Thuis of onderweg leren - dankzij de mobiliteit van het systeem kunnen studenten altijd en overal leren hoe ze met nieuwe digitale media kunnen omgaan.

Er zijn verschillende manieren waarop u Tec2Screen®-cursussen en -simulaties kunt gebruiken en beheren.

 • Ontdek Tec2Screen® op ons digitale leerportaal Festo LX. U kunt de Tec2Screen®-content zelfstandig of als aanvulling op het Festo LX-basisabonnement gebruiken. Met het basisabonnement hebt u toegang tot veel meer content en features.
 • Integreer Tec2Screen®-cursussen en -simulaties in de Classroom Manager VT
 • Integreer de content in uw bestaande Learning Management System

Voordelen

 • Een naadloze verbinding tussen theorie en praktijk
 • Signaalstroom en samenspel van hardware en software zijn direct zichtbaar en begrijpelijk
 • Aanpasbaar aan verschillende leersystemen en technologieën
 • Cursussen en simulaties kunnen worden toegewezen aan studenten, afhankelijk van hun voorkennis en voorkeursleermethoden.
 • Studentgerichte leeraanpak ondersteunt de rolverandering van docent naar beheerder en motivator (leerpartner)
 • De Classroom Manager maakt individuele administratie en monitoring van studenten mogelijk

Meer informatie over Tec2Screen®!

De componenten van de Tec2Screen®

Connects

Om de verbinding tussen de echte en virtuele wereld te ontdekken, hebben we de Connects - plug-in interfacemodules met gepatenteerde interface - ontwikkeld. De Connects maken directe interactie mogelijk tussen software en hardware en dus tussen theorie en praktijk. De signaalstroom is consistent zichtbaar en begrijpelijk.

Connects

Base

De Base bestaat uit een robuuste kunststof behuizing met geïntegreerde houders voor de Apple iPad ® en de Connects, de plug-in interfacemodules.

Tec2Screen® Base

Apple iPad®

Een tablet-pc met touchscreen en multi-touch-gebarenbediening. U begint direct met een vooraf geïnstalleerd account en apps:

 • iTunes ®-account
 • Tec2Screen ®-app
 • AirPort ®-hulpprogramma

De Tec2Screen ®Base verbindt als basiseenheid de iPad ® met de gepatenteerde Connects. De iPad ® kan, onafhankelijk van het Tec2Screen ®, ook tijdens de training en daarbuiten volledig als tablet worden gebruikt.

Apple iPad

Classroom Manager

Het leermanagementsysteem Classroom Manager beheert alle digitale leermedia zoals Tec2Screen ®-cursussen, simulaties, multimedia-leerprogramma's of zelfgemaakte documenten in een centrale bibliotheek. U kunt ook uw eigen tests of vragenlijsten maken. Gebruik deze leermedia om uw eigen leereenheden te ontwerpen en wijs ze individueel toe aan studenten op basis van hun vaardigheden.
De leerinhoud wordt beheerd en toegewezen, de leervoortgang van elk individu wordt geëvalueerd en gedocumenteerd.

Als u al een leermanagementsysteem (LMS) gebruikt, bieden wij u als gratis alternatief onze Tec2Screen ® Manager met beperkte functionaliteiten aan.

Cursussen

Video's, animaties, meetoefeningen en testtaken nodigen uit om te onderzoeken en te ontdekken - dit maakt leren spannend.
De virtuele meetinstrumenten die in de cursussen zijn geïntegreerd, stimuleren een interactieve probleemoplossing. Bovendien kunnen cursussen buiten het laboratorium zonder problemen worden gevolgd - technologie kan altijd en overal worden geleerd.

Voordelen:

 • Ervaar een breed scala aan leerinhoud: meten, (be)sturen, regelen, programmeren, simuleren etc.
 • Onderzoek en ontdek met video's, animaties, meetoefeningen en testtaken
 • De geïntegreerde QR-codescanner biedt indien nodig snel diepgaande informatie over de gebruikte componenten.
 • De in de cursussen geïntegreerde, virtuele meetinstrumenten, zoals multimeters of oscilloscopen, ondersteunen interactieve probleemoplossing en bereiden de gemeten waarden perfect voor op analyse.
 • Leer altijd en overal - de theoriedelen van de cursussen kunnen offline op alle gangbare eindapparaten worden gevolgd. De project- en probleemgerichte cursussen zijn beschikbaar voor veel technologieën en er komen voortdurend nieuwe cursussen bij.

Tec2Screen-cursus

Simulaties

Een complexe situatie weergeven met behulp van eenvoudige en duidelijke simulaties: een modern opleidingssysteem kan dit.

Met Tec2Screen ® kunnen verschillende technieken, programmeertalen en toepassingsgebieden van PLC-programmering realistisch worden getest en gesimuleerd zowel qua structuur als qua weergave. Het proces is 'in handen van de student' en de signaalstroom wordt door de leidingen en de lijnen op het iPad ® gevolgd.

In de praktijktraining kunnen leerlingen met de QR-codescanner trainingspakketten, MPS ®-modules, stations of individuele componenten ontdekken.

Tec2Screen ® biedt de oefeningen en hulpmiddelen voor het registreren en weergeven van meetwaarden. Virtuele meetinstrumenten zoals de multimeter of oscilloscoop registreren zowel analoge als digitale signalen. Op deze manier kunnen verschillende elektrotechnische waarden worden gemeten, zoals spanning, stroom of weerstand.

Voordelen:

 • Tec2Screen ® -simulaties tonen het gebruik van PLC-techniek op een spannende en realistische manier.
 • Besturingen en applicaties kunnen snel worden getest en gesimuleerd - ongeacht de programmeertaal en PLC.
 • Studenten herkennen en begrijpen onmiddellijk de effecten van mogelijke wijzigingen van de parameters.
 • Leer van fouten - de simulatie laat fouten toe en toont de gevolgen zonder schade aan echte hardware te veroorzaken.
 • Simulaties vervangen grote en complexe systemen - u bespaart ruimte en geld.

Tec2Screen-simulatie