e-learning

e-learning

Leren met meer plezier!

Afwisselende leerconcepten zorgen niet alleen voor plezier, maar ook voor duurzaam leersucces. Ontdek het leerconcept Connected Learning en ons e-learning-aanbod!

Leermanagementsystemen (LMS)

Leermanagementsystemen (LMS) worden gebruikt om het leerproces te beheren en te organiseren. Alle noodzakelijke functies zijn geïntegreerd in één platform. Zo kunt u zich op de essentie van het leerproces concentreren: het efficiënt en eenvoudig creëren en toewijzen van motiverende digitale opleidingseenheden, terwijl de leervoortgang van de studenten in realtime kan worden geregistreerd. De studenten worden individueel ondersteund, gestimuleerd en aangemoedigd. Zo garandeert u een duurzaam leersucces.

Onze leermanagementsystemen voldoen aan de eisen voor e-learning. Ze zorgen voor een naadloze verbinding tussen het digitale management van leermaterialen en de echte interactie in het klaslokaal. U organiseert, plant leerreeksen, communiceert, breidt uw leermateriaal uit en registreert individuele leervoortgang, terwijl de studenten de leermodules doorlopen.

e-learning

Web based training

Bij onze web based trainingen (WBT's) leert u de theorie met behulp van multimedia-animaties, video's, afbeeldingen en taken. De grote overeenkomst met de praktijk leidt tot technische opleiding en bijscholing op een dynamische en motiverende manier.

Multimedia-leerprogramma's creëren vrijheid voor docenten en vergroten de motivatie van studenten.

Onze leerprogramma's kenmerken zich door:

 • Uitstekende didactische en media-gebaseerde leerinhoud
 • Vrijheid in klassikale training door zelfleerfasen
 • Vormgeving van individuele leerscenario's
 • Diverse programmafuncties zoals woordenlijst, zoeken, notities
 • Integratie in trainingsconcepten met andere media (Word, Excel, PDF etc.)
 • Sturing van de deelnemers
 • Leervoortgangscontrole en certificering
Connected Learning

Connected Learning

Wat is Connected Learning?

Connected learning creëert een nieuwe leerdimensie met de naadloze verbinding tussen de virtuele en echte wereld.

Combineer bekende leermethoden zoals persoonlijk leren, leren in de praktijk en zelfleerfasen. De directe interactie tussen software en hardware elimineert de grens tussen theorie en praktijk. Connected Learning wordt uitgevoerd met behulp van de mobiele, multimedia- en interactieve leerpartner Tec2Screen ®.

Handelingsbekwaamheid, zelfstandigheid en aanpassingsvermogen zijn belangrijke vaardigheden die in ons dagelijks werk noodzakelijk zijn. Het Connected Learning-concept zorgt ervoor dat precies deze vaardigheden en competenties voor technische beroepen worden verworven. Met Connected Learning beschikt u direct over moderne technologieën voor innotatieve technische opleidingen!

Leer meer over Connected Learning!

Connected learning - het leerconcept

Tec2Screen

Tec2Screen ®

Met de gepatenteerde interface - de Connect - verbindt Tec2Screen ® de virtuele en de echte wereld en vormt samen met de Base de kern van het systeem. De door ons ontwikkelde cursussen en simulaties vormen de inhoud voor leren, informeren, (be)sturen, meten, regelen en programmeren, die door de Connects met echte hardware zijn verbonden. Op deze manier kunt u de spannende wereld van de techniek exploratief en interactief ervaren door middel van experimenten en direct de signaalstroom tussen hardware en software volgen!

Modulaire en flexibele leeroplossing

Dankzij de modulaire en flexibele structuur van de leereenheden kunt u Tec2Screen ® plaats- en tijdonafhankelijk gebruiken en het leerproces en de leersnelheid individueel aanpassen. Zo wordt gericht voortgebouwd op voorkennis en interesses.

Thuis of onderweg leren - dankzij de mobiliteit van het systeem kunnen studenten altijd en overal leren hoe ze met nieuwe digitale media kunnen omgaan.

U kunt inhoud voor workshops en experimenten maken met behulp van Content Builder en iEasyLab.

Met het leermanagementsysteem Classroom Manager kunnen cursussen, simulaties en andere digitale documenten worden toegewezen. De iPad® kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Integreer het in uw opleiding bijvoorbeeld voor presentatiedoeleinden of voor projectdocumentatie en zorg zo dat de training up-to-date is.


Er zijn al Tec2Screen ®-cursussen voor de volgende onderwerpen:

 • Pneumatiek
 • Hydraulica
 • Elektrotechniek
 • Sensoren
 • MPS®
 • Industrie 4.0

Meer informatie over Tec2Screen®!

De componenten van de Tec2Screen®

Connects

Om de verbinding tussen de echte en virtuele wereld te ontdekken, hebben we de Connects - plug-in interfacemodules met gepatenteerde interface - ontwikkeld. De Connects maken directe interactie mogelijk tussen software en hardware en dus tussen theorie en praktijk. De signaalstroom is consistent zichtbaar en begrijpelijk.

Connects

Base

De Base bestaat uit een robuuste kunststof behuizing met geïntegreerde houders voor de Apple iPad ® en de Connects, de plug-in interfacemodules.

Tec2Screen® Base

Apple iPad®

Een tablet-pc met touchscreen en multi-touch-gebarenbediening. U begint direct met een vooraf geïnstalleerd account en apps:

 • iTunes ®-account
 • Tec2Screen ®-app
 • AirPort ®-hulpprogramma

De Tec2Screen ®Base verbindt als basiseenheid de iPad ® met de gepatenteerde Connects. De iPad ® kan, onafhankelijk van het Tec2Screen ®, ook tijdens de training en daarbuiten volledig als tablet worden gebruikt.

Apple iPad

Classroom Manager

Het leermanagementsysteem Classroom Manager beheert alle digitale leermedia zoals Tec2Screen ®-cursussen, simulaties, multimedia-leerprogramma's of zelfgemaakte documenten in een centrale bibliotheek. U kunt ook uw eigen tests of vragenlijsten maken. Gebruik deze leermedia om uw eigen leereenheden te ontwerpen en wijs ze individueel toe aan studenten op basis van hun vaardigheden.
De leerinhoud wordt beheerd en toegewezen, de leervoortgang van elk individu wordt geëvalueerd en gedocumenteerd.

Als u al een leermanagementsysteem (LMS) gebruikt, bieden wij u als gratis alternatief onze Tec2Screen ® Manager met beperkte functionaliteiten aan.

Cursussen

Video's, animaties, meetoefeningen en testtaken nodigen uit om te onderzoeken en te ontdekken - dit maakt leren spannend.
De virtuele meetinstrumenten die in de cursussen zijn geïntegreerd, stimuleren een interactieve probleemoplossing. Bovendien kunnen cursussen buiten het laboratorium zonder problemen worden gevolgd - technologie kan altijd en overal worden geleerd.

Voordelen:

 • Ervaar een breed scala aan leerinhoud: meten, (be)sturen, regelen, programmeren, simuleren etc.
 • Onderzoek en ontdek met video's, animaties, meetoefeningen en testtaken
 • De geïntegreerde QR-codescanner biedt indien nodig snel diepgaande informatie over de gebruikte componenten.
 • De in de cursussen geïntegreerde, virtuele meetinstrumenten, zoals multimeters of oscilloscopen, ondersteunen interactieve probleemoplossing en bereiden de gemeten waarden perfect voor op analyse.
 • Leer altijd en overal - de theoriedelen van de cursussen kunnen offline op alle gangbare eindapparaten worden gevolgd. De project- en probleemgerichte cursussen zijn beschikbaar voor veel technologieën en er komen voortdurend nieuwe cursussen bij.

Tec2Screen-cursus

Simulaties

Een complexe situatie weergeven met behulp van eenvoudige en duidelijke simulaties: een modern opleidingssysteem kan dit.

Met Tec2Screen ® kunnen verschillende technieken, programmeertalen en toepassingsgebieden van PLC-programmering realistisch worden getest en gesimuleerd zowel qua structuur als qua weergave. Het proces is 'in handen van de student' en de signaalstroom wordt door de leidingen en de lijnen op het iPad ® gevolgd.

In de praktijktraining kunnen leerlingen met de QR-codescanner trainingspakketten, MPS ®-modules, stations of individuele componenten ontdekken.

Tec2Screen ® biedt de oefeningen en hulpmiddelen voor het registreren en weergeven van meetwaarden. Virtuele meetinstrumenten zoals de multimeter of oscilloscoop registreren zowel analoge als digitale signalen. Op deze manier kunnen verschillende elektrotechnische waarden worden gemeten, zoals spanning, stroom of weerstand.

Voordelen:

 • Tec2Screen ® -simulaties tonen het gebruik van PLC-techniek op een spannende en realistische manier.
 • Besturingen en applicaties kunnen snel worden getest en gesimuleerd - ongeacht de programmeertaal en PLC.
 • Studenten herkennen en begrijpen onmiddellijk de effecten van mogelijke wijzigingen van de parameters.
 • Leer van fouten - de simulatie laat fouten toe en toont de gevolgen zonder schade aan echte hardware te veroorzaken.
 • Simulaties vervangen grote en complexe systemen - u bespaart ruimte en geld.

Tec2Screen-simulatie