Proporsjonal-trykkregulering
Proporsjonal-trykkregulering
Kompatibilitet med produktet
Festo Motion Terminal

Proporsjonal-trykkregulering

Logg inn for å se prisene

Tilbake til søkeresultatene
Spar plass- og maskinvarekostnader: Realiser to individuelle og uavhengige proporsjonale trykkreguleringer i kun én ventil – også med vakuum!
Beskrivelse

Med Motion-appen „Proporsjonal trykkregulering“ har du to trykkregulatorer per ventilskive til rådighet ved begge ventilutgangene, som du kan realisere regulerte trykk uavhengig av hverandre med. De integrerte sensorene overvåker trykket nøyaktig. For reguleringen er det utelukkende de interne trykksensorene (tilkoblinger 1, 2, 3, 4) som brukes. Som bruker trenger du ikke foreta noen som helst slags angivelser over det anvendte systemet, som f.eks. volum eller slange.

Denne Motion-appen egner seg også til regulering av vakuumanvendelser. For vakuumanvendelser kan du koble vakuum til Kanal 3 på Festo Motion-terminalen. Samtidig kan du koble trykk på Kanal 1 på Festo Motion-terminalen, f.eks. for en tømmeimpuls. Det mulige anvendelsesområdet omfatter trykkregulering i volum, kraftregulering ved kjent virkeareal, styreimpuls av prosessventiler og vakuumregulering med regulert tømmeimpuls.

Hvis du skal bruke Motion-appene samtidig, må du bestille de enkeltvis i nøyaktig det antallet som du bruker på Festo Motion-terminalen VTEM.

Tekniske detaljer

-       Trykk:

 • -0,9 … +8 bar

-       Minimalt volum:

 • 50 ml

-       Maksimalt volum:

 • 2 l (kan også regulere større volumer, riktignok begrenses gjennomstrømningen her av ventilen)

-       Innstillinger i Motion-appen og gjennom SPS-styringen:

 • Nominelt trykk på Kanal 2
 • Nominelt trykk på Kanal 4

-       Retur til styring:

 • Faktisk trykk på Kanal 2
 • Faktisk trykk på Kanal 4

-       Reguleringsegenskaper:

 • C1: Lite volum (≥0,05 l; ≤0,1 l) Reguleringsegenskapen C1 kan brukes for alle volumer. Men for store volumer er denne veldig langsom.
 • C2: Middels volum (> 0,1 l; < 1 l)
 • C3: Store volum (≥1 l)
 • CS: Kundespesifikk innstilling: Her kan regulatorens parametre stilles inn direkte over WebConfig:
  • P-andel= Proporsjonalforsterkningsfaktor for differanse mellom nominelt trykk og faktisk trykk
  • I-andel = Forsterkningsfaktor for summen av avvik mellom nominelt og faktisk trykk over tiden
  • TF= Tidskonstant for avfiltring av internt trykksensorsignal
  • Alle parametre kan lagres i kontrollenheten og ved hjelp av transferkanal utleses og lagres i SPS. Hvilken egenskap som gir det beste resultatet for brukeren avhenger av flere faktorer og kan ikke fastlegges tydelig, uten at man kjenner anvendelsen hos kunden. Ledende kriterium er volumets størrelse.
 • Det kan inntreffe at trykkregulatoren svinger. I så fall bør du gripe til en annen trykkreguleringsegenskap. Det første holdepunktet er volumet

-       Opplysninger:

 • Det må være forkoblet et filter foran ventilen i vakuumdrift. Dermed forhindres det at innsugde fremmedlegemer kan trenge inn i ventilen, f.eks. når en suger er i drift.
 • Ved bruk av intern styreluftforsyning skal det nødvendige minimaltrykket (3 bar) i Kanal 1 overholdes.
 • Sensorene er konstruert slik at de er beskyttet mot smuss.
 • Både forsyningstrykket på Kobling 1 og utluftningstrykket på Kobling 3 detekteres. Når det er koblet vakuum på Kobling 3, registreres altså det aktuelle undertrykket.
 • Ved bruk av slanger PUN4 bør du velge reguleringsegenskap C1.
 • Nullvolum (tilstoppet ventilutgang): helst med CS-innstilling, med reguleringsegenskap C1 oppnås en stabil reguleringsadferd med oversvinger.
 • Når trykkets nominelle innstilling for en ventilutgang er større enn det internt registrerte forsyningstrykket, begrenses den interne, nominelle trykkverdien til det internt registrerte forsyningstrykket.
 • Når trykkets nominelle innstilling for en ventilutgang er mindre enn utluftningstrykket +0,1 bar, utluftes denne utgangen fullstendig av styringen.

-       Statiske merkeverdier (tilsvarende FN 942030) gyldig fra -0,9 … 7 bar:

 • Linearitetsfeil i område 5 % ... 95 % nominell verdi under nominelle betingelser, basert på ideell parameterlinje: 170 mbar
 • Repetisjonsnøyaktighet i område 5 % ... 95 % nominell verdi under nominelle betingelser: 80 mbar
 • Maks. hysterese i område 5 % ... 95 % nominell verdi under nominelle betingelser: 80 mbar
 • Total nøyaktighet i område 5 % ... 95 % nominell verdi under nominelle betingelser: 210 mbar
 • Reaksjonsømfintlighet i område 5 % ... 95 % nominell verdi under nominelle betingelser: 80 mbar
 • Maks. temperaturfeil i hele T-området i tillegg til total nøyaktighet: ± 50 mbar
 • Nullpunktundertrykkelse:
  • Nominell verdi mindre enn 100 mbar over utluftningstrykk--> utluftes
  • Nominell verdi 120 mbar eller mer over utluftningstrykk--> regulering aktiv

-       Dynamiske merkeverdier (tilsvarende FN 942030) gyldig fra 0 … 7 bar:

 • Restitueringstid (slange PUN 8, 2 m, volum 0,1 l nominelt verdihopp 25 %  75 %  25 %, reguleringsegenskap C1):
  • <1 s
 • Tillatt oversvinger ved hoppformede endringer i nominell verdi (volum 0,1 l på ventilutgang, reguleringsegenskap C1):
  • <1 % FS