Napędy ćwierćobrotowe do zaworów procesowych

Napędy wahadłowe

Siłownik ćwierćobrotowy to siłownik, który przenosi moment obrotowy na zawór procesowy (zwykle 90° obrotu). Siłowniki ćwierćobrotowe Festo są dostosowane specjalnie do wymagań przemysłu procesowego w zakresie siły, odporności na korozję i standardowych interfejsów. Są one zgodne z normą ISO 5211, która definiuje interfejs pomiędzy siłownikiem ćwierćobrotowym a zaworem, oraz z normą NAMUR VDI/VDE 3845 dla bezpośredniego montażu skrzynek wyłączników krańcowych, pozycjonerów i zaworów pilotowych. Solidna, odporna na korozję konstrukcja napędów jest idealna do stosowania w trudnych i wybuchowych środowiskach w automatyce procesowej.
Siłowniki ćwierćobrotowe są odpowiednie do aplikacji otwierania/zamykania i sterowania w automatyce przepustnic, zaworów kulowych i klap powietrza. Nadają się również do zastosowań w automatyce wodno-ściekowej, napojów, farmaceutycznej i ogólnej.