emergency

Bezpieczeństwo ludzi i maszyn

Szkolenia dla zawodowców.

Bezpieczna technologia Festo z łatwością potrafi zmniejszyć ryzyko zagrożeń oferując szeroki zakres komponentów i usług związanych z techniką bezpieczeństwa. Całość obejmuje produkty, technologię, usługi, specjalne rozwiązania i szkolenia a wszystko po to aby ułatwić użytkownikom nadążanie za wymaganiami bezpieczeństwa podanymi w normach w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w codziennym środowisku pracy.

Poznaj nasze szkolenia:

PA131 Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe -­ zasady

Kod szkolenia: PA131

Treść szkolenia:

• zasady ochrony przeciwwybuchowej,

• akty prawne, dyrektywy, przepisy i normy,

• zarządzanie ochroną przeciwwybuchową i dokumentacją,

• nieelektryczna ochrona przeciwwybuchowa wg PN­EN 13463­1

• analiza zagrożenia,

• rodzaje zabezpieczeń dla urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych,

• dobór urządzeń do pracy w atmosferze pyłów i gazów,

• ochrona przed zapłonem wewnętrznym,

• oznaczanie sprzętu i urządzeń,

• przykłady praktyczne – wykrywanie nieprawidłowości zabezpieczeń przeciwwybuchowych.

Korzyści:

Uczestnik:

• zna zasady ochrony przeciwwybuchowej, odpowiednie normy i akty prawne,

• potrafi:

– stosować dyrektywy UE dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego,

– analizować zagrożenia i stosować środki zapobiegawcze w zakresie nieelektrycznej ochrony przeciwwybuchowej,

– stosować zabezpieczenia dla urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych,

– dobierać urządzenia do pracy w atmosferze pyłów i gazów,

– oznaczać pod względem bezpieczeństwa użytkowania sprzęt i urządzenia,

– potrafi komunikować się z otoczeniem odnośnie zgłaszania zagrożeń.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: PA131

Cena: 850 PLN netto

Czas trwania: 1 dzień / 7 godzin

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

17.04.2023

03.07.2023

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

AUT431 Technika bezpieczeństwa dla personelu utrzymania ruchu

Kod szkolenia: AUT431

Treść szkolenia:

• wprowadzenie do techniki bezpieczeństwa i normy PN­EN ISO 13849­1

• zasady bezpieczeństwa w układach pneumatycznych,

• kategorie funkcji stopu,

• wybrane środki zapobiegawcze i funkcje bezpieczeństwa w pneumatyce:

– zabezpieczenie przed nieoczekiwanym uruchomieniem,

– blokowanie, hamowanie i odwrócenie kierunku ruchu napędów pneumatycznych,

– przemieszczanie bez zagrożenia siłą zacisku,

– zredukowanie siły i prędkości napędu pneumatycznego,

– sterowanie oburęczne,

• wykrywanie i usuwanie błędów w układach bezpieczeństwa,

• dobór właściwych komponentów przy zwróceniu uwagi na niezawodność elementów,

• bezpieczne odpowietrzenie napędów i urządzeń pneumatycznych,

• wpływy czasu zadziałania pneumatycznych napędów na skutek zadziałania bariery optycznej,

• bezpieczne otwieranie imadeł i hamulców,

• funkcja hydropneumatycznego wzmacniacza siły,

• wskazówki związane z obsługą i konserwacją,

• ćwiczenia praktyczne.

Korzyści:

Uczestnik:

• jest w stanie znaleźć usterkę i naprawić ją oraz ponowne uruchomić maszynę przy uwzględnieniu przepisów bezpieczeństwa,

• zna:

– środki zapobiegawcze wystąpienia awarii,

– kategorie bezpieczeństwa układów sterowania,

– przepisy bezpieczeństwa i potrafi je wykorzystać w swojej pracy,

• potrafi:

– uwzględnić potencjalne niebezpieczeństwa w układach pneumatycznych i im przeciwdziałać,

– potrafi dokonać właściwego wyboru niezawodnych elementów bezpieczeństwa.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu o uprawnieniach mechanika i elektryka.

Kod szkolenia: AUT431

Cena: 2500 PLN netto

Czas trwania: 4 dni / 28 godzin

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

27 - 28.04.2023

25 - 28.07.2023

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

AUT413 Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

Kod szkolenia: AUT413

Treść szkolenia:

• dyrektywa maszynowa i normy:

– zasady wprowadzania dyrektywy maszynowej do prawa krajowego,

– bezpieczeństwo zgodne z normą PN­ EN ISO 13849­1,

– różnice między normą PN­ EN ISO 13849­1 zastępującą normę PN­EN 954­1,

• elektryczne systemy sterowania związane z bezpieczeństwem:

– projektowanie i dobór komponentów układów sterowania,

– urządzenia ryglujące oraz osłony (umiejscowienie kurtyn optoelektronicznych, skanery i maty czułe na nacisk),

– kategorie funkcji stop i rodzaje pracy,

– napędy spełniające wymagania bezpieczeństwa (przemienniki częstotliwości, kontrola prędkości i zakresu ruchów),

– dyskusja i przykłady aplikacji,

• pneumatyczne systemy sterowania i napędu związane z bezpieczeństwem:

– wybrane środki ochronne stosowane w układach pneumatycznych, zachowanie się napędów i ich sterowanie,

– zanik i przywrócenie zasilania ze źródeł energii, ponowne uruchomienie,

– układy oburęcznego sterowania,

– analiza przykładowych układów bezpieczeństwa.

Korzyści

Uczestnik:

• zna:

– wymagania bezpieczeństwa związane z nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE,

– praktyczne aspekty oceny ryzyka zgodnie z normą PN­EN ISO 13849­1,

– techniczne środki dające możliwość spełnienia wymagań bezpieczeństwa w elektrycznych systemach sterowania związanych z bezpieczeństwem,

– techniczne środki dające możliwość spełnienia wymagań bezpieczeństwa w pneumatycznych systemach sterowania związanych z bezpieczeństwem.

Grupa docelowa: konstruktorzy, mechanicy i elektrycy oraz projektanci i wykonawcy układów sterowania.

Kod szkolenia: AUT413

Cena: 1500 PLN netto

Czas trwania: 2 dni (2 x 7 godzin zegarowych)

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

06 - 07.04.2023

26 - 27.06.2023

10 - 11.08.2023

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

PN321 Bezpieczeństwo w pneumatyce i elektropneumatyce dla konstruktorów

Kod szkolenia: PN321

Treść szkolenia:

• budowa i funkcje bezpieczeństwa układów zgodnie z PN­EN ISO 13849­1,

• rozpoznanie kategorii bezpieczeństwa układów,

• wybór części zapasowych,

• zanik i przywrócenie źródeł energii,

• bezpieczne odpowietrzenie układów pneumatycznych,

• bezpieczne otwieranie imadeł i hamulców,

• niezawodne zasady bezpieczeństwa w pneumatyce zgodnie z PN­EN ISO13 849­2,

• wybrane środki zapobiegawcze i funkcje bezpieczeństwa w pneumatyce:

– zabezpieczenie przed nieoczekiwanym uruchomieniem,

– blokowanie, hamowanie i odwrócenie kierunku ruchu napędów pneumatycznych,

– przemieszczanie bez zagrożenia siłą zacisku,

– zredukowanie siły i prędkości,

– sterowanie oburęczne,

• środki redukcji zagrożenia wg PN­EN ISO 13849­2,

• test funkcjonalny elementów bezpieczeństwa,

• wpływ długości i średnicy przewodów oraz sposobu podłączenia na prędkość siłowników,

• metody zapobiegania manipulacji przy elementach bezpieczeństwa,

• wskazówki związane z obsługą i konserwacją.

Korzyści:

Uczestnik:

• zna elementy bezpieczeństwa związane z napędami pneumatycznymi,

• potrafi:

– wyznaczyć ocenę ryzyka zgodnie z PN­EN ISO 13849­1,

– zaprojektować układ bezpieczeństwa w 4 kategorii bezpieczeństwa,

– wykonać układ bezpieczeństwa zgodnie z normą PN­EN ISO 13849­1 i innymi normami pomocnymi do spełnienia wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Grupa docelowa: konstruktorzy mechanicy i elektrycy oraz projektanci układów sterowania.

Kod szkolenia: PN321

Cena: 1500 PLN netto

Czas trwania: 2 dni / 14 godzin

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

20 - 21.07.2023

07 - 08.08.2023

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.