Czujniki przemysłowe

Szkolenia dla zawodowców.

Ponieważ produkcja staje się coraz bardziej zautomatyzowana, zrozumienie czujników ma kluczowe znaczenie. Czujniki są wykorzystywane do szerokiego zakresu funkcji w zautomatyzowanych systemach, takich jak pomiar ciśnienia, siły i odległości, wykrywanie obecności i/lub położenia obrabianych przedmiotów oraz wykonywanie etapów procesu. Ten kurs zawiera przegląd technologii czujników, w tym konstrukcji i funkcji różnych typów czujników, ich zastosowań i ograniczeń. Szkolenia pozwala na zapoznanie się z technologią czujników binarnych, oraz czujników w technologii Smart Sensors wykorzystywanej w przemyśle 4.0

NOWOŚĆ - Smart Sensors-1 - inteligentne czujniki w przemyśle.

Treść szkolenia:

 • Czym jest inteligencja czujnika,
 • Różnice pomiędzy czujnikami standardowymi a inteligentnymi,
 • Podstawy protokołu komunikacyjnego IO-Link,
 • Integracja czujników inteligentnych ze sterownikami PLC (Siemens Simatic i/lub Festo CECC lub CPX-E) poprzez IO-Link Master,
 • Narzędzia programowe do obsługi czujników inteligentnych: PACTware, Siemens PCT, CoDeSys, Festo IO-Link Tool,
 • Dyfuzyjny czujnik fotoelektryczny z interfejsem IO-Link,
 • Zbliżeniowy czujnik indukcyjny z interfejsem IO-Link,
 • Czujnik ultradźwiękowy z interfejsem IO-Link,
 • Czujnik RFID z interfejsem IO-Link,
 • Laserowy czujnik odległości z interfejsem IO-Link,
 • Czujnik temperatury z interfejsem IO-Link,
 • Czujnik przepływu sprężonego powietrza z interfejsem IO-Link,
 • Czujnik ciśnienia sprężonego powietrza z interfejsem IO-Link,
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu konfiguracji, parametryzacji, komunikacji i diagnostyki czujników inteligentnych.

Po ukończeniu kursu uczestnik:

zna:

 • Różnice pomiędzy czujnikami standardowymi a inteligentnymi,
 • Korzyści ze stosowania czujników inteligentnych,
 • Metody komunikacji, parametryzacji oraz diagnostyki czujników inteligentnych.

potrafi:

 • Ocenić potencjał oraz przydatność dostępnych rozwiązań oraz parametrów czujników inteligentnych
 • Skonfigurować, uruchomić i diagnozować komunikację IO-Link dla czujników inteligentnych,
 • Dobierać nastawy czujników inteligentnych w praktycznych układach automatyki przemysłowej,
 • Implementować czujniki inteligentne w układach sterowania automatyki przemysłowej
 • Posługiwać się komputerowymi narzędziami (PACTware, Siemens PCT, CoDeSys, Festo IO-Link Tool) do obsługi czujników inteligentnych,
 • Diagnozować przemysłowe czujniki inteligentne.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Cena: 2000 PLN netto

Czas trwania: 2 dni / 14 godzin

Janki k/Warszawy:

21 - 22.09.2023

12 - 13.10.2023

30 - 31.10.2023

Gliwice:

14 - 15.09.2023

19 - 20.10.2023

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

SENSOR1 Czujniki przemysłowe binarne ­ zbliżeniowe

Kod szkolenia: SENSOR1

Treść szkolenia:

• pojęcia i definicje, detekcja i przetwarzanie sygnałów

• podstawy fizyczne i rodzaje czujników

• budowa i zastosowanie różnych czujników (czujniki optyczne, ultradźwiękowe, magnetyczne, indukcyjne oraz pojemnościowe)

• zastosowania czujników w przemyśle ­ typowe zastosowania i aplikacje

• dane techniczne i ograniczenia w zastosowaniu czujników

• różne warianty połączenia elektrycznego czujników przemysłowych

• ćwiczenia praktyczne i badanie wybranych czujników.

Korzyści

Uczestnik:

• zna funkcje różnego typu czujników dla różnego rodzaju zastosowań w przemyśle,

• potrafi:

– dobrać i zainstalować czujnik dla danej aplikacji,

– ustawić wymagane parametry czujnika,

– interpretować dane techniczne czujników,

– wykrywać i usuwać usterki czujników w układach automatyki.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: SENSOR1

Cena: 1500PLN netto

Czas trwania: 2 dni / 14 godzin

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

12 - 13.06.2023

26 - 27.10.2023

Gliwice:

17 - 18.07.2023

21 - 22.08.2023

02 - 03.10.2023

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

SENSOR2 Czujniki przemysłowe analogowe, przetworniki pomiarowe

Kod szkolenia: SENSOR2

Treść szkolenia:

• podstawowe pojęcia oraz rodzaje sygnałów analogowych,

• rodzaje przetworników i podstawy fizyczne ich działania,

• budowa i zastosowanie różnych przetworników (siły, odległości, położenia),

• dane techniczne przetworników,

• sposób podłączenie elektrycznego,

• ćwiczenia praktyczne ­ badanie wybranych przetworników.

Korzyści

Uczestnik:

• zna typy przetworników stosowanych w przemyśle,

• potrafi:

– dobrać i zainstalować przetwornik,

– ustawić wymagane parametry przetwornika,

– interpretować dane techniczne przetworników,

– testować oraz diagnozować przetworniki w układach automatyki.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: SENSOR2

Cena: 1500PLN netto

Czas trwania: 2 dni / 14 godzin

Najbliższe terminy:

Gliwice:

26 - 27.06.2023

24 - 25.07.2023

28 - 29.08.2023

Janki k/Warszawy:

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

SENSOR Czujniki binarne i przetworniki analogowe w praktyce ­ przegląd, zastosowanie, kalibracja

Kod szkolenia: SENSOR

Treść szkolenia:

• pojęcia i definicje, detekcja i przetwarzanie sygnałów,

• podstawy fizyczne i rodzaje czujników oraz czujników analogowych • sposób podłączenie elektrycznego,

• budowa i zastosowanie różnych czujników (czujniki optyczne, ultradźwiękowe, magnetyczne, indukcyjne oraz pojemnościowe),

• budowa i zastosowanie różnych przetworników (siły, odległości, położenia),

• zastosowania czujników i przetworników w przemyśle ­ typowe zastosowania i aplikacje,

• dane techniczne i ograniczenia w zastosowaniu czujników, przetworników analogowych,

• różne warianty połączenia elektrycznego czujników przemysłowych,

• ćwiczenia praktyczne i badanie wybranych czujników. i przetworników

• podstawowe pojęcia oraz rodzajów sygnałów analogowych.

Korzyści

Uczestnik:

• zna funkcje różnego typu czujników dla różnego rodzaju zastosowań w przemyśle,

• potrafi:

– dobrać i zainstalować czujnik, przetwornik anallogowy dla danej aplikacji,

– ustawić wymagane parametry czujnika, przetwornika

– interpretować dane techniczne czujników i przetworników,

– wykrywać i usuwać usterki czujników w układach automatyki.

– testować oraz diagnozować przetworniki w układach automatyk.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: SENSOR

Cena: 2600PLN netto

Czas trwania: 4 dni / 28 godzin

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.