Hydraulika i elektrohydraulika siłowa

Szkolenia dla zawodowców.

Ponieważ 70% czasu trwania naszych kursów, warsztatów i seminariów poświęcanych jest zdobywaniu i doskonaleniu Twoich umiejętności praktycznych. W tym celu do Twojej dyspozycji oddajemy nowocześnie wyposażone laboratoria hydrauliki: siłowej, proporcjonalnej i mobilnej. Szkolenia Festo pozwolą Ci na nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej montażu, diagnostyki i konserwacji układów sterowania hydarulicznego. Na zakończenie nauki otrzymujesz międzynarodowy certyfikat Festo Didactic, honorowany w 61 krajach świata.

Poznaj nasze szkolenia z zakresu hydrauliki i elektrohydrauliki siłowej:

HY511 Podstawy hydrauliki

Kod szkolenia: HY511

Treść szkolenia:

• podstawy fizyczne hydrauliki,

• standardy sprzętu i jego reprezentacja na schematach,

• budowa i działanie zasilaczy hydraulicznych,

• pomiary objętościowego natężenia przepływu oraz temperatury i ciśnienia jako pomoc przy rozwiązywaniu problemów,

• budowa i parametry zaworów i siłowników,

• czytanie i interpretacja prostych schematów hydraulicznych,

• określanie kierunku, szybkości, ciśnienia i pozycji napędów hydraulicznych,

• podstawy systemowego rozwiązywania problemów,

• zasady projektowania prostych układów sterowania hydraulicznego,

• aktualne standardy dla hydrauliki,

• ćwiczenia praktyczne ­ projektowanie układów na podstawie schematów oraz sprawdzanie poprawności wykonania i działania układu hydraulicznego.

Korzyści:

Uczestnik:

• potrafi:

– zidentyfikować podstawowe komponenty hydrauliczne i ich symbole,

– wyjaśnić fizyczne podstawy funkcjonowania elementów i urządzeń hydraulicznych i wykorzystać je dla wyszukiwania i usuwania usterek,

– czytać i tworzyć schematy układów i urządzeń,

– interpretować wyniki pomiarów wielkości hydraulicznych i dla oceny pracy systemu,

– określać i interpretować charakterystyki zaworów i elementów napędów hydraulicznych,

– sterować szybkością, ciśnieniem i położeniem napędów hydraulicznych,

– budować proste układy sterujące,

• zna zasady i metody pomiaru przepływu, ciśnienia i temperatury w systemach hydrauliki.

Grupa docelowa: operatorzy, pracowni cy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: HY511

Cena: 2250 PLN netto

Czas trwania: 3 dni / 21 godzin

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

05 - 07.06.2024

03 - 05.07.2024

21 - 23.08.2024

Gliwice:

12 - 14.06.2024

17 - 19.07.2024

07 - 09.08.2024

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

HY521 Eksploatacja układów hydraulicznych

Kod szkolenia: HY521

Treść szkolenia:

• montaż i sprawdzanie systemów hydraulicznych i elektrohydraulicznych,

• specjalne elementy i zespoły układów hydraulicznych,

• zasady uruchamiania (działanie systemu wg planu połączeń),

• zasady utrzymania ruchu ­ poprawa bezawaryjności w zakładzie,

• przeglądy bieżące (identyfikacja, pomiary i ocena zużycia w systemach),

• naprawy planowe i poawaryjne,

• sprawdzanie optymalnych parametrów przed ponownym włączaniem do ruchu,

• analiza uszkodzeń, eliminacja niesprawności i wad,

• intensywny praktyczny trening systematycznego usuwania usterek w instalacji hydraulicznej i symulacja uszkodzeń w zautomatyzowanych systemach hydrauliki.

Korzyści:

Uczestnik:

• zna podstawowe zasady funkcjonowania elementów i urządzeń hydrauliki siłowej,

• potrafi:

– czytać schematy układów i sprawdzić ich działanie,

– montować elementy i uruchamiać złożone urządzenia hydrauliczne,

– w systematyczny sposób wykrywać usterki w urządzeniach i systemach hydraulicznych,

– w bezpieczny sposób zdemontować urządzenie lub system hydrauliczny,

– interpretować dokumentację techniczną i dane techniczne odnoszące się do układów hydrauliki.

Grupa docelowa: operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: HY521

Cena: 2250PLN netto

Czas trwania: 3 dni / 21 godzin

Najbliśze terminy:

Janki k/Warszawy:

19 - 21.06.2024

24 - 26.07.2024

28 - 30.08.2024

Gliwice:

03 - 05.06.2024

03 - 05.07.2024

12 - 14.08.2024

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

HY611 Podstawy nowoczesnej elektrohydrauliki

Kod szkolenia: HY611

Treść szkolenia:

• budowa i przeznaczenie elektrycznych komponentów przełączającychoraz zaworów elektrohydraulicznych,

• standardy sprzętu i jego reprezentacja na schematach,

• połączenie elektrycznego modułu sterującego i hydraulicznej sekcji wykonawcze,

• budowa i parametry zaworów i siłowników,

• symbole używane w schematach sterowania hydraulicznego,

• czytanie i budowa prostych schematów układów wykonawczych,

• budowa i działanie prostych układów sterowania elektrohydraulicznego,

• podstawy systemowego rozwiązywania problemów,

• aktualne standardy dla hydrauliki i elektrohydrauliki,

• ćwiczenia praktyczne ­ samodzielny montaż oraz sprawdzanie działania układów oraz eliminowanie usterek i błędów.

Korzyści:

Uczestnik:

• zna podstawy funkcjonowania układów hydraulicznych i elektrycznego sterowania,

• potrafi:

– zidentyfikować komponenty elektrohydrauliczne, opisać ich budowę, przeznaczenie i działanie,

– zaprojektować, zmontować i sprawdzić działanie prostych układów ze sterowaniem elektrohydraulicznym,

– znajdować usterki komponentów elektrohydraulicznych i układów sterowania elektropneumatycznego oraz zapewnić ich ciągłą pracę,

– czytać schematy układów i sprawdzać ich działanie,

– interpretować dokumentację techniczną i dane techniczne odnoszące się do układów elektrohydrauliki.

Grupa docelowa: operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: HY611

Cena: 2250 PLN netto

Czas trwania: 3 dni / 21 godzin

Najbliższe terminy:

Janki:

12 -14.06.2024

10 -12.07.2024

07 - 09.08.2024

Gliwice:

19 - 21.06.2024

24 - 26.07.2024

21 - 23.08.2024

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

HY171 Obsługa systemów hydrauliki i elektrohydrauliki

Kod szkolenia: HY171

Treść szkolenia:

• standardy i przepisy bezpieczeństwa w hydraulice,

• budowa i działanie systemów zasilania hydraulicznego,

• budowa i działanie zaworów do regulacji ciśnienia, szybkości, siły, kierunku i pozycji,

• hydrauliczne napędy ruchu liniowego i obrotowego,

• sterowanie elektryczne dla zaworów z cewkami przełączającymi i proporcjonalnymi,

• sterowanie synchroniczne, osprzęt zaworów i zbiorniki hydrauliczne,

• wprowadzenie do technologii proporcjonalnej przy wykorzystaniu karty wartości zadanej (set­point value card), karty wzmacniacza i zaworu proporcjonalnego,

• utrzymanie ruchu, przeglądy, naprawy planowe i poawaryjne,

• systematyczne usuwanie awarii, analiza i usuwanie uszkodzeń,

• intensywne ćwiczenia praktyczne z uwzględnieniem projektowania układów sterowania na podstawie schematów, uruchamianie i testowanie.

Korzyści:

Uczestnik:

• zna zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami hydraulicznymi,

• potrafi:

– zidentyfikować komponenty hydrauliczne i elementy układów sterowania, opisać ich budowę, przeznaczenie i działanie,

– czytać schematy układów i sprawdzić ich działanie,

– zaprojektować, zmontować i sprawdzić działanie prostych układów hydraulicznych i układów sterowania,

– montować elementy i uruchamiać złożone urządzenia hydrauliczne,

– w systematyczny sposób poszukiwać i wykrywać usterki w urządzeniach hydraulicznych oraz zapewnić ich ciągłą pracę,

– interpretować dokumentację techniczną i dane techniczne odnoszące się do układów hydrauliki i sterowania.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: HY171

Cena: 3000PLN netto

Czas trwania: 5 dni / 35 godzin

Najbliższe terminy:

  • Janki k/Warszawy:
  • Gliwice:

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

HY132 Wprowadzenie do hydrauliki proporcjonalnej

Kod szkolenia: HY132

Treść szkolenia:

• podstawy sterowania proporcjonalnego w hydraulice,

• budowa i charakterystyka zaworów proporcjonalnych, kierunku, ciśnienia i przepływu,

• ustalanie wartości docelowych (analogowych i cyfrowych),

• dostosowanie wzmacniaczy elektronicznych do wymaganych warunków pracy,

• interpretacja i tworzenie schematów hydraulicznych sterowania proporcjonalnego,

• ćwiczenia praktyczne w budowie układów na podstawie schematów i dostrajanie optymalnych parametrów pracy,

• wprowadzenie do technologii serwozaworów i ich sterowania,

• zawory proporcjonalne w układach otwartej i zamkniętej pętli sterowania,

• aktualne standardy i przepisy BHP dla praktycznej obsługi układów.

Korzyści:

Uczestnik:

• zna:

– zasady i możliwości hydrauliki proporcjonalnej,

– obowiązujące normy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy urządzeń z elementami hydraulikiproporcjonalnej,

• potrafi:

– opisać strukturę i tryby pracy zaworów proporcjonalnych,

– interpretować charakterystyki zaworów proporcjonalnych,

– dobrać wzmacniacz elektroniczny do wymaganych warunków pracy zespołu,

– tworzyć, czytać, rozumieć i interpretować diagramy zespołów hydrauliki proporcjonalnej,

– opisać zasady działania serwozaworów i układów sterowania i regulacji,

– wyjaśnić różnice pomiędzy regulacją w pętli otwartej i zamkniętej.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: HY132

Cena: 2250 PLN netto

Czas trwania: 3 dni / 21 godzin

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

15 - 17.05.2024

Gliwice:

08 - 10.05.2024

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

HY181 Hydraulika mobilna

Kod szkolenia: HY181

Treść szkolenia:

• hydrostatyczne przeniesienie napędu oraz związane z tym komponenty,

• układ sterowania,

• elementu wykonawcze,

• utrzymanie obciążeń,

• loadsensing w pompach o stałej i zmiennej chłonności,

• sterowanie przepływem oraz ciśnieniem,

• podstawy hydrauliki proporcjonalnej,

• uruchomienie i użytkowanie systemów hydrauliki mobilnej.

Korzyści:

Uczestnik:

• zna oraz rozumie funkcję elementów hydraulicznych działających w mobilnym systemie hydraulicznym,

• potrafi zaprojektować i przebadać przekładnie hydrostatyczne, układy wykonawcze i sterujące,

• zna idę loadsensing'u oraz innych metod zwiększania efektywności układów hydraulicznych,

• potrafi wykonać regulację w systemach hydrauliki mobilnej,

• potrafi wykonać pomiary w systemach hydrauliki mobilnej,

• może wykonywać systematyczną diagnostykę i konserwację.

Grupa docelowa: operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: HY181

Cena: 2250 PLN netto

Czas trwania: 3 dni / 21 godzin

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

26 - 28.06.2024

12 - 14.08.2024

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

H-PLUS Podstawy hydrauliki z oprogramowaniem FluidSim®H

Kod szkolenia: H-­PLUS

Treść szkolenia:

• zasady uruchamiania i wykorzystania oprogramowania FluidSIM®H,

• symbole używane w schematach hydraulicznych wg PN­ISO 1219­1,

• ćwiczenia praktyczne ­ projektowanie i symulacja działania komponentów i prostych układów hydraulicznych,

• konstrukcja i działanie hydraulicznych elementów wykonawczych,

• budowa i działanie komponentów i prostych układów sterowania hydraulicznego,

• ćwiczenia praktyczne ­ samodzielna budowa układów sterowania, sprawdzanie działania i eliminowanie błędów,

• aktualne standardy dla hydrauliki i elektrohydrauliki.

Korzyści

Uczestnik:

• zna fizyczne podstawy działania hydraulicznego i elektrycznego sterowania

• potrafi :

– zidentyfikować komponenty hydrauliczne, opisać ich budowę, przeznaczenie i działanie

– zaprojektować, zmontować i analizować działanie prostych układów hydraulicznych,

– czytać schematy układów i analizować ich działanie,

– znajdować usterki komponentów hydraulicznych i układów sterowania hydraulicznego oraz zapewnić ich bezawaryjną pracę,

– interpretować dokumentację techniczną i dane techniczne odnoszące się do układów hydrauliki.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: H-­PLUS

Cena: 1500PLN netto

Czas trwania: 2 dni / 14 godzin

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

26 - 28.02.2024

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.