Inżynieria elektryczna

Szkolenia dla zawodowców.

Mając dostęp do najnowszej technologii jaką Festo oferuje swoim klientom posiadamy rozbudowane centrum napędów i sterowań, gdzie w praktyce przećwiczysz wszystkie możliwości współpracy różnych elementów automatyki w tym systemów handlingowych i stanowisk zrobotyzowanych.

Poznaj nasze szkolenia z zakresu inżynierii elektrycznej:

EL111 Podstawy inżynierii elektrycznej i napędów elektromechanicznych

Kod szkolenia: EL111

Treść szkolenia:

• istota przepływu prądu elektrycznego, podstawowe wielkości i definicje,

• podstawowe prawa w obwodach elektrycznych ­ obwody szeregowe i równoległe,

• mierniki i ich użycie (sposoby pomiaru, błędy pomiarowe),

• praca i moc,

• ładowanie i rozładowanie kondensatora w obwodach prądu stałego,

• przewodniki, półprzewodniki, izolatory,

• elementy obwodów elektrycznych (diody i ich zastosowanie w automatyce),

• prąd przemienny, źródła prądu przemiennego, urządzenia i ich parametry,

• rodzaje silników (krokowe, serwo AC, serwo DC), zasada działania, budowa i parametry,

• napędy liniowe ­ rodzaje, budowa, zasady działania, uruchomienie,

• napędy serwo ­ AC i DC (rodzaje, budowa, zasady działania, uruchomienie),

• bezpieczeństwo pracy z urządzeniami elektrycznymi,

• ćwiczenia praktyczne ­ konfiguracja i uruchomienie napędów z różnymi silnikami.

Korzyści

Uczestnik:

• zna:

– podstawowe wielkości, definicje i prawa dotyczące obwodów elektrycznych,

– zasady generowania prądu przemiennego i działania podstawowych urządzeń prądu przemiennego oraz ich podstawowe parametry,

– rodzaje, budowę, działanie i zastosowanie napędów z silnikami krokowymi i silnikami serwo,

– oraz stosuje zasady bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi,

• potrafi:

– zidentyfikować elementy obwodów elektrycznych i podstawowe mierniki,

– opisać własności i zastosowanie podstawowych materiałów używanych w elektrotechnice.

Grupa docelowa: operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: EL111

Cena: 2250 PLN netto

Czas trwania: 3 dni / 21 godzin

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

14 - 16.02.2024

17 - 19.04.2024

Gliwice:

21 - 23.02.2024

03 - 05.04.2024

05 - 07.06.2024

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

ED111 Przemysłowe zastosowania napędów elektromechanicznych

Kod szkolenia: ED111

Treść szkolenia:

• podstawy działania układów napędów elektromechanicznych z silnikami serwo,

• dobór napędów elektromechanicznych serwo do układów pozycjonujących,

• optymalizacja dynamiki ruchu silnika serwo,

• tryby pracy silnika serwo (regulacja położenia, regulacja prędkości, regulacja momentu, tryb synchroniczny),

• tworzenie profilów ruchu napędów serwo,

• bezpieczeństwo w elektrycznych układach napędowych,

• komunikacja w układach serwonapędowych

• ćwiczenia praktyczne:

– sterowanie silnikiem serwo AC/DC za pomocą wejść cyfrowych oraz analogowych,

– komunikacja RS232, Profibus DP, CAN,

– krzywka elektroniczna CAM, wykorzystanie biblioteki Motion,

– pozycjonowanie przy użyciu silników serwo (korzyści, aspekty ekonomiczne),

– diagnostyka układów pozycjonujących serwo, wyszukiwanie i usuwanie błędów w układzie.

Korzyści:

Uczestnik:

• zna:

– zasady doboru serwomechanizmów jako napędów w układach wykonawczych automatyki,

– komponenty potrzebne do skonfigurowania napędu i potrafi dokonać wyboru silnika serwo do danej aplikacji,

• potrafi:

– uruchomić napęd z silnikiem serwo przy wykorzystaniu oprogramowania,

– wyszukiwać i usuwać błędy oraz interpretować informacje o zaistniałych nieprawidłowościach w układzie,

– stosować zasady bezpiecznej pracy z napędami elektromechanicznymi.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: ED111

Cena: 2250 PLN netto

Czas trwania: 3 dni (3 x 7 godzin zegarowych)

Najbliższe terminy:

Gliwice:

06 - 08.03.2024

13 - 15.05.2024

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

EL131 Podstawy elektrotechniki 1 ­ prąd stały

Kod szkolenia: EL131

Treść szkolenia

Ten 3­-dniowy kurs pokrywa zapotrzebowanie na następujące tematy:

• czym jest elektryczność i jakie efekty ze sobą niesie?

• bezpieczeństwo w obwodach elektrycznych,

• jednostki i symbole,

• prawo Ohma,

• pomiary w obwodach elektrycznych,

• źródła napięcia ­ prądu stałego i przemiennego,

• obciążenia w obwodach elektrycznych,

• połączenia szeregowe,

• połączenia równoległe,

• dzielnik napięciowy,

• zasady obwodów elektrycznych,

• komponenty elektryczne (przekaźnik, stycznik itp.),

• eliminowalne i nieuniknione błędy pomiarowe,

• przewodniki­półprzewodniki­nieprzewodniki (izolatory).

Korzyści

Uczestnik:

• potrafi:

– wyjaśnić zasadę działania obwodów elektrycznych i wszystkie podstawowe zjawiska w nich występujące,

– poprawnie mierzyć wartości elektryczne,

– poprawnie nazwać najważniejsze komponenty elektryczne stosowane w przemyśle,

– budować i nadzorować podstawowe obwody elektryczne,

– czytać podstawowe schematy elekryczne.

Grupa docelowa: operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, mechanicy, wszyscy pracownicy mający do czynienia produkcji mający do czynienia z energią elektryczną.

Kod szkolenia: EL131

Cena: 2250 PLN netto

Czas trwania: 3 dni / 21 godzin

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

26 - 28.02.2024

17 - 19.04.2024

19 - 21.06.2024

Gliwice:

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

EL141 Podstawy elektrotechniki 2 ­ prąd zmienny

Kod szkolenia: EL141

Treść szkolenia

Ten 2-­dniowy kurs pokrywa zapotrzebowanie na następujące tematy:

• czym jest elektryczność i jakie efekty ze sobą niesie?

• bezpieczeństwo w obwodach elektrycznych,

• jednostki i symbole,

• prawo Ohma,

• pomiary w obwodach elektrycznych,

• źródła napięcia prądu stałego i przemiennego,

• obciążenia w obwodach elektrycznych,

• połączenia szeregowe,

• połączenia równoległe,

• dzielnik napięciowy,

• zasady obwodów elektrycznych,

• komponenty elektryczne (przekaźnik, stycznik itp.),

• eliminowalne i nieuniknione błędy pomiarowe,

• przewodniki półprzewodniki, nieprzewodniki (izolatory).

Korzyści

Uczestnik:

• potrafi:

– wyjaśnić zasadę działania obwodów elektrycznych i wszystkie podstawowe zjawiska w nich występujące,

– poprawnie mierzyć wartości elektryczne,

– poprawnie nazwać najważniejsze komponenty elektryczne stosowane w przemyśle,

– budować i nadzorować podstawowe obwody elektryczne,

– czytać podstawowe schematy elekryczne.

Grupa docelowa: operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, mechanicy, wszyscy pracownicy mający do czynienia produkcji mający do czynienia z energią elektryczną.

Kod szkolenia: EL141

Cena: 1500PLN netto

Czas trwania: 2 dni / 14 godzin

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

26 - 28.06.2024

Gliwice:

22 - 23.04.2024

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

EL151 Podstawy elektrotechniki przemysłowej w praktyce

Kod szkolenia: EL151

Treść szkolenia

Ten 5­dniowy kurs pokrywa zapotrzebowanie na następujące tematy:

• czym jest elektryczność i jakie efekty ze sobą niesie?

• bezpieczeństwo w obwodach elektrycznych,

• jednostki i symbole,

• prawo Ohma,

• pomiary w obwodach elektrycznych,

• źródła napięcia prądu stałego i przemiennego,

• obciążenia w obwodach elektrycznych,

• połączenia szeregowe,

• połączenia równoległe,

• dzielnik napięciowy,

• zasady obwodów elektrycznych,

• komponenty elektryczne (przekaźnik, stycznik itp.),

• eliminowalne i nieuniknione błędy pomiarowe,

• przewodniki półprzewodniki, nieprzewodniki (izolatory).

Korzyści:

Uczestnik:

• potrafi:

– wyjaśnić zasadę działania obwodów elektrycznych i wszystkie podstawowe zjawiska w nich występujące,

– poprawnie mierzyć wartości elektryczne,

– poprawnie nazwać najważniejsze komponenty elektryczne stosowane w przemyśle,

– budować i nadzorować podstawowe obwody elektryczne,

– czytać podstawowe schematy elekryczne.

Grupa docelowa: operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, mechanicy, wszyscy pracownicy mający do czynienia produkcji mający do czynienia z energią elektryczną.

Kod szkolenia: EL151

Cena: 3000PLN netto

Czas trwania: 5 dni / 35 godzin

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.