Cilindar bez klipnjače

Cilindri bez klipnjače

Cilindri bez klipnjače su pneumatski pogoni i – kao što samo ime govori – nije im potrebna klipnjača. Ali čak i bez klipnjače, oni vrše linearno kretanje, zbog čega se nazivaju i linearnim pogonima. Cilindri bez klipnjače se koriste svuda, gde kratka ugradna dužina predstavlja prednost i tamo gde apsorpcija sile treba da ostane što je moguće konstantnija. Osim toga, sa hodovima i do 8,5m oni omogućavaju duže putanje kretanja – što za standardne cilindre sa klipnjačom uopšte nije izvodljivo.

Šta su cilindri bez klipnjače?

Cilindri bez klipnjače spadaju u grupu pneumatskih cilindara , koji se pokreću pomoću komprimovanog vazduha. Oni se koriste u raznim pneumatskim aplikacijama, na primer u tehnologiji transportovanja, pogonskoj tehnici i tehnologiji rukovanja. Karakteristično za mehanički spregnute cilindre je da se prenos sile vrši preko bočne veze na klipovima. Za tu svrhu je na profilnoj cevi potreban prorez. Kod magnetski spregnutih cilindara se prenos sile vrši pomoću magnetnog polja kroz zatvorenu profilnu cev. Zahvaljujući tome je kod obe varijante potrebna ugradna dužina znatno manja nego kod uporedivog cilindra sa klipnjačom.

Prednosti cilindara bez klipnjače

Velike prednosti cilindara bez klipnjače su duži hodovi i njihov kratak oblik konstrukcije, zbog čega se mogu veoma fleksibilno koristiti. Kod malog raspoloživih prostora su cilindri bez klipnjače su najbolji izbor. Zahvaljujući postojećim žlebovima za učvršćivanje na različitim stranama kod mehanički spregnutih cilindara bez klipnjače, omogućena je ugradnja modularnih komponenata, kao što su na primer kočnice ili senzori, direktno na samom cilindru. Pored visoke fleksibilnosti ugradnje, unutrašnja i spoljašnja traka za zaptivanje garantuju dobra svojstva zaptivanja. To omogućava dugačke hodove – bez ograničenja.