Cilindar sa klipnjačom

Clindri sa klipnjačom

Festo cilindri sa klipnjačom su pneumatski pogoni za izvođenje linearnih kretanja. Bilo kao okrugli cilindri, profilni cilindri, kompaktni cilindri, cilindri s kratkim hodom, ravni cilindri, minijaturni cilindri, uložni cilindri ili cilindri od nerđajućeg čelika: u zavisnosti od prečnika klipa moguće su sile potiska do 50 kN pri pritisku od 6 bara. Prema ATEX direktivi, odabrani tipovi su prikladni za eksplozivne atmosfere ili izrađeni od nerđajućeg čelika otpornog na koroziju i zato se veoma lako čiste.

Više proizvoda možete naći u našoj kategoriji: Pneumatski pogoni

Okrugli cilindri

Zahvaljujući svom okruglom dizajnu, okrugli cilindri mogu da se ugrade u uskim prostorima radi uštede prostora. Ono što je zajedničko svim okruglim cilindrima je velika kilometraža i dug radni vek, kao i brza i laka montaža. Cilindri sa klipnjačom su dostupni i kao pogoni dvosmernog i jednosmernog dejstva, kao i pneumatski cilindri prema standardu ISO 6432.

Okrugli cilindar

Profilni cilindar i cilindar sa vučnom šipkom

Cilindri sa klipnjačom i profilnom cevi ili sa vučnom šipkom kompanije Festo imaju identične interfejse za pričvršćivanje, iste tehničke podatke i dimenzije odgovaraju standardu ISO15552 u oba slučaja. Glavna razlika između tih linearnih pogona je način na koji su cilindrične sklopke pričvršćene: u slučaju profilnih cevi, one su sigurno pričvršćene u žlebu; u slučaju cilindara sa sponom, cilindrične sklopke pričvršćuju se na spojnicu pomoću zasebnog kompleta za pričvršćivanje.

Profilni cilindar i cilindar sa brezonima

Kompaktni, kratkohodni i ravni cilindar

Kompaktni cilindar je pneumatski cilindar čija je ukupna dužina izuzetno kompaktna u odnosu na dužinu hoda. Tipično, kompaktni cilindri koriste se tamo gde je prostor izuzetno ograničen i zahtevi za poprečnim opterećenjem su niski. Kompaktni cilindri pripadaju grupi cilindara za direktnu montažu i uglavnom se montiraju bez posebnih montažnih dodataka. Cilindri sa kratkim hodom počinju već od hoda od 2,5 mm, a ravne cilindre karakteriše – kao što ime kaže – posebno ravan dizajn sa ovalnim klipom zaštićenim od uvrtanja.

Kompaktni, kratkohodni i pljosnati cilindar

Višenamenski i uvrtni cilindri

Višenamenski cilindri su cilindri koji se mogu montirati s jedne ili više strana bez dodatnih delova za pričvršćivanje (osim zavrtnjeva). Navojni cilindri mogu da se ugrade u navojni otvor i jednostruko upravljaju direktno u sistemu. Za montažu tih cilindara klipnjače i spajanje dovoda vazduha nije potreban poseban pribor. Tako je moguć raspored koji izuzetno štedi prostor.

Multimount cilindar i uložak cilindra

Cilindri sa blokadnom jedinicom

To su cilindri sa klipnjačom sa dodatnom steznom jedinicom za stezanje klipnjače. Stezanje se događa trenjem kada radni pritisak padne ispod minimuma i može – u zavisnosti od vrste – biti sa zazorom ili bez njega. Za statičko držanje koriste se cilindri sa steznim patronama. Za dinamičko kočenje i korišćenje u sigurnosnim kontrolama potrebna je kočnica za zadržavanje sa odgovarajućim ispitnim sertifikatom.

Cilindar sa steznom jedinicom

Cilindri od nerđajućeg čelika

Cilindre od plemenitog čelika karakteriše njihova otpornost na koroziju, čak i u agresivnom okruženju. Posebno se koriste visokokvalitetni nerđajući plemeniti čelici 1.4301 i 1.4401. Visokolegirani, nerđajući čelici, koji su se dokazali u praksi, služe kao zaštita od hemijskog stresa, kao i od oštećenja koja mogu prouzrokovati sredstva za čišćenje i dezinfekciju.

Cilindar od nerđajućeg čelika

Princip rada cilindra sa klipnjačom

Cilindar sa klipnjačom uvek sadrži klipnjaču sa pogonskim klipom čije kretanje kontroliše komprimovani vazduh. Energija primenjena na klip prenosi se tada na pokretne delove preko klipnjače. Cilindri sa klipnjačom su dostupni kao cilindri sa klipnjačom dvostrukog i jednostrukog dejstva.

Cilindri jednostrukog dejstva sa klipnjačom imaju samo jedan priključak za komprimovani vazduh. Komprimovani vazduh se uvodi kroz priključak, što dovodi do pomeranja klipa u jednom smeru. Kada cilindar ponovo pusti vazduh, klip se vraća u prvobitni položaj uz pomoć opruge.

Cilindri dvostrukog dejstva, s druge strane, imaju dva priključka za komprimovani vazduh i upravljaju se isključivo komprimovanim vazduhom. Komprimovani vazduh izaziva i kontroliše izvlačenje i uvlačenje tako što se komprimovani vazduh dovodi u jedan ili drugi priključak.