Servopneumatski sistemi za pozicioniranje

Servopneumatski sistemi za pozicioniranje

U kompaniji Festo servopneumatika predstavlja tehnologiju kontrolisanog pneumatskog pozicioniranja. Servopneumatika je uvek sistem. Uvek se sastoji od cilindra sa sistemom za merenje udaljenosti, proporcionalnog višesmernog ventila i regulatora pozicioniranja. Sa servopneumatskim sistemom, pneumatski cilindar može se kretati do određene ciljne pozicije na način kontrolisan položajem ili generisati određenu ciljnu silu na način kontrolisan silom.
Zbog kompresibilnog pogona srednjeg vazduha, servopneumatika je „meka“ tehnologija pozicioniranja. Ako je pogon u regulisanom položaju, može se odgurnuti odgovarajućom velikom spoljašnjom silom. Sistemi imaju atraktivnu cenu, posebno kada se pomeraju mase > 10 kg.
Kao svetski lider na tržištu servopneumatskih sistema, Festo sada predstavlja treću generaciju servopneumatskih pogonskih sistema.