Servopneumatski sistemi za pozicioniranje

Servopneumatski sistemi za pozicioniranje

Servopneumatski sistemi za pozicioniranje se sastoje od sledećih elemenat: jednog cilindra sa sistemom za merenje putanje, jednog Prop. višesm. ventili jednog regulator pozicioniranja. Servopneumatski sistemi za pozicioniranje se koriste ili za pomeranje pneumatskog cilindra sa regulacijom pozicije na zadatu ciljnu poziciju, ili za generisanje zadate ciljne sile sa regulacijom sile. Festo je svetski lider na tržištu za servopneumatske sisteme i nudi odgovarajuća rešenja za Vaše zahteve.

Način funkcionisanja servopneumatskih sistema za pozicioniranje

U servopneumatici se kao stišljivi medijum koristi vazduh, zbog čega se servopneumatski sistemi za pozicioniranje smatraju veoma „mekanim“. Ako odgovarajući pogon stoji u regulisanom položaju, on se može pomeriti, odn. odgurnuti odgovarajućom velikom spoljnom silom. Servopneumatski sistemi za pozicioniranje imaju posebno atraktivnu cenu pre svega kada treba pomerati težine iznad 10 kg.

Komponente servopneumatskih sistema za pozicioniranje

Sistemi za merenje putanje

Sistemi za merenje putanje su važna komponenta servopneumatskih sistema za pozicioniranje, jer sa trenutnom pozicijom pružaju informaciju o stvarnoj vrednosti. Prečnici cilindra Festo sistem za merenje putanje variraju od 18 do 100 mm, dok se dužine hodova kreću od 100 do 2.000 mm. Festo sistemi za merenje putanje su dostupni ili kao rotaciona, ili kao linearna varijanta. Sistemi za merenje putanje

Sistemi za merenje putanje

Proporcionalni višesmerni ventili

Proporcionalni višesmerni ventili u servopneumatskim sistemima za pozicioniranje služe kao aktuator, koji pomoću ugrađenih senzora pritiska reguliše brzinu. Festo ima tri različita proporcionalna višesmerna ventila, kojima se može upravljati analogno, digitalno ili direktno.

Proporcionalni upravljački ventili

Regulator pozicioniranja

Za servopneumatske sisteme za pozicioniranje su dostupna dva Festo regulatora pozicioniranja, koji se nazivaju i kontroleri osa. Pogoni koji se regulišu sa brzim Soft Stop CPX-CMPX regulatorima klize mekano i bez udara u krajnji položaj. CPX-CMAX je dizajniran za jednostavnu servopneumatsku regulaciju raznih pneumatskih linearnih ili rotacionih linija pogona.

Osni kontroler