Festo BionicCobot: senzibilni pomoćnik za saradnju čoveka i robota

BionicCobot

Senzibilni pomoćnik za saradnju čoveka i robota

BionicCobot nije sličan ljudskoj ruci samo u pogledu anatomske strukture. Kao i njegov biološki uzor, pneumatski laki robot rešava mnoge zadatke pomoću svojih fleksibilnih i osetljivih pokreta. Zahvaljujući toj fleksibilnosti može neposredno i bezbedno da sarađuje sa ljudima.

Pneumatski laki robot sa ljudskom dinamikom kretanja

Bilo da se radi o snažnom hvatanju ili pažljivom podizanju, snažnom pritisku ili nežnom dodiru – da bismo mi ljudi mogli da izvedemo pokret, uvek je neophodna interakcija mišića sa suprotnim delovanjem. Naši konstuktori su tehnički implementirali taj princip agonista (igrač) i antagonista (protivnik) u svih sedam zglobova robota BionicCobot.

U području njegovog ramena se nalaze tri ose, po jedna u laktu i nadlaktici, kao i dve ose u ručnom zglobu. U svakoj osi se nalazi zakretna lopatica sa po dve vazdušne komore. Oni čine par pogona koji se zahvaljujući punjenju komprimovanim vazduhom mogu kontinualno podešavati poput mehaničke opruge.

Festo BionicCobot

Sofisticirana interakcija: novi koncept pogona robotske ruke sa sedam osa

Bezbedno rukovanje i intuitivna upotrebljivost

Jedinstveni koncept pogona omogućava precizno određivanje potencijala sile, a time i stepena krutosti robotske ruke. U slučaju kolizije pneumatska ruka automatski popušta i ne predstavlja opasnost za ljude. Ta svojstvena gipkost sistema i mala sopstvena težina omogućavaju korišćenje bez zaštitnog kaveza, što omogućava neposrednu i bezbednu saradnju između čoveka i mašine.

Robotom BionicCobot se upravlja intuitivno, putem našeg posebno razvijenog grafičkog korisničkog interfejsa. Pomoću tablet računara korisnik može jednostavno obaviti podučavanje za radnje koje treba izvesti i raspoređivati ih u željeni redosled. Programirani redosled pokreta se preko platforme otvorenog koda ROS (Robot Operating System) prenosi na integrisani terminal za kretanje Festo Motion Terminal, koji preuzima upravljanje i regulaciju kinematike.

Rasterećenje u kolaborativnim radnim prostorima budućnosti

Bilo da je reč o kraćim rokovima isporuke, bržim životnim ciklusima proizvoda ili visokom stepenu fleksibilnosti u pogledu količina i varijacija – zahtevi za proizvodnju budućnosti raznoliki su i menjaju se brže nego ikada ranije. To zahteva novu vrstu interakcije između ljudi, mašina i podataka. Pored digitalnog umrežavanja celih sistema, fokus se prvenstveno stavlja na rešenja za automatizaciju koja se zasnivaju na robotima koji pomažu ljudima u svakodnevnom radu.

Zahvaljujući bezbednoj interakciji, prirodnom redosledu pokreta i intuitivnom upravljanju, BionicCobot ima veliki potencijal u raznim granama industrije: robot bi mogao da se koristi kao pomoć za montažu, pre svega pri monotonim radnjama koje ne zahtevaju razmišljanje, ili čak pri opasnim radnjama, što bi rasteretilo ljude od takvih poslova.