BionicWorkplace: kolaboracija čoveka i robota sa veštačkom inteligencijom

BionicWorkplace

Kolaboracija čoveka i robota sa veštačkom inteligencijom

Osim serijske proizvodnje, u industriji postoji trend individualizacije proizvoda. Uz digitalno umrežavanje celih sistema, centralnu ulogu u proizvodnji u veličini serije 1 igraju i sistemi koji mogu učiti sa veštačkom inteligencijom i roboti koji rade ruku pod ruku sa ljudima. Radno okruženje budućnosti BionicWorkplace ujedinjuje sve te zahteve.

BionicCobot: robotska ruka sa ljudskim obrascima kretanja

BionicCobot je centralna komponenta radnog okruženja. Anatomska struktura pneumatskog lakog robota izrađena je po uzoru na ljudsku ruku i – kao i njen biološki model – rešava mnoge zadatke uz pomoć svojih fleksibilnih i osetljivih pokreta. Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti i intuitivnom upravljanju, BionicCobot može neposredno i na siguran način da radi sa ljudima. Podržava radnike pri monotonom radu i preuzima zahvate opasne za ljude.

Intuitivni operativni koncepti za sigurnu interakciju

U okviru okruženja BionicWorkplace, bionička robotska ruka radi zajedno sa brojnim sistemima asistencije i perifernim uređajima koji su umreženi i međusobno komuniciraju. U isto vreme, veštačka inteligencija i metode mašinskog učenja čine BionicWorkplace sistemom za učenje i predviđanje koji se kontinuirano optimizuje.

Čitava radna stanica je ergonomski dizajnirana i može se individualno prilagoditi osobi, uključujući i rasvetu. U sredini vidnog polja radnika nalazi se velika projekciona površina. Pruža mu sve relevantne informacije i svojim sadržajem dinamično reaguje na odgovarajuće zahteve. Oko projekcione površine pričvršćeni su razni senzori i sistemi kamera koji kontinuirano beleže položaje radnika, komponenti i alata. Na taj način ljudi mogu direktno da komuniciraju sa robotom BionicCoboto i da njime upravljaju pokretom, dodirom ili govorom.

Festo BionicWorkplace: samoučeća radna stanica za kolaboraciju čoveka i robota

Detekcija položaja radnika pomoću nosive tehnološke opreme

Zahvaljujući posebnoj radnoj odeći sistem prepoznaje radnika i njegove pokrete. Ova takozvana nosiva tehnološka oprema sastoji se od gornjeg dela dugih rukava, koji je opremljen inercionim senzorima, i radne rukavice sa integrisanim infracrvenim markerima. Pomoću snimljenih podataka senzora, BionicCobot može vrlo precizno svom ljudskom kolegi da preda predmete i izmakne se ako je potrebno – bitan preduslov za direktnu kolaboraciju između ljudi i robota.

Mašinsko učenje optimizuje radne procese

Pametni softver istovremeno obrađuje sve slike kamere, podatke o položaju i signale sa raznih perifernih uređaja. Iz svih tih podataka tada izvodi optimalni niz programa. Sistem zatim na smislen način raspoređuje zadatke na robota i ostale alate kako bi optimalno podržao ljude u njihovom radu.

Sa svakom izvršenom radnjom sistem sve više uči. Tako nastaje takozvana semantička mapa koja kontinuirano raste. Sačuvani algoritmi kontinuirano donose dinamičke zaključke duž mrežnih putanja. Na taj način se postepeno prelazi sa kontrolisanog, programiranog i fiksnog procesa na mnogo slobodniji način rada.

Daljinska manipulacija putem naočara za virtuelnu realnost

Drugi element intuitivnog operativnog koncepta je daljinska manipulacija. U tu svrhu 3D stereoskopska kamera snima celo radno područje u rasponu od 180 stepeni. Istovremeno, radnik koji radi na prostorno odvojenoj lokaciji osim nosive tehnološke opreme nosi i naočare za virtuelnu realnost. Pomoću njih može pozivati i pratiti slike sa kamere u realnom vremenu. Na taj način se robotom može upravljati i u slučaju prostorne odvojenosti ili sa sigurne udaljenosti.

Moduli stečenog znanja mogu se koristiti u celom svetu

Pametne radne stanice koje su sposobne za učenje, kao što je BionicWorkplace, i upotreba multifunkcionalnih alata u budućnosti interakciju između čoveka i mašine učiniće još intuitivnijom, lakšom i efikasnijom. Jednom naučeni moduli znanja i nove veštine mogu se beskonačno deliti i biti dostupni na globalnom nivou. Tako bi u budućnosti radna mesta mogla biti globalno umrežena.

BionicWorkplace u kombinaciji sa robotom BionicMotionRobot kao Pick-and-Place jedinicom i platformom Robotino ®

Mogući budući scenario koji kombinuje sve bitne elemente robotike: BionicWorkplace u kombinaciji sa robotom BionicMotionRobot i platformom Robotino®.