Efektívne využitie krvnej plazmy

Krvná plazma je dôležitou surovinou na výrobu životne dôležitých liekov. Dopyt po nej je na svetových trhoch vysoký. Na efektívnejšie využívanie tejto cennej tekutiny vyvinula spoločnosť Biotest AG nové veľké zariadenie na frakcionáciu plazmy, pomocou ktorého sa dá z litra plazmy získať päť namiesto doterajších troch produktov. Štandardizované komponenty od spoločnosti Festo zjednodušujú inštaláciu a údržbu.

Krvná plazma obsahuje viac ako 120 cenných bielkovín. Patria sem koagulačné faktory, krvné náhrady a imunoglobulíny, ktoré napríklad posilňujú oslabený imunitný systém pacientov po transplantácii orgánov. Aby sa dala táto cenná surovina čo najlepšie zhodnotiť, spoločnosti ako Biotest AG investujú do výskumu a inovatívnych výrobných metód. A má to zmysel, pretože počet medicínskych produktov, ktoré je možné získať z jedného litra krvnej plazmy, sa zvýšil z troch na päť. To z dlhodobého hľadiska zvyšuje produktivitu, pretože viac ako 50 percent výrobných nákladov pripadá na nákup plazmy. Efektívnejšie procesy umožňujú optimálnu prípravu rôznych produktov získaných z krvnej plazmy. V novom výrobnom závode Biotest 6 000 ventilov a 250 štandardizovaných rozvodných skríň zjednodušuje konštrukciu zariadení a následnú údržbu a trvale znižuje náklady na údržbu.

Štandardizácia prináša dlhodobý úžitok

Štandardizácia pri konštrukcii nového zariadenia Biotest na frakcionáciu krvnej plazmy je výhodná pre túto spoločnosť aj pre výrobcov zariadení. Zatiaľ čo výrobcovia zariadení si môžu rýchlo a ľahko zaobstarať preddefinované komponenty a získať výhodné podmienky prostredníctvom určitého súboru komponentov, Biotest znižuje všetky náklady pri dodávke náhradných dielov. Okrem toho je potrebného menej školenia pre personál údržby a opráv, prestoje sú kratšie a náklady na opravy v prípade poruchy sú nižšie. Navyše je potrebné robiť menej dokumentácie a riadenia dodávok.

Rozvodné skrine Festo vo veľkom zariadení na frakcionáciu plazmy

Pre jednoduchšiu údržbu: rozvodné skrine Festo boli už vo fáze plánovania stanovené za štandard.

Vyššia kapacita a ziskovosť

„Stavba novej budovy s veľkým moderným zariadením na frakcionáciu krvnej plazmy mala dva hlavné aspekty,“ vysvetľuje Matthias Mahle, vedúci technického riadenia projektu BNL zo spoločnosti Biotest. „Na jednej strane to bolo rozšírenie kapacity nad výkonové limity doterajších zariadení a na druhej strane to bola otázka hospodárnosti. Ako farmaceutická spoločnosť v oblasti spracovania krvnej plazmy čelíme konkurencii na svetových trhoch. Svoju pozíciu na trhu sme si posilnili získavaním ďalších produktov z rovnakého množstva plazmy,“ uviedol Mahle. V novom zariadení môže spoločnosť Biotest pomocou moderných postupov vyrábať väčšie množstvo produktov a zvyšovať výnosy. „Zatiaľ čo doterajšie zariadenia, niektoré z roku 1995, dokázali z plazmy extrahovať tri produkty, nové zariadenia budú v budúcnosti schopné vyrábať až šesť produktov,“ zdôrazňuje Mahle. „Vysoká úroveň efektívnosti výroby je nevyhnutná preto, lebo krvná plazma ako surovina predstavuje viac ako 50 percent výrobných nákladov.“ Zatiaľ čo súčasné zariadenie má maximálnu kapacitu 800 000 litrov, nové zariadenie dokáže frakcionovať až 1,4 milióna litrov krvnej plazmy.

Od začiatku pri návrhu

Plánovanie nového zariadenia sa začalo v roku 2013 a úplná prevádzka sa očakáva v roku 2021. Aj keď je už veľká časť zariadenia nainštalovaná na mieste, výrobe predchádza dlhý proces schvaľovania a kvalifikácie. Po základnom návrhu sa spoločnosť Festo veľmi skoro zapojila aj do procesu podrobného návrhu. Pre Wernera Gödela, vedúceho oddelenia EI&C techniky v spoločnosti Biotest, bolo dôležité stanoviť štandardy pre určité skupiny produktov pre automatizáciu, aby sa dosiahla čo najväčšia dlhodobá efektivita zariadenia. „Jednou z ústredných otázok bolo, do akej miery môžeme zjednotiť a štandardizovať, napríklad s cieľom znížiť náklady na údržbu. Dôležitým krokom bolo použitie štandardných ventilových boxov. Najnižší možný počet štandardov minimalizuje neskoršie náklady na údržbu,“ vysvetľuje Werner Gödel.


Definované do najmenších detailov

Jürgen Weber, kedysi manažér pre farmáciu vo Festo v Nemecku, ktorý je dnes zodpovedný za spracovateľské odvetvia v južnom Nemecku, aktívne pomáhal pri definovaní nového systému. V niektorých prípadoch sa do detailov diskutovalo o otázkach ako použitie spojok z nehrdzavejúcej ocele alebo poniklovanej mosadze. Keď sa produkty Festo stanovili za štandard, siedmi dodávatelia mohli využiť objednávací katalóg pre projekt, aby si mohli cez elektronickú platformu objednať vhodné produkty, prípadne súbor komponentov, ako sú štandardizované ventilové boxy.


Koordinácia od začiatku

Pre Wernera Gödela zo spoločnosti Biotest bola veľmi dôležitá koordinácia s Jürgenom Weberom z Festo, rovnako ako interná údržba v počiatočnej fáze plánovania. „Koniec koncov, je to práve údržba, kto musí pracovať s použitými produktmi. Tu prišlo jednoznačné odporúčanie údržby od Festo. Plusom bolo používateľsky príjemné prostredie, dobrá podpora a dlhá životnosť,“ vysvetľuje Gödel. „Pri príprave sme hovorili aj s výrobcami zariadení a brali do úvahy ich názory pri tvorbe súboru komponentov. Aj tu fakty jasne hovorili v prospech komponentov Festo.“

Biotest AG
Landsteinerstraße 5
63303 Dreieich
Deutschland

www.biotest.com

Zaujímavý článok

Prehľad