Bionic Learning Network

Nové impulzy pre automatizáciu výroby a procesov

Automatizačná technika vykonáva pri každodennej výrobe typické úlohy, ako je uchopovanie, pohyb a polohovanie tovaru, ako aj riadenie a regulácia procesov. Príroda prirodzene rieši všetky tieto úlohy jednoducho a energeticky efektívne. Čo tak teda sledovať javy v prírode a učiť sa z nich? V roku 2006 sme s týmto cieľom založili medzinárodné výskumné združenie Bionic Learning Network, do ktorého patria známe univerzity a inštitúty, vývojové spoločnosti a jednotliví vynálezcovia. Zistite viac a pozrite si koncepty budúcnosti, ktoré sme vyvinuli v posledných rokoch.

Kto pracuje v Bionic Learning Network?

Bionic Learning Network – interdisciplinárna tímová práca

Od začiatku 90. rokov 20. storočia sa intenzívne venujeme bionike, prenosu prírodných mechanizmov a princípov do techniky. Založením Bionic Learning Network v roku 2006 vznikla živá a otvorená výmena v spolupráci so známymi univerzitami, inštitútmi a vývojovými spoločnosťami.

Náš hlavný tím tvoria inžinieri, konštruktéri, informatici, biológovia, špecialisti na robotiku a študenti. Úzko spolupracuje s odborníkmi z iných oblastí, ako aj s externými partnermi z celého sveta. Táto otvorená a interdisciplinárna tímová práca otvára nové perspektívy a poskytuje nové impulzy pre priemyselné aplikácie a prípadné budúce sériové výrobky.

  • Festo: hlavný tím Bionic Projects, výskum a vývoj, produktový manažment, testovanie, vývoj produktov, produktový dizajn, výstavba výstavných stánkov, korporátny dizajn a ďalšie
  • Vysoké školy a univerzity: TU Berlin, Delft University of Technology, Universität Frankfurt, TU Ilmenau, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz, Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie Marburg, TU München, Hochschule Oslo und Akershus, Department of Product Design, University of Applied Sciences Ravensburg-Weingarten, ZeMA Saarbrücken, Universität Stuttgart, CIN Universität Tübingen, Universität Ulm, Fraunhofer IPA a ďalšie
  • Externé spoločnosti: aeroix GmbH, Ebert Zobel Industrial Design GbR, Effekt-Technik GmbH, Evologics GmbH, JNTec GbR, Nnaisense SA, Sachs Engineering a ďalšie

Tím BionicHydrogenBattery: inžinieri, dizajnéri, biológovia a softvéroví špecialisti z Festo

Tím BionicHydrogenBattery: inžinieri, biológovia, dizajnéri a programátori zo spoločnosti Festo

Čo chceme s Bionic Learning Network dosiahnuť?

Ciele: viac než len vývoj nových technológií

Dať impulzy a podnet inováciám, inšpirovať a nadchnúť. Ako technologický líder a vzdelávacia spoločnosť chceme pomocou Bionic Learning Network dosiahnuť jasné ciele:

  • Vytvoriť siete a motivovať ľudí z rôznych oblastí, aby s nami rozvíjali svoje nápady
  • Sledovať najnovšie trendy vo výskume a vývoji a vyskúšať nové technológie a výrobné procesy
  • Zvýšiť kreativitu pri hľadaní riešení a podporiť vývoj produktov pomocou prototypov
  • Komunikovať so zákazníkmi a partnermi o navrhnutých riešeniach a získať spätnú väzbu od zákazníkov o inovatívnych témach
  • Príťažlivo vizualizovať naše kompetencie riešení, a tak inšpirovať mladých ľudí technikou a nájsť nové talenty

BionicANTs: nosič technológií, vývojová platforma a zaujímavé zariadenie v jednom

BionicANTs: nosič technológií, vývojová platforma a zaujímavé zariadenie v jednom

Aký úžitok z toho máte ako zákazník?

Festo ako vývojový partner, iniciátor inovácií pre zákazníkov

Koncepty budúcnosti (Future Concepts) Bionic Learning Network slúžia ako vývojové platformy, ktoré kombinujú najrôznejšie technológie a komponenty od výrobných konceptov cez sériové produkty až po softvér a riadiacu a regulačnú techniku.

Priebežnou optimalizáciou jednotlivých technológií získavame komplexné poznatky a informácie, aby sme spolu s vami vyvíjali a zlepšovali nové produkty a aplikácie. Vďaka tomuto know-how sme sa stali partnerom číslo jeden pre našich OEM zákazníkov z rôznych odvetví a s rôznymi požiadavkami.

Vďaka správnym komponentom a riešeniam, službám a odborným znalostiam podporujeme vývoj vašich produktov od samého začiatku a sprevádzame vás od analýzy trhu cez simuláciu funkcií a prototypy až po efektívnu a produktívnu sériovú výrobu.

Bionic Handling Assistant: koncept budúcnosti pre súčasný vývoj rôznych prierezových technológií

Bionic Handling Assistant: koncept budúcnosti pre súčasný vývoj rôznych prierezových technológií

Od bioniky k biologizácii: Ekologické inovácie pre svet zajtrajška

S našou automatizačnou technológiou chce Festo dodávať riešenia šetrné ku klíme, a tým prispieť k zlepšeniu kvality života súčasných a budúcich generácií. Intenzívne sa preto zaoberáme tým, ako fungujú procesy s menšou spotrebou materiálu a väčšou recykláciou a aké alternatívne materiály možno použiť.

Obzvlášť sľubné je vyvinúť biológiu ako oblasť úloh pre automatizáciu, pretože s automatizáciou a sofistikovanou riadiacou a regulačnou technológiou je možné biologické procesy urýchliť, škálovať a tak urobiť ekonomicky životaschopnými. Najmenšia továreň budúcnosti sa bude nachádzať v biologickej bunke.

DR. Michael Sinsbeck, vedúci bionických projektov v spoločnosti Festo


„Vďaka interakcii dlhoročných skúseností a vysoko vyvinutej technológie tu Festo preberá vedúcu úlohu a ukazuje, čo je možné s automatizačnou technikou v oblasti biologizácie.“

Dr. Michael Sinsbeck, vedúci bionických projektov v spoločnosti Festo

Adaptívne uchopovače: od bionického konceptu po sériový produkt

Uchopenie bolo pre Bionic Learning Network vždy veľmi dôležité. Príroda totiž často poskytuje úžasné impulzy a nové riešenia pre priemyselné aplikácie. Pri interdisciplinárnej výskumnej spolupráci bolo vytvorených množstvo aplikácií uchopenia, z ktorých dve sa vyvinuli do sériových produktov.

Prst adaptívneho uchopovača DHAS inšpirovaný plutvou ryby

Prst adaptívneho uchopovača DHAS inšpirovaný plutvou ryby

Prst adaptívneho uchopovača DHAS je založený na úžasnom princípe chvostovej plutvy ryby. Ak stlačíte plutvu zboku, neohne sa, ale vyklenie sa okolo prítlačného bodu. Vývojári technicky uplatnili tento takzvaný FinRay Effect® pomocou dvoch flexibilných polyuretánových pásov, ktoré sú navzájom spojené pásikmi.

Či už treba uchopovať paralelne, alebo centricky, stabilné, ale zároveň poddajné uchopovacie prsty sa bez problémov prispôsobia obrysu obrobku. To umožňuje jemné a bezpečné uchopenie citlivých predmetov s nepravidelným povrchom. DHAS sa už používa v potravinárskom priemysle, napríklad pri triedení ovocia a zeleniny.

Adaptívny tvarový uchopovač DHEF: prispôsobiteľný ako jazyk chameleóna

Adaptívny tvarový uchopovač DHEF: prispôsobiteľný ako jazyk chameleóna

Adaptívny tvarový uchopovač DHEF je výsledkom vývoja FlexShapeGripper . Funguje ako jazyk chameleóna. Aby tento živočích ulovil korisť, vymrští jazyk ako gumičku. Tesne predtým, ako špička jazyka dosiahne hmyz, sa v strede stiahne, zatiaľ čo sa okraje pohybujú dopredu. Vďaka tomu sa jazyk prispôsobí tvaru a veľkosti príslušnej koristi a môže ju správne obopnúť.

Centrálnym prvkom uchopovača je silikónová hlavica s miernym pretlakom, ktorá je vyvinutá podľa jazyka chameleóna a ktorá sa pružne a tvarovo prispôsobí predmetu, ktorý sa má uchopiť. Tak je možné predmet pevne uchopiť a podržať. Využitím príslušného riadenia s proporcionálnymi ventilmi je možné odobrať viacero predmetov, napríklad skrutky z nádobky.