เฟสโต้ทั่วโลก

พันธมิตรที่เชื่อถือได้ทั่วโลก

Think global – act local: เราพร้อมให้บริการลูกค้าของเรา 300,000 รายทั่วโลก ในทุกๆ วัน พนักงานของเฟสโต้มากกว่า 20,700 คน ได้ช่วยกันทำงานเพื่อรับประกันความก้าวหน้าของต้นทุนการผลิตและสินค้าอุปโภคบริโภค

  • Filter
  • แสดงทั้งหมด
  • รายการ
  • แผนที่
  • ตำนาน
Filter

ผลลัพธ์

รวดเร็วด้วยหลักการ
หลักการคือกลยุทธ์ความพร้อมในใช้งานสูง ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อไปจนถึงการส่งสินค้าถึงลูกค้า และรับประกันโดยศูนย์การผลิตและศูนย์บริการทุกภูมิภาคทั่วโลก เฟสโต้ได้รับรางวัล German Logistics Award สำหรับกลยุทธ์ที่ยั่งยืนนี้

เป็นเลิศด้านนวัตกรรม
ประสานการเร่งความเร็วของตลาดโลกกับความต้องการที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมส่วนต่างๆ เป็นผลทำให้แนวคิดทางด้านนวัตกรรมของผู้เชี่ยวชาญได้ประสบความสำเร็จ – ซึ่งเฟสโต้ ได้ทำให้เกิดขึ้นจริง

การผลิตตามความต้องการ
ความยืดหยุ่นสูงสุดในการผลิตร่วมกับค่าความคลาดเคลื่อนที่ต่ำที่สุด ศูนย์การผลิตทั่วโลก จำนวน 11 แห่ง ศูนย์บริการระดับภูมิภาค จำนวน 4 แห่ง และ ศูนย์บริการระดับชาติ จำนวน 28 แห่ง ที่มีการผลิตตามความต้องการของลูกค้า และนั่นเป็นหลักประกันสำหรับความเป็นพันธมิตรทางความร่วมมือที่มั่นคงที่สร้างขึ้นทั่วโลก

เครือข่ายการผลิตและลอจิสติกส์ทั่วโลกของเรา: