ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

สำหรับหลายๆ บริษัทในปัจจุบัน การประหยัดพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันระดับโลก ด้วยการจัดการการรั่วไหลที่เหมาะสม ต้นทุนอากาศอัดจึงลดลงอย่างมาก ดังเช่น ที่ Tate & Lyle

แสดงเพิ่มเติม แสดงลดลง