Phòng thí nghiệm và nhà xưởng thiết bị cho đào tạo ngành kỹ thuật

Khái niệm đào tạo

Môi trường học tập thực tế - để học tập thành công nhanh chóng và có cơ hội tốt hơn trên thị trường việc làm

Công nghệ mới và sự phát triển kinh tế nhanh chóng tạo ra một nhu cầu cấp thiết về nhân lực có trình độ. Các chuyên gia cần cả kinh nghiệm thực tế và hiểu biết cơ bản về các công nghệ tiên tiến. Giải pháp nằm ở việc đào tạo dựa trên nhu cầu hướng tới các yêu cầu công nghiệp của địa phương.

Giải pháp giáo dục cốt lõi trong hình ảnh chuyển động

Educational-concepts-learning-center

Không gian học tập

Một phần thiết yếu trong các giải pháp giáo dục của chúng tôi là ý tưởng, thiết kế và trang thiết bị của trường học, phòng thí nghiệm học tập và trung tâm đào tạo. Chúng tôi tạo ra chìa khóa trao tay và môi trường học tập tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu giáo dục của bạn, có thể khác nhau tùy theo quốc gia, ngành hoặc tổ chức giáo dục. Môi trường học tập thực tế hỗ trợ học tập thành công nhanh chóng, tăng năng suất của các công ty và cơ hội của sinh viên tốt nghiệp trên thị trường việc làm.

Khám phá môi trường học tập của chúng tôi

Phòng thí nghiệm đào tạo di động

Phòng thí nghiệm đào tạo di động

Đào tạo bất cứ nơi nào bạn cần. Các phòng thí nghiệm đào tạo di động được trang bị đầy đủ và có thể thích ứng cung cấp cho trường học, trường đại học hoặc công ty của bạn một giải pháp tạm thời để thực hiện đào tạo toàn diện cho các hồ sơ công việc và công nghệ khác nhau với chi phí hiệu quả và linh hoạt.

Tìm hiểu thêm về phòng thí nghiệm đào tạo di động

Đào tạo được ủy quyền và chứng nhận của Festo

FACT - Đào tạo được ủy quyền và chứng nhận của Festo

Con dấu chất lượng cho một tiêu chuẩn có giá trị toàn cầu đối với thiết bị học tập và phương pháp giảng dạy cũng như thiết bị kỹ thuật trong tự động hóa công nghiệp và cơ điện tử. FACT hỗ trợ bạn thực hiện tầm nhìn trở thành nhà cung cấp dịch vụ đào tạo liên quan đến ngành hàng đầu. Với trang thiết bị hiện đại và chuyển giao kỹ thuật và chuyên môn giáo dục.

Tìm hiểu về lợi ích của FACT

Phát triển chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy, chứng nhận và các dịch vụ được quản lý

Sau khi phân tích thị trường và xác định các nghề, chúng tôi cùng với bạn phát triển các chương trình đào tạo nghề phù hợp với kế hoạch trình độ quốc gia tương ứng. Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp để cấp chứng chỉ cho các học viên của bạn.

Đọc thêm về chương trình giảng dạy, chứng nhận và các dịch vụ được quản lý