Doanh nghiệp Festo: doanh nghiệp gia đình và công ty toàn cầu

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp gia đình có trách nhiệm và công ty toàn cầu trong lĩnh vực tự động hóa

Khoảng 20.000 nhân viên trên toàn thế giới theo đuổi một mục tiêu chung: năng suất tối đa và khả năng cạnh tranh của khách hàng chúng tôi trong tự động hóa nhà máy và quy trình và đào tạo ngành kỹ thuật. Tìm hiểu thêm về doanh nghiệp Festo - một doanh nghiệp gia đình có trách nhiệm và đồng thời là một công ty toàn cầu.