Nghiên cứu và phát triển

Hướng tới tương lai

Hàng năm, chúng tôi đầu tư khoảng bảy phần trăm doanh thu của mình vào nghiên cứu và phát triển - cho các giải pháp sáng tạo mang lại cho khách hàng lợi thế cạnh tranh rõ ràng. Kết quả: 100 sản phẩm mới được cấp bằng sáng chế mỗi năm, hơn 2.600 bằng sáng chế trên toàn thế giới và đoạt được Giải thưởng tương lai của Đức năm 2010. Trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, chúng tôi làm việc dựa trên những đổi mới trong tương lai. Với tương lai trong tâm trí, những ý tưởng mới liên tục xuất hiện - từ các thành phần thông minh đến các hệ thống tích hợp.