Proizvodi
Pneumatski pogoni
Cilindri sa klipnjačom
Cilindri bez klipnjače
Zakretni pogoni
Tandem cilindri, cilindri velike sile i višepoložajni cilindri
Pogoni sa vođicama
Cilindri za zaustavljanje
Stezni cilindri
Pogoni sa mehom i membranom
Obrtni indeksni stolovi
Servo pogoni za automatizaciju procesa
Amortizeri
Classic
Cilindarski prigradni delovi i pribor
 
 

Pneumatski pogoni

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
 • Cilindri sa klipnjačom: kao kompaktni cilindri, kratkohodni cilindri, pljosnati cilindri, okrugli cilindri, minijaturni cilindri, navojni cilindri ili cilindri od nerđajućeg čelika.
 • Izabrani tipovi su, prema ATEX smernici, prikladni za eksplozijski ugrožene atmosfere ili su od korozivno otpornog nerđajućeg čelika i stoga posebno prikladni za čišćenje.
 
Core product range
 • Linearni pogoni u malom prostoru sa ili bez vođica: mehanički spojeni cilindri sa optimizirajućim mogućnostima pričvršćenja za jednostavnu montažu i magnetno spojeni cilindri za primenu kao potpuno zaptiven sistem.
 
Core product range
 • Kompaktni zakretni pogoni sa malim ugradbenim prostorom i podesivim uglom zakretanja, takođe modularni kao obrtni pogon sa dvostrukim klipom
 • Izabrani tipovi su prikladni, prema ATEX-direktivi, za eksplozivne atmosfere.
 
 • Više sile posmaka nego kod uobičajenih cilindara nizanjem 2, 3 ili 4 cilindra sa jednakim prečnikom klipa kao i jednakim hodom.
 • Nizanjem 2 do 5 cilindara sa jednakim prečnikom klipa i različitim dužinama hoda se može zauzimati do 6 pozicija.
 
Core product range
 • Pogoni sa klizačem, vodećim motkama ili sa preciznim vođenjem klipnjače.
 
 • Cilindri sa klipnjačom sa pojačanom klipnjačom i ležajem za podnošenje velikih poprečnih sila
 • Za zaustavljanje ili razdvajanja kod transporta nosača predmeta rada ili paleta - lagano, tiho i sigurno zaustavljanje.
 
 • Kompaktni cilindri bez klipnjače sa membranom i izrazito kraćim hodom od cilindara sa mehom.
 • Sistem stezanja sa pneumatskim pogonom.
 
 • Membranski pogoni bez klipnjače, struktura se sastoji od dve metalne ploče i jednog urolanog gumenog meha ili creva.
 
 • Jedinice za zadatke sa kružnim indeksiranjem na automatima za montažu i pakovanje, za bušne agregate i druge namene sa kružnim kretanjem radnog predmeta ili alata.
 
Core product range
 • Zakretni pogoni
 • Linearni pogoni sa i bez sistema merne letve
 • Merne jedinice za linearne pogone.
 
Core product range
 • Hod 1,7 ... 60 mm
 • Maks. primljena energija po hodu 0,005 … 384 J
 • Prigušivanje podesivo, samopodesivo, elastični prigušni prsteni
 • Elementi za prigušivanje energije kretanja.
 
 • Product types for which modern alternatives now exist
 
Core product range
 • Elementi za pričvršćenje, prigradni delovi, nastavci klipnjača i vođice za pogone.