Napędy elektryczne — często zadawane pytania

Elektryczne jednostki mini

Siłownik elektryczny DNCE

Serwonapęd MTR-AC

Sterowniki

...

Elektryczne jednostki mini

Jaki ciężar można przemieszczać przy użyciu elektrycznej jednostki mini?
Przyłożone obciążenie do jednostki mini SLTE zależy od pozycji montażu jednostki napędowej.
Pozioma
pozycja montażu
Pionowa
pozycja montażu
SLTE-10-... 1,5 kg 0,5 kg
SLTE-16-... 4 kg 2 kg

Up

Jaka jest prędkość przesuwu elektrycznej jednostki mini?
Pozioma
pozycja montażu
Pionowa
pozycja montażu
SLTE-10-... 170 mm/s
SLTE-16-... 210 mm/s

Up

Jaka jest dokładność pozycjonowania elektrycznej jednostki mini SLTE?
Dokładność pozycjonowania elektrycznej jednostki mini SLTE wynosi ±0,1 mm.

Up

Jaka jest przyspieszenie elektrycznej jednostki mini?
Przyspieszenie minimalne elektrycznej jednostki mini wynosi 0,5 m/s². Wartość maksymalna wynosi 2,5 m/s².

Up

Ile położeń można osiągnąć przy użyciu elektrycznej jednostki mini?
W trybie pracy WE/WY można osiągnąć 31 rekordów położenia elektrycznej jednostki mini, a tym samym 31 położeń. W trybie pracy magistrali można osiągnąć dowolną liczbę położeń.

Up

Dlaczego kabel zasilający KPWR-MC1… jest wyposażony w przewód wykrywania obciążenia, gdy nie jest on wymagany przez sterownik SFC-DC?
Kabel zasilający musi mieć funkcję wykrywania obciążenia, ponieważ jest ona wymagana w przyszłych wersjach sterowników. Prąd płynący przez kabel zasilający do odbiornika powoduje spadek napięcia w tym kablu. Przewody wykrywania obciążenia są używane do bezpośredniego pomiaru napięcia na odbiorniku w celu skompensowania spadku napięcia w kablu zasilającym.

Up

Siłownik elektryczny DNCE

Czy siłownik DNCE może być dostarczony jako gotowy podzespół z odpowiednim pakietem napędowym?

Tak. Na życzenie montaż może zostać wykonany w zakładzie Festo. W innym wypadku pakiet napędowy jest dostarczany oddzielnie.

Up

Czy siłownik elektryczny DNCE blokuje się automatycznie?
Napęd ze śrubą trapezową jest samohamowny, co oznacza, że wolne przemieszczenia nie mogą wystąpić nawet w przypadku drgań. Cały system z silnikiem MTR-DCI jest samohamowny. Napęd ze śrubą toczną nie jest samohamowny.

Up

W jaki sposób jest naprężany pas w czasie używania zestawu równoległego?

Za pomocą śruby napinającej w obudowie pasa. Poprawne naprężenie pasa jest podane w instrukcji obsługi.

Up

Czy w przypadku siłownika DNCE można przyłożyć maksymalną siłę i prędkość?

W przypadku wariantu z śrubą trapezową (LS) siła przesuwu jest zależna od prędkości (patrz wykres w katalogu).

Up

Czy gdy zostało wyzwolone zabezpieczenie przed skręcaniem tłoczyska, nadal można używać napędu?

Tak. Zabezpieczenie przed skręcaniem nadal działa. Należy ponownie wykonać ruch do położenia wyjściowego, ponieważ położenie zostało zmienione.

Up

Czy siłownik DNCE można zamówić także do silnika innego producenta?

Tak, jest to możliwe. Wałek jest wtedy wyposażony w kołnierz dostosowany do silnika innego producenta.

Up

Jakie silniki są zalecane do użytku z siłownikiem DNCE?

Jak wynika z katalogu, obie wersje ze śrubą można łączyć z wybranymi silnikami krokowymi MTR-AC, silnikami krokowymi MTR-ST i jednostką silnika MTR-DCI. W trakcie doboru urządzeń należy pamiętać, że czasem nie można uzyskać maksymalnej prędkości lub siły przesuwu siłownika elektrycznego, ponieważ wartości graniczne wynikają z charakterystyki silnika. Aby poprawnie dobrać rozmiar silnika i siłownik DNCE, zalecane jest użycie oprogramowania do doboru napędów Positioning Drives.

Up

Czy z siłownikami DNCE można także używać czujników zbliżeniowych?

Tak, ale w przypadku MTR-DCI można użyć tylko wyłączników SMT-8.

Up

Czy po zatrzymaniu siłownik DNCE może przykładać nacisk o różnej silnie podobnie jak siłownik pneumatyczny?

Te funkcję można uzyskać, używając silnika serwo w trybie pracy sterowania momentem obrotowym.

Up

Czy siłownikiem DNCE można także sterować poprzez magistralę Profibus?

Pakiet napędowy z silnikiem serwo jest dostępny w wersji z interfejsem Profibus.

Up

Serwonapęd MTR-AC

W ilu trybach może pracować silnik serwo MTR-AC?

Sterownik silnika SEC-AC do silnika serwo MTR-AC może pracować w czterech trybach.

 • Sterowanie momentem obrotowym
 • Regulacja prędkości
 • Sterowanie położeniem
 • Sterowanie położeniem — tryb synchroniczny

Up

Czy możliwa jest zmiana trybu w trakcie pracy?

Tak. Tryb można zmieniać bez problemu przy użyciu magistrali.

Up

Ile profili przesuwu można zapisać w trybie WE/WY?

W trybie WE/WY można zapisać 16 profili przesuwu, w tym pozycję wyjściową.

Up

Czy można przekazać wybrane położenie przy określonej prędkości?

Tak. Jeśli zmienna prędkość końcowa jest różna od zera, położenie zostanie przekazane przy określonej prędkości.

Up

Ile różnych profili przesuwu należy zastosować, aby napęd mógł kontynuować przesuw na tym samym dystansie?

Gdy napęd wykonuje przesuw na tym samym dystansie, wymagany jest tylko jeden profil. Jest on kolejno wybierany. Ustawia się względny parametr położenia.

Up

Ile profili przesuwu jest dostępnych w trybie pracy magistrali?

W przypadku sterowania z magistrali w sterowniku można zapisać, a następnie uruchomić dowolną liczbę profili przesuwu.

Up

Które parametry są używane do uruchomienia systemu napędowego?

Firma Festo dostarcza wszystkie wymagane parametry sterowania SEC dla wszystkich kombinacji napędów na dyskach CD-ROM.

Up

Jak wygląda kontrolowane zatrzymanie po zdjęciu blokady?

Silnik hamuje z ustawionym gradientem opóźnienia i zatrzymuje się w trybie sterowania położeniem.

Up

Jak wygląda kontrolowane zatrzymanie po dojściu do wyłącznika krańcowego?

Silnik hamuje z ustawionym gradientem opóźnienia i zatrzymuje się w trybie sterowania położeniem.

Up

Czy sterownik może pracować w trybie magistrali bez wejść cyfrowych?

W trybie pracy magistrali potrzebne są także wejścia uaktywnienia stopnia wyjściowego i uaktywnienia sterownika.

Up

Czy nasze silniki serwo mogą być używane w próżni?

Silnik serwo MTR-AC może być także używany w próżni, jeśli spełnione są następujące warunki:

Należy zamówić wykonanie specjalne z otworem do kompensacji ciśnienia. W takim przypadku w pokrywie końcowej wiercony jest niewielki otwór, w którym umieszcza się tłumik wykonany ze spieku. Silnik nadal ma standardowe wykonanie, ale modyfikacja wydłuża go o 10 mm. Takiego silnika można teraz używać w niskim zakresie podciśnienia (próżni) do ok. 1 mbar. Nie wolno używać go w wysokim zakresie próżni ze względu na odgazowanie smaru i izolacji. Rozpraszanie ciepła nie stanowi głównego problemu, ponieważ około 80% ciepła jest oddawane przez kołnierz silnika, a tylko 20% do powietrza. Należy jednak prawidłowo dobrać odpowiedni rozmiar i moc silnika, uwzględniając obciążenie i temperaturę otoczenia.

Up

Jak często można odłączać wtyczki przyłączeniowe kabla resolwera i kabla silnika od silnika serwo MTR-AC?

W założeniu wtyczki przyłączeniowe mają wytrzymać ok. 50 cykli przyłączenia.

Up

Jaki jest stopień precyzji w sterowaniu mocą i momentem w napędzie MTR-AC?

W połączeniu z modułem SEC-AC serwonapędy MTR-AC mogą pracować w trybie sterowania położeniem, regulacji prędkości i sterowania momentem obrotowym.
Należy jednak pamiętać, że w trybie sterowania momentem obrotowym mierzy się i reguluje tylko natężenie prądu silnika.
Natężenie prądu silnika jest proporcjonalne do momentu obrotowego silnika, gdy straty tarcia są pomijalnie małe, a silnik nie znajduje się w stanie nasycenia magnetycznego.
Oznacza to, że sterowanie momentem obrotowym odbywa się pośrednio i nie można skorygować strat tarcia. Dlatego też spodziewana precyzja sterowania mocą lub momentem obrotowym nie może być większa niż występujące siły tarcia.

Up

Jak bardzo może się rozgrzać silnik serwo?

Podczas pracy obudowa silnika może osiągnąć temperaturę 100°C.
Silniki serwo są zwykle zabezpieczane czujnikami PTC. Sygnał wyjściowy PTC jest podłączony do sterownika serwo.
Sterownik serwo odetnie zasilanie silnika, gdy jego temperatura wewnętrzna dojdzie do 125°C.

Up

Czy silnik serwo może być używany przy wyższych temperaturach otoczenia?

Maksymalna temperatura otoczenia, przy jakiej mogą pracować nasze silniki serwo serii MTR-AC, to 40°C. Oznacza to, że do tego punktu zachowane są podane w katalogu specyfikacje mocy wyjściowej. Przy wyższej temperaturze otoczenia można rozproszyć mniej ciepła. Aby zapobiec przegrzaniu silnika w takiej temperaturze, silnik może pracować tylko przy niższej mocy znamionowej (obniżanie wartości znamionowych). Krzywe obniżania wartości znamionowych dla silników są dostępne w zakresie do 100°C. Dzięki temu można sprawdzić, czy dane zastosowane jest wykonalne. W przypadku używania silników z przekładniami należy także sprawdzić obciążenie termiczne przekładni.

Up

Sterowniki

What does the "Safe halt" function do on controllers of Festo?

The motor is prevented from restarting via two channels.

1st channel: disconnects the controller enable

2nd channel: Interrupts the output stage supply with relay

Up

Czy sterowniki silnika SEC-AC-305 i SEC-AC-508 są wyposażone w filtry sieciowe?
Tak. Nasze sterowniki sieciowe są standardowo wyposażone w filtry sieciowe.

Up

Przy jakiej długości kabla zalecane jest użycie dodatkowych filtrów sieciowych?
Dodatkowy filtr sieciowy powinien być zainstalowany, gdy długość kabla wynosi 5 m lub więcej.

Up

Dlaczego występuje redukcja skoku, gdy systemy serwopneumatyczne są używane razem ze sterownikiem osi SPC200?
Redukcja skoku w obu położeniach końcowych zapewnia minimalną objętość powietrza, która jest potrzebna do niezawodnego pozycjonowania. Należy zachować rezerwę skoku z każdej strony jednostki napędowej. Maksymalny skok do ustawienia to: Skok do ustawienia = całkowity skok napędu – podwójna rezerwa skoku

Up

...

Dlaczego moduł MTR-DCI-32-...-PB nie działa nawet po podłączeniu do napięcia obciążenia?

Ten błąd występuje tylko po podłączeniu napięcia obciążenia. Napięcie logiki dla tego rozmiaru i konstrukcji jest podawane specjalnym adapterem (TN 537934) przez interfejs Profibus. Adapter stanowi niezbędne akcesorium w przypadku tego rozmiaru. Adapter nie jest wymagany do obsługi innych rozmiarów (42, 52, 62) przy użyciu interfejsu Profibus. Jest wymagany tylko wtedy, gdy trzeba odizolować napięcie obciążenia od napięcia logiki, np. do otwierania drzwi bezpieczeństwa.

Up

Dlaczego napędy elektryczne charakteryzują się stopniem ochrony IP, zwłaszcza w przypadku osi elektrycznych?

Uwzględnia on system jako całość, tj. oś, silnik i w razie potrzeby sterownik.

Up

Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy serwonapędem a napędem z silnikiem krokowym?

Serwonapęd jest systemem regulowanym.
Silnik serwo jest wyposażony w resolwer, który mierzy przesunięcie. Porównanie pomiędzy wartością zadaną a rzeczywistym położeniem jest wykonywane stale. Oznacza to, że serwonapęd porusza się dokładnie tak, jak zaprogramowano w danym profilu ruchu.
Silnik serwo charakteryzuje się wysokim momentem obrotowym w całym zakresie prędkości i można go chwilowo przeciążyć 2–3 razy wyższym momentem znamionowym.

Napęd z silnikiem krokowym jest systemem sterowanym.
Pozycjonowanie odbywa się poprzez podanie liczby impulsów sterujących. Moment obrotowy jest redukowany w zakresie prędkości, a jego przekroczenie wiąże się z ryzykiem utraty pracy krokowej.

Up

Kiedy należy użyć silnika krokowego, silnika serwo lub silnika prądu stałego?

Silniki serwo są idealnym rozwiązaniem w przypadku wysokiej precyzji i dużych prędkości.
Jeśli prędkość i precyzja nie są aż tak ważne, można zastosować tańsze silniki krokowe.

Up

Kiedy jest zalecane lub wymagane użycie hamulca w silniku?

Hamulec zaleca się zwykle w przypadku wałka pionowego.
Uniemożliwia on opadanie obciążenia, jeśli napęd nie jest zwolniony ani podłączony do zasilania. Istnieje jednak kilka wyjątków, gdy hamulec nie jest konieczny, np. w przypadku stosowania automatycznego mechanizmu blokującego.

Up

Czy w osi elektrycznej Festo można zamontować silnik od innego dostawcy?

Tak. Firma Festo może wyprodukować oś z kołnierzem dostosowanym do innego silnika.

Up

Dlaczego wałki wirnika nie mają wpustu przesuwnego?

W firmie Festo stosowane są połączenia beztarciowe. Charakteryzują się one zerowym luzem, nie ulegają zużyciu i zapewniają 200-procentowe zabezpieczenie przeciążeniowe.
Połączenia z rowkiem i wpustem przesuwnym mają poważne wady pod względem położenia. Przy krawędziach bocznych wymagany jest określony minimalny prześwit (luz kątowy) do montażu. Obecność tego prześwitu powoduje luz i niską dokładność ustawienia położenia. Poza tym krawędzie ulegają odkształceniu w miarę upływu czasu, co przyczynia się do zwiększenia luzu kątowego pomiędzy piastą sprzęgła a wałkiem silnika. Dlatego też połączenia na rowek i wpust są stosowane w przypadku silników elektrycznych, które pracują w trybie ciągłym w jednym kierunku obrotów i momentu. Nie nadają się one do pracy ze zmiennymi kierunkami obrotów.

Up

Co to jest resolwer?

Resolwer to indukcyjny system pomiarowy.
Działa podobnie do alternatora, tj. wytwarza sinusoidalne napięcie przemienne, którego częstotliwość zależy bezpośrednio od prędkości obrotowej.
Częstotliwość jest używana w układzie elektronicznym do obliczenia prędkości, przyspieszenia i położenia.

Up

Co to jest przyrostowy system pomiarowy?

W przyrostowym systemie pomiarowym nie ma ustalonego punktu zerowego. Aby możliwe było przesunięcie do położenia bezwzględnego, należy najpierw wykonać ruch do położenia wyjściowego w celu zdefiniowania punktu zerowego.

Up

Czy sterownik SEC-AC może pracować pod napięciem 115 V prądu przemiennego?

Sterownik SEC-AC może pracować pod napięciem 115 V prądu przemiennego. Jednak w takim przypadku podłączony silnik nie uzyska wartości znamionowych i szczytowych.

Up

Czy błędy położenia sumują się przy stałym przesuwie względnym?

Najmniejszą jednostką przesunięcia w każdym systemie pozycjonowania jest przyrost. Jeśli możliwe jest przekazanie do sterownika zadanego położenia bezpośrednio w jednostkach przyrostu, nie występuje błąd sumaryczny przy pozycjonowaniu względnym. Jeśli sterownik pozycjonujący odbiera zadane położenie jako obliczoną przez użytkownika stałą przesuwu, błędy zaokrąglania w większości przypadków są przyczyną błędu sumarycznego.
Jeśli występują powtarzające się przesunięcia względem ostatniego rzeczywistego położenia, mogą się także sumować błędy pozycjonowania. Dlatego też w przypadku sterownika SEC-AC możliwe jest wykonywanie przesunięć względem ostatniego rzeczywistego położenia.

Up

Dlaczego rezerwa skoku jest wymagana w przypadku napędu ze śrubą i napędu z paskiem zębatym?

Po obu stronach napędu występuje rezerwa skoku w celu zapewnienia bezpiecznej odległości przed końcowym zderzakiem mechanicznym.

Up

Czy w skoku napędu uwzględniona została redukcja skoku systemu serwopneumatycznego?

Nie. Maksymalny skok do ustawienia to:
Skok do ustawienia = całkowity skok napędu – podwójna rezerwa skoku
Ważne: Należy zachować rezerwę skoku z każdej strony jednostki napędowej.

Up

Czy rezerwa skoku w przypadku napędu ze śrubą i napędu z paskiem zębatym zmniejsza skok roboczy?

Nie. Całkowity skok napędu obejmuje podwójną rezerwę skoku.
Przykład: DGE-25-500-SP

Skok roboczy = 500 mm
Rezerwa skoku = (2x10 mm) = 20 mm

Skok całkowity = 500 mm + 20 mm = 520 mm

Up

W jaki sposób obliczana jest rezerwa skoku?

Nie można obliczyć rezerwy skoku dla każdego położenia końcowego. Jest to bezpieczna odległość do położenia końcowego zderzaka mechanicznego względem zastosowanego skoku roboczego. Dlatego też zawsze występuje rezerwa odległości do zderzaka mechanicznego, np. do zamontowania sprzętowych wyłączników krańcowych w celu bezpiecznego wyhamowania układu bez uderzania w zderzak końcowy.
Rezerwa skoku odpowiada zwykle stałej przesuwu wałka.

Up

Dlaczego tak ważne jest dokładne ustawienie wstępnego naprężenia paska zębatego w napędzie z paskiem zębatym?

Wstępne naprężenie paska zębatego w napędzie liniowym ma duży wpływ na jego całkowitą wydajność, w szczególności na żywotność i przeskakiwanie paska przy obciążeniu maksymalnym.
Mówiąc ogólnie, nadmierne wstępne naprężenie paska zębatego nie tylko obciąża łożyska paska zębatego, ale także uszkadza sam pasek w wyniku wysokiego obciążenia zgięciowego jego pasm.
Z drugiej strony zbyt niskie naprężenie prowadzi do przeskakiwania paska zębatego.
Naprężenie wstępne ma na celu zagwarantowanie zazębiania luźnej strony paska, która przy maksymalnych siłach przesuwu jest prawie luźna, z tarczą wyjściową.

Siła naprężenia w napędach z paskami zębatymi Festo jest dobierana w taki sposób, że napęd pracuje prawidłowo i niezawodnie nawet przy maksymalnej sile przesuwu.

Up

Jakie zasilacze są zalecane w przypadku MTR-DCI?

Jakie zasilacze są zalecane w przypadku MTR-DCI?
Podczas aktywacji i rozruchu regulowane silniki prądu stałego pobierają wielokrotność normalnego prądu roboczego.
Takie odbiorniki oznaczają tymczasowe przeciążenie dla zasilacza.
Znamionowy prąd zasilacza powinien być co najmniej równy prądowi szczytowemu silnika plus rezerwa 20–50% wynikająca z tolerancji parametrów silnika.
Dokładne minimalne wartości graniczne prądu do doboru zasilacza z charakterystyką U/I można znaleźć w poniższej tabeli.


Typ silnika/napięcie Prąd nominalny silnika [A] Prąd szczytowy silnika [A] Prąd nominalny zasilacza [A]
MTR-DCI-32/24 V 0,732,1od 3
MTR-DCI-42/24 V 23,8od 6
MTR-DCI-52/24 V 57,7od 10
MTR-DCI-62/48V 6,1920od 15

Up

Jaka jest dokładność powtarzalności napędu ze śrubą i paskiem zębatym?

Napędy z paskiem zębatym:
DGE-...-ZR +-0,008 mm do +- 0,1 mm
DGEA +- 0,05 mm

Napędy ze śrubą:
DGE-...-SP +-0,02 mm

Up

Jaka jest różnica między dwoma następującymi typami oznaczeń: DGEL-...-ZR-KF i DGE-...-ZR?

DGEL-25-...-KF to stare oznaczenie. Odnosi się ono do napędu z paskiem zębatym z prowadzeniem na łożyskach kulkowych (L w języku niemieckim oznacza Laufwagen — wózek).
Oznaczenie DGE-...-ZR opisuje system modułowy napędu z paskiem zębatym, w którym można wybrać prowadzenie na łożyskach kulkowych (KF).
Dwa napędy mają identyczną konstrukcję.

Up

Czy można użyć czujników SME/SMT z osiami elektrycznymi DGE?

Napędy liniowe DGE-ZR i DGE-SP są wyposażone w magnesy stałe. Oznacza to, że można użyć uruchamianych magnetycznie czujników SMT/SME. Można je umieścić w odpowiedniej szczelinie na czujnik w obudowie napędu.

Up

Co należy wziąć pod uwagę podczas stosowania czujników zbliżeniowych SME/SMT w osiach elektrycznych?

Czujniki SME/SMT mają ograniczony zakres roboczy i nie można ich instalować bezpośrednio w położeniu końcowego zderzaka mechanicznego. W efekcie występuje obszar pomiędzy czujnikiem a końcowym zderzakiem mechanicznym, który nie jest monitorowany.

Up

Czy można użyć czujników SME/SMT z osiami elektrycznymi DGEA?

Magnesy trwałe nie są montowane w napędzie wysięgnikowym DGEA ani w napędzie z prowadzeniem na łożyskach kulkowych DGE-ZR-RF. Dlatego też nie można użyć czujników SMT/SME.

Up

Czy sygnał wyjściowy z układu pomiaru położenia w napędzie DNCI-... można bezpośrednio podłączyć do sterownika PLC?

Nie. Sygnał pomiarowy to nieprzetworzona sinusoida/cosinusoida w zakresie miliwoltów.
Firma Festo oferuje przetwornik wartości zmierzonej, który zamienia sygnał wejściowy układu położenia na sygnał napięciowy 0–10 V lub prądowy 4–20 mA.

Up

Jakie czujniki i przełączniki są zalecane do osi elektrycznych?

W przypadku osi elektrycznych zalecamy używanie czujników indukcyjnych SIEN-...
Do każdej osi dostępne są odpowiednie mocowania (kątownik mocujący HWS) i łączniki kątowe (SF). W przypadku tych elementów wyeliminowano niezdefiniowany obszar pomiędzy punktem odniesienia, punktem położenia końcowego i końcowym zderzakiem mechanicznym.

Up

W jaki sposób można dodatkowo zabezpieczyć prowadnicę osi DGE w trudnym środowisku?

Napędy z paskiem zębatym DGE-ZR-KF, napędy ze śrubą DGE-SP-KF i napędy pozycjonujące DMES są dostępne z ochroną przeciwpyłową (wersja GA) w rozmiarze 25 i 40.

Up

Dlaczego stała przesuwu w przypadku napędu z pasem zębatym jest tak nieprecyzyjna w porównaniu z napędem ze śrubą?

Stała przesuwu to przesunięcie osiowe napędu dla dokładnie jednego obrotu koła. Stała przesuwu nie ma określonych tolerancji. Wpływają na nią takie czynniki, jak wstępne naprężenia paska zębatego i tolerancje produkcyjne paska zębatego i koła. Dlatego też dokładną stałą przesuwu należy wyznaczać oddzielnie dla każdego napędu.

Up

Kiedy w przypadku napędu elektrycznego należy użyć wyłącznika odniesienia?

W napędach elektrycznych firmy Festo stosowane są wyłącznie przyrostowe czujniki przesunięcia.
Wykrywają one zmiany położenia i generują na wyjściu odpowiadającą mu sekwencję impulsów. Aby określić punkt odniesienia do bezwzględnego pomiaru położenia, po uruchomieniu wymagany jest ruch do położenia wyjściowego. Punktem odniesienia w tym ruchu do położenia wyjściowego może być oddzielny wyłącznik odniesienia, wyłącznik krańcowy czy nawet zderzak mechaniczny.

W przypadku sterownika do silników serwo SEC-AC jeden z dwóch wyłączników krańcowych (montowanych w celu zabezpieczenia) jest domyślnie używany do wzorcowania. Można jednak użyć oddzielnego wyłącznika odniesienia lub wykonać wzorcowanie do punktu zatrzymania (zderzaka).

Do sterowania silnikiem krokowym SPC200-SMX w połączeniu ze sterownikiem silnika krokowego SEC-ST wymagany jest oddzielny wyłącznik odniesienia. Nie można użyć wyłączników krańcowych, ponieważ w tym przypadku używane są styki normalnie zamknięte, a wyłącznik odniesienia jest skonfigurowany jako normalnie otwarty. Wzorcowanie do punktu zatrzymania nie jest możliwe, ponieważ silnik nie jest wyposażony w system pomiarowy. System sterowania nie ma możliwości wykrycia zatrzymania.

W przypadku jednostki mini SLT-E i napędu liniowego HME możliwe jest wykonanie wzorcowania z wyłącznikiem odniesienia oraz wzorcowanie do punktu zatrzymania. Aby uzyskać wysoką dokładność, należy zdemontować gumową osłonę ze zderzaka końcowego. Zaleca się użycie czujnika odniesienia, który znajduje się w napędzie HME.

Silnik MR-DCI to przypadek specjalny. W urządzeniu tym położenie jest zapamiętywane po wyłączeniu zasilania. Jeśli zagwarantowany jest bezruch napędu po wyłączeniu zasilania, nie trzeba wykonywać ruchu do położenia wyjściowego. W połączeniu z napędem pozycjonującym DMES można bez żadnych ograniczeń wykonać wzorcowanie do punktu zatrzymania lub zderzaka mechanicznego zamiast używania wyłącznika odniesienia.

Up

Jaka jest różnica pomiędzy dokładnością pozycjonowania a dokładnością powtarzalności?

Dokładność powtarzalności definiuje odchylenie wielokrotnego osiągania położenia (w idealnych warunkach).
Dokładność pozycjonowania jest odchyleniem pomiędzy osiąganymi położeniami a uzgodnioną i obowiązującą skalą długości. Mają na nią wpływ dokładność użytego systemu pomiarowego, odchylenie położenia szczątkowego sterownika, błędy w stałej przesuwu (np. skok śruby) i temperatura.

Up

Jakie są najważniejsze zalety napędów elektrycznych w porównaniu z napędami pneumatycznymi?

W porównaniu ze standardowymi napędami pneumatycznymi napędy elektryczne charakteryzują się doskonałą elastycznością, ponieważ można je umieszczać w dowolnym miejscu. Dlatego należy je raczej porównywać z napędami serwopneumatycznymi.
Poniżej wymieniono zalety napędów elektrycznych w porównaniu z serwopneumatycznymi:

 • Wyższa dokładność, zwłaszcza w przypadku napędów ze śrubą
 • Możliwa większa długość skoku w przypadku napędów z paskiem zębatym
 • Większe siły w napędach ze śrubą
 • Bardzo wysoka dynamika pracy
 • Niski poziom hałasu

Up

Jakie są różnice pomiędzy osiami DGE-SP i DGE-ZR?

DGE-SP:

 • Napęd liniowy z śrubą toczną
 • Wysoka powtarzalność
 • Wysoka siła przesuwu (występowanie siły szczytowej)
 • Wysoka sztywność mechaniczna względem sił zewnętrznych
 • Wysoka stała prędkość


DGE-ZR:

 • Napęd liniowy z paskiem zębatym
 • Wysoka prędkość i przyspieszenie
 • Duże długości skoku

Up

Jaka jest rozdzielczość resolwera?

Resolwer generuje analogowy sinusoidalny sygnał napięciowy. Rozdzielczość zależy od podłączonego regulatora.
Dla urządzenia SEC-AC wynosi ona 16 bitów.
Wyjście kodera na styku X11 (np. do urządzenia podrzędnego) jest przekazywane jako 1024 kroków na obrót.

Up

Dlaczego w napędzie DGE-SP mamy do czynienia zredukowaną prędkością?

Podobnie jak w przypadku wszystkich wałków obrotowych krytyczna prędkość wyginania jest ważnym kryterium ograniczającym długość w napędach DGE-SP. W przypadku bardzo długich śrub, na które działa duża siła osiowa, w pewnych przypadkach istotne znaczenie ma także obciążenie wyboczeniowe.
Krytyczna prędkość wyginania to prędkość, przy której śruba wpada w drgania. W obszarze częstotliwości rezonansowej amplituda drgań jest bardzo duża, co może spowodować uszkodzenie śruby tocznej. W konsekwencji słychać nieprzyjemny odgłos drgań. Przy zredukowanej prędkości można także uzyskać dodatkowy długi skok.

Up