SmartBird

Let vtákov rozlúštený

Inšpirácia čajkou striebristou. SmartBird tak ako jeho model z prírody letí len mávnutím krídel. Ultraľahká umelá čajka zaujme vynikajúcou aerodynamikou a na rozdiel od porovnateľných lietajúcich modelov dokáže samostatne vzlietať, lietať a pristávať bez prídavného pohonu.

SmartBird je vyrobený z uhlíkových a sklenených vláken a polyuretánovej peny. Je absolútne ľahký a maximálne pohyblivý. Pri dĺžke 1,07 metra a rozpätí krídel 1,96 metra váži iba asi 450 gramov. Táto ľahká konštrukcia v kombinácii s inteligentnou palubnou elektronikou umožňuje jedinečné letové vlastnosti SmartBird.

Vynikajúca aerodynamika vďaka aktívnej torzii

Špeciálny profil krídel a ich cielené natáčanie prispievajú k tomu, že SmartBird dosahuje viac ako 80-percentnú aerodynamickú účinnosť. Krídla sa nepohybujú iba hore a dole, ale sa aj cielene otáčajú. Umožňuje to aktívny kĺbový torzný pohon, ktorý poskytuje vztlak aj pohyb vpred. Táto integrácia funkcií umožňuje technicky napodobniť let vtákov.

Stabilita procesu vďaka sledovaniu stavu

Počas letu softvér neustále zaznamenáva a v reálnom čase kontroluje údaje ako poloha a natočenie krídla alebo stav batérie. A tak ak dôjde k novej situácii, v zlomku sekundy je možné nastaviť a optimalizovať parametre riadenia. Trvalá diagnostika zaručuje stabilitu letu a tým aj prevádzkovú bezpečnosť umelého vtáka.

Poznatky pre automatizačnú techniku

SmartBird poskytuje dôležité poznatky pre našu hlavnú oblasť, automatizačnú techniku, a to najmä v oblasti aerodynamiky. Môžu pomôcť pri vývoji nových komponentov, ktoré si vyžadujú malý priestor na inštaláciu, sú energeticky optimalizované a tým aj efektívnejšie z hľadiska zdrojov a energie. Integrácia funkcií v spojených pohonoch nám poskytuje poznatky na konštrukciu a optimalizáciu technológií hybridných pohonov. Možné oblasti použitia siahajú od generátorov na výrobu energie z vody po nové pohony v automatizácii procesov.