BionicOpter: inšpirácia letom vážky

BionicOpter

Inšpirácia letom vážky

Ľahká konštrukcia a integrácia funkcií dokážu veľa: v BionicOpter náš tím Bionic Learning Network technicky napodobnil mimoriadne komplexné vlastnosti letu vážky. Tento ultraľahký lietajúci objekt dokáže ako jeho prírodný vzor manévrovať v priestore vo všetkých smeroch, lietať na mieste a plachtiť bez mávnutia krídlami. Tak sa prvýkrát podarilo, aby nejaký model dokázal zvládnuť viac letových podmienok ako vrtuľníky, motorové lietadlá a klzáky dohromady.

Vysokointegrovaná ľahká konštrukcia

Jedinečné letové správanie je možné vďaka konštrukcii, ktorá zohrala dôležitú úlohu už pri modeli SmartBird. Komponenty ako snímače, akčné členy a mechanika, ako aj riadiaca a regulačná technika sú nainštalované na palube v najmenších priestoroch a sú vzájomne zladené.

Umelá vážka má rozpätie krídel 63 cm, je dlhá 44 cm a váži iba 175 gramov. Krídla sú vyrobené z rámu z uhlíkových vláken a sú pokryté tenkou fóliou. V hrudníku sa nachádza batéria, deväť servomotorov a výkonný mikrokontrolér ARM, ako aj snímače a rádiové moduly. Vďaka štruktúre z elastického polyamidu a terpolyméru je celý systém pružný, ultraľahký a napriek tomu mimoriadne robustný.

Trinásť stupňov voľnosti pre jedinečné letové manévre

Okrem riadenia frekvencie mávania a natočenia jednotlivých krídel sa v každom zo štyroch krídel využíva regulácia amplitúdy. Natočením krídel sa určuje smer ťahu. Reguláciou amplitúdy je možné regulovať silu ťahu. Využitím tejto kombinácie môže vážka ovládaná cez smartfón zaujať takmer akúkoľvek pozíciu v miestnosti.

Spoľahlivosť procesov a komunikácia v reálnom čase

Neustála diagnostika bionických nosičov technológií, ako aj v každodennom priemyselnom živote je pre nás zárukou prevádzkovej spoľahlivosti a stability procesov. A tak počas letu softvér nepretržite zaznamenáva údaje zo snímačov, vyhodnocuje ich v reálnom čase a rozpoznáva tak komplexné udalosti a kritické stavy.

BionicOpter: vďaka deviatim stupňom voľnosti je možné každé krídlo cielene nastaviť a pohybovať ním

Individuálne ovládané: vďaka deviatim stupňom voľnosti je možné každé krídlo cielene nastaviť a pohybovať ním