Van điều khiển lưu lượng

Van điều khiển lưu lượng

Bộ điều khiển lưu lượng được gọi là van lưu lượng hoặc van điều khiển lưu lượng (còn được gọi là van dòng chảy hoặc van tiết lưu). Các van này được sử dụng để điều chỉnh lưu lượng thể tích của môi chất được sử dụng. Van điều khiển lưu lượng được sử dụng trong thủy lực và khí nén để điều chỉnh lưu lượng của chất lỏng thủy lực hoặc khí nén.

Có những loại van điều khiển lưu lượng nào?

Van dòng chảy được chia thành:

  • Van tiết lưu
  • Van điều khiển lưu lượng

Với van tiết lưu, chênh lệch áp suất càng lớn thì lưu lượng thể tích càng lớn, vì lưu lượng thể tích phụ thuộc vào chênh lệch áp suất tại điểm tiết lưu.

Ngược lại, một van điều khiển lưu lượng (van điều khiển số lượng) được trang bị bù áp. Điều này đảm bảo tốc độ dòng chảy đã đặt vẫn không thay đổi ngay cả khi thay đổi sụt áp suất trên van.

Van dòng chảy trong tự động hóa công nghiệp

Festo cung cấp nhiều loại van điều khiển lưu lượng để tự động hóa quy trình và nhà máy. Khám phá danh mục van điều khiển lưu lượng của chúng tôi: van tiết lưu, van một chiều tiết lưu và van chỉnh thời gian trễ.

Van tiết lưu

Van tiết lưu thuộc loại van dòng chảy. Chúng điều chỉnh tốc độ dòng chảy của khí nén theo hướng của dòng chảy. Van tiết lưu được sử dụng để điều chỉnh lưu lượng thể tích. Van tiết lưu thể hiện sự thu hẹp của mặt cắt ngang đường dẫn - đây là lực cản của dòng chảy cục bộ.

Van tiết lưu

Van một chiều tiết lưu

Với van một chiều tiết lưu, một hướng được điều chỉnh tiết lưu, chiều còn lại không thể điều chỉnh được. Van một chiều tiết lưu được sử dụng để điều chỉnh tốc độ của xy lanh khí nén - ngược lại, van tiết lưu được sử dụng để điều chỉnh lưu lượng không khí hoặc chất lỏng.

Van một chiều

Van chỉnh thời gian trễ

Van chỉnh thời gian trễ chuyển đổi sau khi tín hiệu được đưa ra và thời gian đặt trước đã trôi qua. Ngoài van logic, các sản phẩm Festo này được sử dụng trong điều khiển khí nén đơn giản bên cạnh những thành phần khác nữa.

Timer khí

Câu hỏi thường gặp - Giải thích đơn giản các câu hỏi thường gặp

Van dòng chảy làm gì?

Van dòng chảy được sử dụng để giảm tốc độ của xy lanh hoặc tốc độ của động cơ. Cả hai đại lượng phụ thuộc vào lưu lượng thể tích cần phải giảm.

Van điều khiển lưu lượng hoạt động như thế nào?

Một van điều khiển lưu lượng được trang bị bù áp. Điều này có nghĩa là tốc độ dòng chảy đã đặt vẫn không thay đổi ngay cả khi thay đổi sụt áp suất trên van.

Nhiệm vụ của van một chiều tiết lưu là gì?

Van một chiều đảm bảo môi chất (khí hoặc chất lỏng) chỉ chảy theo một hướng và không thể chảy ngược trở lại. Van một chiều tiết lưu tự động mở ngay khi chất lỏng hoặc khí chảy qua. Khi hướng của dòng chảy thay đổi, van sẽ đóng lại.