Thực hành

Festo sẽ làm gì với Vật lý hạt hay với công viên giải trí lớn nhất nước Áo? Trong những câu chuyện thực tiễn thú vị từ khách hàng của chúng tôi, bạn có thể thấy sản phẩm của Festo được sử dụng ở đâu: từ các giải pháp tự động hóa rất nhỏ khi lắp ráp những thiết bị nhỏ đến các thiết bị truyền động khổng lồ ở vòng Bắc cực. Bạn sẽ bất ngờ!

Hiển thị thêm Hiển thị ít hơn