Van cụm MPA-L

Cụm van với tấm kết nối trong công nghệ polyme.
  • Mô-đun tối đa
  • Bất kỳ hệ thống có thể mở rộng nào với các đế van và thanh kéo mô-đun
  • Tấm kết nối polyme
  • 3 kích cỡ van
  • Van tiết lưu cố định chống bị can thiệp
  • Kết nối trường qua CPX
  • Có IO-Link
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống