Pneumatische aandrijvingen

Pneumatische aandrijvingen

Pneumatische aandrijvingen zijn onderdelen die bewegingen uitvoeren met perslucht als medium, daarom worden ze ook wel persluchtaandrijvingen genoemd. Pneumatische aandrijvingen zijn een bijzonder kosteneffectieve oplossing voor een groot aantal toepassingen – zelfs bij de meest uitdagende omgevingscondities – en worden gekenmerkt door een bijzonder eenvoudige inbedrijfstelling. De haalbare snelheden liggen tussen 10 mm/s en maximaal 3 m/s. Pneumatische aandrijvingen zijn robuust en flexibel door de comprimeerbaarheid van de lucht, waardoor ze sterk genoeg zijn voor de inwerking van grote externe krachten.

Toepassing van pneumatische aandrijvingen

Pneumatische aandrijvingen worden gebruikt in talrijke toepassingen in de automatiseringstechnieken fabrieksautomation. Typische toepassingsgebieden voor pneumatische aandrijvingen zijn spannen, heffen, neerlaten, duwen, trekken, toevoeren, draaien, grijpen, klemmen en vasthouden, verbinden, stoppen, stempelen, embossen en nog veel meer.

Pneumatische aandrijvingen van Festo

Het assortiment pneumatische aandrijvingen van Festo bestaat uit zuigerstangcilinders en zuigerstangloze cilinders (lineaire aandrijving), zwenkcilinders, tandem-, meerstanden- en stoppercilinders, evenals klem- en spancilinders, aandrijvingen met lineaire geleidingen en balg- en membraancilinders. Bovendien bieden we vele normcilinders met gestandaardiseerde afmetingen en bevestigingsinterfaces aan. Wat deze afmetingen betreft, zijn normcilinders identiek aan een norm. Er bestaan normen voor zuigerstangcilinders in ronde uitvoering (ISO 6432), in compacte uitvoering (ISO 21287) en voor trekstangcilinders/profielbuiscilinders (ISO 15552).

Zuigerstangcilinders

De zuigerstangcilinders van Festo zijn pneumatische aandrijvingen voor het uitvoeren van lineaire bewegingen. De op de zuiger toegepaste energie wordt via een zuigerstang overgebracht naar de bewegende delen. Zuigerstangcilinders zijn verkrijgbaar als ronde cilinders, profielbuiscilinders, compacte cilinders, korteslagcilinders, vlakke cilinders, miniatuurcilinders, inschroefcilinders of roestvaststalen cilinders.

Zuigerstangcilinders

Zuigerstangloze cilinders

Zuigerstangloze cilinders zijn pneumatische aandrijvingen en hebben - zoals de naam al zegt – geen zuigerstang nodig. Ook zonder zuigerstang voeren ze lineaire beweging uit en worden daarom ook lineaire aandrijvingen genoemd. Zuigerstangloze cilinders worden vooral gebruikt in toepassingen met langere bewegingstrajecten, bijv. als basisaandrijving in een meerassig portaal of bij toevoertaken.

Zuigerstangloze cilinders

Zwenkaandrijvingen

Met de pneumatische zwenkaandrijvingen / draaiaandrijvingen van Festo zijn rotatiebewegingen tot een zwenkhoek van 270° mogelijk. Zwenkaandrijvingen met zwenkvleugel of tandheugel-rondselaandrijvingen: kenmerkend is een maximale precisie, hoge prestaties en een verscheidenheid aan aandrijvingen. Onze pneumatische aandrijvingen worden dan ook gebruikt in een groot aantal branches in de fabrieksautomation.

Zwenkaandrijvingen

Tandemcilinders, hogekrachtcilinders en meerstandencilinders

De tandemcilinder bestaat uit twee identieke in rij gemonteerde profielbuiscilinders om de stuwkracht in beide bewegingsrichtingen te verdubbelen. Een hogekrachtcilinder is een cilinderuitvoering die gedefinieerd wordt door een reeks compacte pneumatische cilinders. Pneumatische meerstandenaandrijvingen zijn verkrijgbaar als variant met twee gescheiden cilinders en als uitvoering met twee tot vijf in serie geschakelde cilinders.

Tandemcilinders, hogekrachtcilinder en meerstandencilinders

Geleidingscilinders

Festo-geleidingscilinders – aandrijvingen met geleidingsstang en lineaire geleidingen – zijn pneumatische aandrijvingen en behoren tot de "werkpaarden" van de industriële automatisering. Ze kunnen worden ingezet in toepassingen als heffen, persen, trekken, duwen, klemmen, stoppen, vasthouden, snijden, scheiden en nog veel meer. Beide soorten geleidingscilinders combineren de voordelen van lineaire beweging met die van geleiding en worden gekenmerkt door een bijzonder grote stabiliteit.

Geleidingscilinders

Stoppercilinders en verenkelaars

Met zijn verenkelaars biedt Festo wereldwijd oplossingen voor de product-handling. Zij vergemakkelijken de werktuktoevoer en worden gebruikt wanneer voortdurend aankomende werkstukken gescheiden moeten worden en afzonderlijk naar een volgend apparaat moeten worden doorgegeven. Stoppercilinders zijn pneumatische aandrijvingen die worden ingezet voor het gedempt en ongedempt stoppen van bewegingen in machines of werkstukhouders op interne transportsystemen. Bij interne transportsystemen kunnen stoppercilinders met demping ladingen tot ca. 800 kg tegenhouden.

Stoppercilinders en verenkelaars

Klemcilinders

Klemcilinders houden of klemmen werkstukken direct vast met een pneumatisch bediend klemelement of via kinematica. Het klemelement wordt bij inactiviteit uit de werkruimte gezwenkt. Door middel van kinematica kunnen zeer hoge houdkrachten worden bereikt met een laag energieverbruik.

Klemcilinders

Membraanaandrijvingen en balgcilinders

Balg en membraanaandrijvingen vormen een aparte klasse in de wereld van de pneumatiek met bijzondere eigenschappen. Ze hebben bijvoorbeeld geen stick-slipvrij effect. Ze bieden een breed scala aan toepassingsmogelijkheden als aandrijf- of luchtveerelementen.

Balgaandrijvingen en Membraanaandrijvingen

Indexeertafels

Met pneumatische indexeertafels kunnen eindeloze draaibewegingen worden gerealiseerd. Roterende indexeertafels worden bijvoorbeeld gebruikt bij assemblagetoepassingen. Een variabele draairichting en vrij te kiezen delingen maken een breed scala aan toepassingen mogelijk.

Indexeertafels

Schokdempers

Schokdempers absorberen de energie van een bewegende aandrijving. De beweging van de aandrijfzuiger wordt tot stilstand gebracht door rubberen elementen en/of hydraulisch. De relatief zachte stop voor de eindpositie voorkomt een sterke stoot en terugvering en beschermt ook de aandrijving en de machineonderdelen tegen slijtage of vernieling.

Schokdempers

Cilinderaanbouwdelen en toebehoren

Als aanbouwonderdelen en toebehoren voor pneumatische aandrijvingen biedt Festo bevestigingselementen voor aandrijvingen en sensoren, zuigerstangbevestigingen, lineaire geleidingen, toebehoren voor directe ventielmontage, vasstzetelementen, vrijlopen, toebehoren voor dempingselementen en aandrijfspecifieke toebehoren.

Cilinderaanbouwdelen en toebehoren

FAQs – eenvoudige antwoorden op veel gestelde vragen

Hoe werken pneumatische aandrijvingen?

In een pneumatische aandrijving wordt perslucht gebruikt om kracht uit te oefenen op een cilinderzuiger en deze zo in een bepaalde richting te bewegen. De beweging van de zuiger wordt via de zuigerstang of de magnetische krachtsluiting doorgegeven aan de te bewegen werkstukken. Een pneumatische aandrijving is een aandrijving die met perslucht wordt bediend, meestal tot maximaal 12 bar, om een lineaire of roterende beweging te genereren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enkelwerkende en dubbelwerkende cilinders (er wordt slechts in één richting of in beide richtingen gewerkt).

Wat zijn enkelwerkende pneumatische aandrijvingen?

Op een enkelwerkende pneumatische aandrijving bevindt zich slechts één persluchtaansluiting. De binnenkomende perslucht beweegt de zuiger in één richting, en de kracht van de cilinder wordt overeenkomstig ook in deze richting opgebouwd. Als de zuiger weer naar de uitgangspositie moet terugkeren, laat men de lucht eenvoudig uit de cilinder ontsnappen. De mechanische veer duwt de zuiger terug naar de uitgangspositie. Om ervoor te zorgen dat er in de tweede cilinderkamer geen over- of onderdruk ontstaat ten gevolge van de zuigerbeweging, heeft dit onderdeel een opening waardoor de lucht kan worden toegevoerd of ontsnappen.

Voordelen:

 • gedefinieerde positie bij wegvallen van de energie
 • minder luchtverbruik
 • eenvoudige aansturing door 3/2-ventiel

Nadelen:

 • extra onderdeel – cilinder is langer
 • veerafhankelijke slaglengte – sterke beperking van de maximale slaglengte
 • kracht wordt slechts in één bewegingsrichting opgebouwd
 • kracht wordt beperkt door de veerkracht
 • geen constante kracht (afhankelijk van slag)

Wat zijn dubbelwerkende pneumatische aandrijvingen?

De dubbelwerkende cilinder heeft voor elke bewegingsrichting perslucht nodig. Bij dit type cilinder wordt via de perslucht kracht opgebouwd in de uit- en inschuifrichting. De eenvoudigste aansturing van een dubbelwerkende cilinder wordt gerealiseerd met een 5/2-ventiel.

Voordelen:

 • krachtopbouw in beide bewegingsrichtingen
 • constante kracht (onafhankelijk van slag)
 • slagen van meerdere meter realiseerbaar

Nadelen:

 • iedere beweging verbruikt perslucht
 • geen gedefinieerde positie bij wegvallen van de perslucht

Verschil tussen dubbelwerkende en enkelwerkende lucht cilinders

Zoekt men eenvoudige, gebruiksvriendelijke en goedkopere lineaire aandrijvingen, dan bieden pneumatische cilinders vaak de oplossing. Deze worden ook wel luchtcilinders genoemd. De enkelwerkende pneumatische cilinder wordt zo genoemd, omdat de perslucht slechts op één zuigerzijde een kracht uitoefent. De perslucht duwt tegen één zijde van de zuiger die zich in beweging zet door uitgevoerde kracht. De slaglengte van een enkelwerkende lucht cilinder met ingebouwde retourveer wordt begrensd door de inbouwlengte van de veer. Daarom worden enkelwerkende cilinders gewoonlijk gemaakt met een slaglengte van maximaal 50 mm.

Dubbelwerkende luchtcilinders worden toegepast waar in beide richtingen een kracht moet worden uitgeoefend. Dubbelwerkende cilinders worden ingezet waar grotere slaglengtes gewenst zijn. Zowel bij de uitgaande als bij de ingaande zuigerslag wordt een kracht ontwikkeld. Deze is proportioneel aan de geleverde persluchtdruk en het werkzame zuigeroppervlak van de pneumatische cilinder.

Voor het detecteren van de zuigerpositie, maakt de lucht cilinder gebruik van sensoren. Ook wel standmelders of cilindersensoren genoemd. Deze veelal magnetische benaderingssensoren detecteren de het magnetisch veld van de zuiger en activeren de schakeluitgang in de luchtcilinder.

Naast lineaire pneumatische cilinders zijn er ook draaicilinders voor zwenktoepassingen. De meeste draaicilinders worden gebruikt voor rotaties van 90 graden tot 270 graden. Luchtcilinders helpen bijvoorbeeld voor het omkeren van producten.

Pneumatische cilinders bestellen

Het bestellen van pneumatische cilinders begint bij het selecteren en configureren van het juiste type. Via digitale engineeringstools kan snel en eenvoudig het juiste type dubbelwerkende cilinder of enkelwerkende cilinder worden bepaald.

Webconfiguratoren van pneumatische cilinders helpen bij het kiezen van de juiste opties en accessoires voor de gevraagde toepassing of vereisten van de industrie.

Is uw winkelmand compleet dan kunt u tot bestelling overgaan. Festo pneumatische cilinders en accesoires zoals sensoren zijn wereldwijd leverbaar.