Pneumatické pohony

Pneumatické válce

Pneumatické válce jsou pohony, které se pohybují působením stlačeného vzduchu jako média, proto se také nazývají válce na stlačený vzduch. Pneumatické pohony jsou zvláště cenově výhodným řešením pro velké množství oblastí použití – i do náročného prostředí – a velmi snadno se uvádí do provozu. Dosažitelné rychlosti jsou mezi 10 mm/s až 3 m/s. Pneumatické válce jsou robustní a díky stlačitelnosti vzduchu reagují pružně, odolávají velkým vnějším silám.

Použití pneumatických válců

Pneumatické válce se používají v mnoha aplikacích v průmyslové automatizaci. Typickými oblastmi použití pneumatických pohonů jsou upínání, zvedání, spouštění, tlačení, tažení, podávání, otáčení, úchop, upnutí a držení, spojování, zastavení, ražení a další.

Pneumatické válce Festo

Sortiment pneumatických válců Festo zahrnuje válce s pístnicí a válce bez pístnice (přímočaré pohony), kyvné válce, tandemové válce, vícepolohové válce, zarážkové válce a také upínací válce, pohony s přímočarým vedením a válce s měchem či membránou. Nabízíme mnoho válců podle norem se standardizovanými rozměry a montážními rozhraními. Válce podle norem jsou snadno zaměnitelné. Existují normy pro kulaté válce s pístnicí (ISO 6432), kompaktní válce (ISO 21287), válce s tělesem z profilu a válce se svorníky (ISO 15552).

Válce s pístnicí

Válce s pístnicí Festo jsou pneumatické pohony pro provádění přímočarých pohybů. Energie aplikovaná na píst je pomocí pístnice přenášena na pohyblivé části. Válce s pístnicí se dodávají jako kruhové válce, válce s tělesem z profilu, kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem, ploché válce, miniaturní válce, válce se snadnou montáží nebo nerezové válce.

Válce s pístnicí

Bezpístnicové válce

Bezpístnicové válce jsou pneumatické válce a – jak název napovídá – obejdou se bez pístnice. Ale i bez pístnice vykonávají přímočarý pohyb, proto jsou také známé jako přímočaré pohony. Bezpístnicové válce se používají hlavně v aplikacích s dlouhými drahami, např. jako základní pohon ve víceosém portálu nebo pro přísun materiálu.

Bezpístnicové válce

Kyvné pohony

Pneumatické kyvné pohony / otočné pohony Festo umožňují rotační pohyby až do úhlu kyvu 270 °. Ať už s kyvným křídlem nebo ozubeným hřebenem a pastorkem: maximální přesnost je stejně charakteristická jako velký výkon a rozmanitost pohonů. Pneumatické pohony se hodně používají v automatizaci různých průmyslových odvětví.

Kyvné pohony

Tandemové válce, válce s velkou silou a vícepolohové válce

U tandemového válce se jedná o dva shodné profilové válce spojené tak, aby společně zdvojnásobily posuvovou sílu v obou směrech pohybu. Válec s velkou silou obsahuje kompaktní pneumatické válce seřazené za sebou. Pneumatické vícepolohové pohony jsou k dispozici jako varianta se dvěma samostatnými válci a jako verze se dvěma až pěti válci umístěnými za sebou.

Tandemové válce, válce s velkou silou a vícepolohové válce

Válce s vedením

Válce Festo s vedením – pohony s vodicími tyčemi nebo přímočarým vedením – jsou pneumatické pohony a patří mezi „tažné koně“ průmyslové automatizace. Jsou různé možnosti jejich použití při úlohách, jako je zvedání, lisování, tažení, lisování, napínání, zastavování, držení, řezání, oddělování a mnoho dalších. Oba typy válců s vedením spojují výhody přímočarého pohybu s výhodami vedení a vyznačují se zvláště vysokou stabilitou.

Válce s vedením

Zarážkové válce a oddělovače

Oddělovače Festo Vám pomohou s manipulačními aplikacemi kdekoliv na světě. Usnadňují proces přísunu výrobků a používají se tam, kde se například oddělují výrobky přicházející v řadě a předávají se jednotlivě do navazujícího zařízení. Zarážkové válce jsou pneumatické válce, které se používají pro tlumené nebo netlumené zastavení pohybů strojů nebo nosičů výrobků na dopravníkových drahách. Na dopravnících mohou zarážkové válce s tlumením zastavit zátěž až přibližně 800 kg.

Zarážkové válce a oddělovače

Upínací válce

Upínací válce drží nebo upínají výrobky buď přímo pomocí pneumaticky ovládaného upínacího prvku, nebo prostřednictvím kinematiky. V neaktivním stavu je upínací prvek pootočen mimo pracovní oblast. Kinematika upíná velmi velkou silou s malým výdajem energie.

Upínací válce

Membránové pohony a měchové válce

Měchové a membránové pohony se svými speciálními vlastnostmi tvoří ve světě pneumatiky vlastní skupinu. Například nevykazují rozjezdový efekt stick-slip. Lze je použít mnoha různými způsoby jako pohony nebo vzduchové pružicí prvky.

Membránové pohony a měchy

Otočné montážní stoly

Pneumatické otočné montážní stoly mohou krokovat stále stejným směrem bez omezení. Otočné montážní stoly se používají například při osazování. Variabilní směr otáčení a možnost změnit dělení umožňují široké využití.

Otočné montážní stoly

Tlumiče nárazu

Tlumiče nárazu absorbují energii pohybujícího se pohonu. Pohyb pístu pohonu se zastaví pomocí gumových prvků a/nebo hydraulicky. Poměrně jemné zastavení před koncovou polohou zabrání silnému nárazu či zpětnému pohybu a také chrání pohon a části stroje před opotřebováním nebo zničením.

Tlumiče nárazu

Montážní díly pro válce a příslušenství

Jako přídavné díly a příslušenství pro pneumatické válce nabízíme upevňovací prvky pro pohony a čidla, nástavce na pístnici, přímočará vedení, příslušenství pro přímou montáž ventilů, seřizovací prvky, volnoběžky, příslušenství pro tlumicí prvky a příslušenství specifické pro pohony.

Montážní díly pro válce a příslušenství

FAQ – Jednoduché odpovědi na časté otázky

Jak fungují pneumatické válce?

V pneumatickém válci se stlačený vzduch používá k vyvinutí síly na píst válce, a tím k jeho pohybu určitým směrem. Pohyb pístu se přenáší na části, které se mají pohybovat, pomocí pístnice nebo magnetického přenosu síly. Pneumatický válec je pohon poháněný stlačeným vzduchem, obvykle s tlakem až 12 barů, pro přímý nebo kyvný pohyb. Je třeba rozlišovat mezi jednočinnými a dvojčinnými válci (práce se koná pouze v jednom směru nebo v obou směrech).

Co jsou to jednočinné pneumatické válce?

Na jednočinném pneumatickém válci je pouze jeden přívod pro stlačený vzduch. Přiváděný stlačený vzduch pohybuje pístem jedním směrem; v tomto směru také působí síla válce. Pokud chcete, aby se píst vrátil do výchozí polohy, jednoduše necháte vzduch uniknout z válce. Mechanická pružina stlačí píst zpět do základní polohy. Aby v druhé komoře válce vlivem pohybu pístu nedocházelo k přetlaku či podtlaku, je tato část propojena s okolní atmosférou odvětrávacím otvorem.

Výhody:

 • definovaná poloha v případě výpadku napájení
 • snížená spotřeba vzduchu
 • snadné ovládání ventilem 3/2

Nevýhody:

 • přídavná součást – válec je konstrukčně delší
 • délka zdvihu je závislá na pružině – výrazné omezení maximální délky zdvihu
 • nárůst síly pouze v jednom směru pohybu
 • síla je redukována silou pružiny
 • síla není konstantní (závisí na zdvihu)

Co jsou dvojčinné pneumatické válce?

Dvojčinný válec vyžaduje stlačený vzduch pro pohyb každým směrem. U tohoto typu válce je síla ve směru vysouvání a zasouvání vytvářena pomocí stlačeného vzduchu. Dvojčinné válce se ovládají ventily 5/2.

Výhody:

 • působení síly v obou směrech pohybu
 • konstantní síla (nezávislá na zdvihu)
 • zdvih může činit až několik metrů

Nevýhody:

 • každý pohyb spotřebovává stlačený vzduch
 • není definována poloha při výpadku stlačeného vzduchu