Opgave verplaatsingstijd
Opgave verplaatsingstijd
Productcompatibiliteit
Festo Motion Terminal

Opgave verplaatsingstijd

Please sign in to see prices or request test licenses

Terug naar zoekresultaten
Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, stabiliteit tijdens bedrijf: u voert alleen de verplaatsingstijd voor het in- en uitschuiven in. De verplaatsingstijd wordt ingeleerd door de aanpassing van de debietregeling op de afvoer en vervolgens gehandhaafd. Bij invloeden, zoals grotere wrijving door slijtage, past het systeem de waarden zelf aan.
Beschrijving

Bij de Motion-app „Opgave verplaatsingstijd“ vermeldt u alleen de gewenste uit- of inschuiftijd van uw aandrijving. De Festo Motion Terminal stelt zich daarna zelf in door middel van een teachbeweging en past zich aan de randvoorwaarden aan. Door de permanente bewaking blijven de cyclustijden gelijk en worden stoorgrootheden gecompenseerd, zoals wrijving, verandering van toevoerdruk/dynamische druk en zelfs sluipende massaverandering. De cyclustijden kunnen eenvoudig worden gewisseld – via de afstandsbediening, zijn beveiligd tegen manipulatie en hebben geen mechanische instelling nodig. Bovendien kunt u parametersets voor verschillende formaten inleren en opslaan.

De basisfunctie voor de Motion-app is de uiterst precieze beweging met gesmoorde afvoerlucht – de smoorklep hoeft niet meer met de hand te worden ingesteld. U geeft de gewenste verplaatsingstijden voor het in- en uitschuiven eenvoudig op via de Festo Motion Terminal VTEM. De eindstandschakelaar bepaalt zelf op basis van de sensorgegevens de werkelijke verplaatsingstijd en past de debietregeling op de afvoer aan tot de opgegeven verplaatsingstijd wordt bereikt. De debietregeling op de toevoer is altijd voor 100% geopend. De werkelijke verplaatsingstijd is gedefinieerd als de periode van het verplaatsingscommando tot het bereiken van de eindstandschakelaar. Door de permanente bewaking en aanpassing van het adaptieve algoritme wordt de opgegeven verplaatsingstijd altijd aangehouden. Als het adaptieve algoritme na de beweging herkent dat de opgegeven tijd niet is aangehouden, wordt de smoring aangepast. Demping van de eindstanden is er niet. Hier moet de klant voor zorgen. De eindstandschakelaars van de aandrijving sturen hun signalen alleen naar de digitale ingangsmodules van de VTEM.

Technische gegevens

U hebt een digitale ingangsmodule CTMM op de Festo Motion Terminal en twee digitale eindstandsensoren op de aandrijving nodig.

-       Opgaven in de Motion-app en door de PLC-besturing:

 • Uitschuiftijd
 • Inschuiftijd

-       Teruggave aan besturing:

 • Gemeten verplaatsingstijd
 • Bereiken van de eindstand

-       Teachbeweging:

De inbedrijfstelling vindt plaats met de hand of door middel van een teachbeweging. De teachbeweging voert zo veel slagen uit tot de gewenste, werkelijke verplaatsingstijd in het tolerantiebereik ligt. U kunt de teachbeweging starten in de WebConfig of via het transferkanaal. Als het tolerantiebereik wordt bereikt, stopt de beweging in ingeschoven toestand. De teachbeweging wordt door de gebruiker via de teachbewegingsapp #60 gestart.

-       Persistente opslag van „ingeleerde waarden“:

Bij het uitschakelen worden de „ingeleerde waarden“ permanent opgeslagen. Zo hoeft u bij de volgende inschakeling geen nieuw teachproces te starten. De toepassingsparameters moeten apart worden opgeslagen.

Mochten de parameters zich sinds de uitschakeling in de periferie hebben veranderd, dan kan het zijn dat de eerste beweging met verkeerde waarden wordt uitgevoerd. Het gevolg kan onvoorspelbaar gedrag zijn.

Belangrijk: Dit dient u bij langere stilstandtijden absoluut in acht te nemen! Bij een herinschakeling wordt gecontroleerd of de toepassings‐ en systeemparameters zijn veranderd. Mochten er veranderingen zijn, dan zet VTEM de „ingeleerde waarden“ weer terug op standaard.

-       Voorbeluchtingsfunctie:

Wanneer de druk in de cilinderkamers bij het starten van de Motion-app meer dan 20% onder de toevoerdruk ligt, worden beide kamers vóór de start van een opgevraagde beweging gecontroleerd belucht. Daardoor wordt voorkomen dat de zuiger naar een volledig vooraf ontluchte eindstand schuift.

-       Geldigheidsbereik:

 • Nauwkeurigheid: ± 2%, echter niet nauwkeuriger dan ± 20 ms
 • Maximaal toegestaan aantal slagen voor het inleren: 10
 • De gegevens over de nauwkeurigheid of het aantal teachbewegingen gelden voor:       
  • Cilinderdiameter ≥ 25 en ≤63,
  • bij snelheden ≥ 0,15 m/s,
  • slanglengten ≤5 x cilinderslag
  • Cilinderslag ≥ 50 mm en ≤500 mm
  • Massa [kg] ≤0,004 x toevoerdruk [bar rel] x ( cilinderdiameter [mm²] )
   bijv. toevoerdruk 6 bar, cilinderdiameter 25 mm ==> maximaal toegestane massa = 15 kg
 • Buiten deze grenzen kan de app ook worden gebruikt, maar kunnen bij de nauwkeurigheid of het aantal benodigde teachbewegingen beperkingen optreden.
 • De minimaal mogelijke verplaatsingstijd is afhankelijk van de gebruikte cilinder en slangen.

-       Aanwijzingen:

 • Neem de max. botsingsenergie van de cilinder in acht. U dient er bijvoorbeeld door middel van extra dempers voor te zorgen dat deze niet wordt overschreden.
 • Voor de op afstand bestuurbare verandering van de verplaatsingstijd of wijziging van de parametersets moet u de bewegingstaak kortstondig deactiveren en vervolgens weer activeren.
 • Door een gereduceerde toevoerdruk kan de nauwkeurigheid eventueel worden verhoogd.
 • Pauzetijden die afwijken van de gebruikelijke cyclus, leiden tot een afwijking van de verplaatsingstijd.
 • Als een cilinder wordt gebruikt die zich niet in de databank bevindt (unknown), kan dat tot een hoger aantal teachcycli leiden.
Technische vereisten
Belangrijk: voor het gebruik van deze app hebt u eindstandschakelaars voor de cilinder en een digitale ingangsmodule CTMM voor de Festo Motion Terminal nodig.