Proporcjonalna regulacja ciśnienia bazująca na parametrach układu
Proporcjonalna regulacja ciśnienia bazująca na parametrach układu
Kompatybilność produktu
Festo Motion Terminal

Proporcjonalna regulacja ciśnienia bazująca na parametrach układu

Zaloguj się, aby zobaczyć ceny

Powrót do wyników wyszukiwania

Dzięki regulacji bazującej na parametrach układu nie trzeba stosować zewnętrznych czujników. Dzięki zapamiętaniu kilku parametrów brzegowych układu, takich jak długość i średnica przewodu oraz wielkość siłownika, inteligentny regulator gwarantuje maksymalną dokładność, ponieważ w przypadku tej aplikacji możliwa jest kompensacja spadku ciśnienia w przewodzie i objętości z wykorzystaniem techniki regulacji.

Opis

Aplikacja Motion App „Proporcjonalna regulacja ciśnienia bazująca na parametrach układu” umożliwia zastosowanie dwóch regulatorów ciśnienia z jednego modułu zaworowego, co może być wykorzystane do niezależnej regulacji ciśnienia. Zintegrowane czujniki zapewniają precyzyjnie monitorowanie ciśnienia. Wraz z wewnętrznymi czujnikami ciśnienia (przyłącza 1, 2, 3, 4) wykorzystany jest układ sterownik/analizator stanu. Objętość oraz przewody sprężonego powietrza są uwzględniane w oparciu o parametry układu.

Użytkownik musi podać objętość, średnicę przewodów i ich długość. Dzięki temu nie jest potrzebny zewnętrzny czujnik - jest to szczególnie ważne w przypadku wersji Clean Design. Dodatkowo, dzięki regulacji ciśnienia bazującej na parametrach układu możliwa jest kompensacja spadku ciśnienia - związanego z różną długością i średnicą przewodów. Zapewnia to precyzyjną i dynamiczną regulację ciśnienia, nawet w przypadku długich przewodów sprężonego powietrza.

Regulator ciśnienia może być również z powodzeniem wykorzystywany w aplikacjach podciśnieniowych. W aplikacjach podciśnieniowych podciśnienie jest podłączone do kanału 3. Do kanału 1 może być równocześnie podłączone ciśnienie, np. dla impulsu wyrzutowego. Zakres aplikacji jest szeroki np. regulacja ciśnienia dla danej objętości, sterowanie siłą w określonym obszarze roboczym, uruchamianie zaworów procesowych, sterowanie podciśnieniem z regulowanym impulsem wyrzutowym oraz aplikacje specjalne - bardzo dynamiczne profile regulacji ciśnienia (sterowanie sekwencją ciśnienia).

Aby móc korzystać z tej aplikacji na kilku pozycjach zaworowych należy zamówić dokładnie taką ich liczbę, jaka jest wymagana dla Festo Motion Terminal VTEM.

Charakterystykaa ciśnienia prostych regulatorów ciśnienia

Wartość zadana ciśnienia Ciśnienie na zaworze Ciśnienie w instalacji  
Powolny wzrost ciśnienia w instalacji

Charakterystyka ciśnienai w Motion Terminal z „Proporcjonalną regulacją ciśnienia bazującą na parametrach układu“

Wartość zadana ciśnienia Ciśnienie na zaworze Ciśnienie w instalacji  
Szybki wzrost ciśnienia w instalacji spowodowany chwilowym wzrostem ciśnienia na zaworze.
Szczegóły techniczne

Ciśnienie:

 • -0,9 … +8 bar

 

Minimalna objętość:

 • 50 ml

 

Maksymalna objętość:

 • 2 l (możliwość regulacji również większych objętości, ale zawór ogranicza natężenie przepływu)

 

Parametryzacja w Motin App i przez PLC:

 • Wartość zadana ciśnienia w kanale 2
 • Wartość zadana ciśnienia w kanale 4

 

Informacja zwrotna do sterownika:

 • Rzeczywiste ciśnienie w kanale 2
 • Rzeczywiste ciśnienie w kanale 4

 

Zalecane długości przewodów i objętości:

 • 1 m … 5 m
 • Aktualnie obsługiwane są tylko przewody o długości powyżej jednego metra (>1 m)
 • Tylko w przypadku objętości zmieniającym się w niewielkim zakresie ±10%

 

Uwagi:

 • Przy pracy na podciśnieniu przed zaworem należy umieścić filtr. Zabezpieczy to zawór przed zasysaniem obcych cząstek do wnętrza zaworu, np. przy pracy z przyssawką.
 • W przypadku zastosowania wewnętrznego zasilania pneum. pilotów, należy utrzymywać wymagane minimalne ciśnienie (3 bar) w kanale 1.
 • Czujniki są zabezpieczone konstrukcyjnie przed zanieczyszczeniami.
 • Mierzone jest zarówno ciśnienie zasilania w przyłączu 1 oraz ciśnienie na wylocie w przyłączu 3. Jeśli podciśnienie jest podłączone do przyłącza 3, zostanie określona bieżąca wartość niskiego ciśnienia.
 • W przypadku stosowaniu przewodów PUN4 należy wybrać charakterystykę sterowania C1.
 • Objętość zerowa (zatkany wylot zaworu): najlepsze ustawienie CS, przy charakterystyce sterowania C1 możliwe jest uzyskanie stabilnego sterowanie z odchyleniami.
 • Wartość zadana ciśnienia wewnętrznego będzie ograniczona do ciśnienia zasilania określonego wewnętrznie, jeśli wartość zadana ciśnienia na wylocie zaworu jest większa niż ciśnienie zasilania określone wewnętrznie.
 • Jeśli wartość zadana ciśnienia na wylocie zaworu jest mniejsza od ciśnienia na wylocie o wartość +0,1 bar, to dany wylot będzie regulowany i całkowicie odpowietrzony.

 

Parametry statyczne wartości (zgodnie z FN 942030) od -0,9 … 7 bar:

 • Błąd liniowości w zakresie 5% ... 95% wartości zadanej w warunkach nominalnych, w oparciu o idealną charakterystykę: 170 mbar
 • Dokładność powtarzalności w zakresie 5% ... 95% wartości zadanej w warunkach nominalnych: 80 mbar
 • Maks. histereza w zakresie 5% ... 95% wartości zadanej w warunkach nominalnych: 80 mbar
 • Dokładność całkowita w zakresie 5% ... 95% wartości zadanej w warunkach nominalnych: 210 mbar
 • Czułość odpowiedzi w zakresie 5% ... 95% wartości zadanej w warunkach nominalnych: 80 mbar
 • Maks. błąd temperatury w całym zakresie T jako dodatkowy parametr dokładności całkowitej: ± 50 mbar
 • Wytłumienie punktu zerowego:
  • Wartość zadana poniżej 100 mbar powyżej ciśnienia na wylocie--> odpowietrzenie
  • Wartość zadana ciśnienia na wylocie 120 mbar lub większa--> sterowanie włączone

 

Parametry dynamiczne (zgodnie z FN 942030) obowiązują od 0 … 7 bar:

 • Czas przywrócenia (przewody PUN 8, 2 m, objętość 0,1 l Skok wartości zadanej 25% 75% 25%):
  • <0,5 s
 • Dopuszczalny poziom odchyleń przy gwałtownie zmieniających się wartościach zadanych (objętość 0,1 l):
  • <5% FS
Wymagania techniczne
Dostępne od wersji oprogramowania sprzętowego 4.6