Proporcjonalna regulacja ciśnienia bazująca na parametrach układu
Proporcjonalna regulacja ciśnienia bazująca na parametrach układu
Kompatybilność produktu
Festo Motion Terminal

Proporcjonalna regulacja ciśnienia bazująca na parametrach układu

Zaloguj się, aby zobaczyć ceny

Powrót do wyników wyszukiwania
Dzięki regulacji bazującej na parametrach układu nie trzeba stosować zewnętrznych czujników. Dzięki zapamiętaniu kilku parametrów brzegowych układu, takich jak długość i średnica przewodu oraz wielkość siłownika, inteligentny regulator gwarantuje maksymalną dokładność, ponieważ w przypadku tej aplikacji możliwa jest kompensacja spadku ciśnienia w przewodzie i objętości z wykorzystaniem techniki regulacji.
Opis

Przy aplikacji Motion App „Proporcjonalna regulacja ciśnienia bazująca na parametrach układu“ do wykorzystania są dwa regulatory ciśnienia w jednym module zaworowym. Na każdym z wyjść modułu zaworowego można niezależnie regulować ciśnienie. Zintegrowane czujniki precyzyjnie monitorują ciśnienie. Do regulacji wykorzystywany jest – oprócz wewnętrznych czujników ciśnienia (przy przyłączach 1, 2, 3, 4) – również regulator stanów / struktura obserwacji. Objętość i przewód zostają uwzględnione w oparciu o parametry układu.

Obowiązkiem użytkownika jest ustalenia objętości, średnicy i długości przewodu. Dzięki temu nie trzeba stosować zewnętrznego czujnika. – Jest to szczególnie interesujące z punktu widzenia zastosowań dla Clean Design. Dodatkowo dzięki bazującej na parametrach układu regulacji ciśnienia można kompensować różnice ciśnienia, powstające na skutek stosowania przewodów o różnej długości i średnicy. Zapewnia to dokładną i dynamiczną regulację ciśnienia w przypadku długich przewodów.

Regulator ciśnienia jest przeznaczony również do aplikacji podciśnieniowych. W przypadku aplikacji podciśnieniowych podciśnienie jest podłączane do kanału 3. Do kanału 1 można jednocześnie podłączyć ciśnienie, np. dla impulsu wyrzutowego. Dostępny obszar zastosowań obejmuje regulację ciśnienia w danej objętości, regulację siły przy znanej powierzchni czynnej, sterowanie zaworami procesowymi, regulację podciśnienia z regulowanym impulsem wyrzutowym, a także specjalne profile regulacji ciśnienia o wysokiej dynamice (sekwencyjna kontrola ciśnienia).

W przypadku jednoczesnego korzystania z tej aplikacji na kilku pozycjach zaworowych, należy zamówić odpowiednią liczbę aplikacji, która odpowiada liczbie jednocześnie uruchomionych aplikacji w Festo Motion Terminalu VTEM.

Przebieg ciśnienia przy pojedynczym regulatorze ciśnienia

Ciśnienie zadane Ciśnienie na zaworze Ciśnienie w układzie
Wolny przyrost ciśnienia w układzie

Przebieg ciśnienia w przypadku Motion Terminal z „proporcjonalną regulacją ciśnienia bazującą na parametrach układu“

Ciśnienie zadane Ciśnienie na zaworze Ciśnienie w układzie
Szybki wzrost ciśnienia w układzie spowodowany chwilowo zwiększonym ciśnieniem na zaworze.
Szczegóły techniczne

-       Ciśnienie:

 • -0,9 … +8 bar

-       Minimalna objętość:

 • 50 ml

-       Maksymalna objętość:

 • 2 l (można regulować ciśnienie również przy większych objętościach, jednak należy brać pod uwagę ograniczony przepływ przez zawór)

-       Ustalanie wartości w Motion App i za pomocą sterownika PLC:

 • Ciśnienie nominalne w kanale 2
 • Ciśnienie nominalne w kanale 4

-       Informacja zwrotna do sterownika:

 • Ciśnienie rzeczywiste w kanale 2
 • Ciśnienie rzeczywiste w kanale 4

-       Zalecane długości przewodów i objętości:

 • 1 m … 5 m
 • Aktualnie obsługiwane są tylko przewody o długości większej niż (>1 m)
 • Dopuszczalne tylko niewielkie zmiany objętości ±10%

-       Uwagi:

 • W trybie podciśnieniowym przed zaworami musi być zamontowany filtr. Zapobiega to zasysaniu ciał obcych do zaworu, np. podczas współpracy z przyssawkami.
 • W przypadku stosowania wewnętrznego zasilania pilotów należy utrzymywać wymagane minimalne ciśnienie (3 bar) w kanale 1.
 • Czujniki są konstrukcyjnie zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.
 • Mierzone jest zarówno ciśnienie zasilania na przyłączu 1, jak i ciśnienie na odpowietrzeniu na przyłączu 3. Jeśli do przyłącza 3 podłączone jest podciśnienie, to również jest mierzona aktualna wartość podciśnienia.
 • W przypadku stosowania przewodów PUN4 należy wybrać charakterystykę regulacji C1.
 • Zerowa objętość (zaślepione wyjście zaworowe): najlepiej z ustawieniem CS. Charakterystyka regulacji C1 zapewnia stabilną regulację z przeregulowaniem.
 • Jeśli wartość zadana ciśnienia na wyjściu zaworu jest większa, niż ciśnienie zasilania terminala, wówczas wartość zadana jest zredukowana do ciśnienia zasilania terminala.
 • Jeżeli różnica między wartością zadaną dla wyjścia zaworu, a ciśnieniem w kanale odpowietrzenia jest mniejsza niż +0,1 bara, to wyjście zaworu zostanie całkowicie odpowietrzone.

-       Parametry statyczne (według FN 942030) obowiązują w zakresie-0,9 … 7 bar:

 • Błąd liniowości w zakresie 5% ... 95% wartości zadanej w warunkach znamionowych, w odniesieniu do charakterystyki idealnej: 170 mbar
 • Dokładność powtarzalności w zakresie 5% ... 95% wartości zadanej w warunkach znamionowych: 80 mbar
 • Maks. histereza w zakresie 5% ... 95% wartości zadanej w warunkach znamionowych: 80 mbar
 • Dokładność całkowita w zakresie 5% ... 95% wartości zadanej w warunkach znamionowych: 210 mbar
 • Czułość progowa w zakresie 5% ... 95% wartości zadanej w warunkach znamionowych: 80 mbar
 • Maks. błąd temperaturowy w całym zakresie T dodatkowo do dokładności całkowitej: ± 50 mbar
 • Tłumienie punktu zerowego:
  • Wartość zadana mniejsza niż 100 mbar powyżej ciśnienia odpowietrzania--> odpowietrzanie
  • Wartość zadana ciśnienia wyższa o 120 mbar lub więcej od ciśnienia odpowietrzania--> regulacja aktywna

-       Parametry dynamiczne (według FN 942030) obowiązują w zakresie 0 … 7 bar:

 • Czas regulacji (przewód PUN 8, 2 m, objętość 0,1 l skok wartości zadanej 25%  75%  25%):
  • <0,5 s
 • Dopuszczalne przeregulowania przy skokowych zmianach wartości zadanej (objętość 0,1 l):
  • <5% FS
Wymagania techniczne
Available as from firmware version 4.6