Smartenance – Twój mobilny menedżer cyfrowego utrzymania ruchu
Smartenance – Twój mobilny menedżer cyfrowego utrzymania ruchu

Smartenance – Twój mobilny menedżer cyfrowego utrzymania ruchu

Zaloguj się, aby zobaczyć ceny

Powrót do wyników wyszukiwania

Menedżer cyfrowego utrzymania ruchu dla kierowników produkcji i operatorów zakładów przemysłowych umożliwia cyfrowe zarządzanie utrzymaniem ruchu z wykorzystaniem dokumentów w formie elektronicznej. Zadania oraz plany utrzymania ruchu można w bardzo elastyczny sposób tworzyć, kopiować, a następnie analizować. Dobrze zdefiniowany podział ról umożliwia sprawną współpracę między zespołami i zwiększa efektywność zarządzania utrzymaniem ruchu. Program Smartenance jest intuicyjny i bardzo łatwy do zainstalowania, jest również prostym i ekonomicznym sposobem wdrożenia cyfryzacji.Przetestuj tutaj za darmo.

Opis

Prewencyjne utrzymanie ruchu jest procesem czasochłonnym, który w wielu przypadkach wciąż jest dokumentowany w formie papierowej. Plany utrzymania ruchu mogą zaginąć, dokumentacja sprzętu znajduje się w szafach z dala od maszyny, a drukowana wersja instrukcji utrzymania ruchu musi być ręcznie aktualizowana i wymieniana w razie potrzeby. Dzięki nam, to zadanie może być prostsze, szybsze i bezpieczniejsze - poznaj Smartenance, menedżera Festo cyfrowego utrzymania ruchu. 

Festo Smartenance składa się z dwóch części: Mobilnego kalendarza utrzymania ruchu w formie aplikacji na smartfony i tablety oraz aplikacji internetowej dla kierowników produkcji. Aplikacja internetowa, za pomocą której można zarządzać i dokumentować zadania utrzymania ruchu, jest dostępna za pomocą przeglądarki internetowej, a aplikację mobilną można pobrać ze sklepu Apple oraz Google.

Zalety cyfrowego utrzymania ruchu są ogromne: Operator systemu ma zawsze dostęp na swoim urządzeniu mobilnym do kalendarza utrzymania ruchu i może odbierać na smartfonie lub tablecie wszystkie informacje dotyczące zadań. Kierownik produkcji może monitorować na jednym panelu wszystkie zakłady przemysłowe, które nadzoruje. Wystarczy rzut oka, aby dowiedzieć się które zadania muszą być natychmiast zrealizowane, jakie informacje dotyczące możliwych problemów lub opóźnień zostały przesłane przez współpracowników. Dzięki programowi Smartenance można usprawnić koordynację i zwiększyć wydajność pracy. Do zadań utrzymania ruchu można dodawać opisy, obrazy, pliki PDF oraz filmy, aby w jak najbardziej optymalny sposób pomóc operatorowi maszyny podczas prac utrzymania ruchu.

Program Smartenance jest dostępny jako subskrypcja z czterema poziomami. Program można optymalnie dopasować do liczby zarządzanych urządzeń w procesie produkcyjnym.

Szybki start:

Chcesz przez miesiąc bezpłatnie i bez zobowiązań testować Smartenance? Kliknij tutaj, aby się zarejestrować

Masz już konto Smartenance i chcesz się zarejestrować? Kliknij tutaj, aby się zalogować

Masz pytania dotyczące Smartenance? Prosimy o kontakt pod adresem smartenance@festo.com.

Szczegóły techniczne

Specyfikacja usług:

Smartenance to aplikacja w chmurze obejmująca aplikację internetową oraz aplikacje na tablety i smartfony (urządzenia obsługujące). Aplikacja internetowa umożliwia użytkownikom tworzenie planów utrzymania ruchu oraz zarządzanie urządzeniami i użytkownikami za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem www.smartenance.festo.com . Umożliwia również analizowane uwag dotyczących zadań utrzymania ruchu. Do korzystania z kalendarza utrzymania ruchu na urządzeniach mobilnych wymagane są licencje programu Smartenance. Licencje są dostępne w różnych pakietach. W zależności od pakietu licencji dostępne są różne funkcje:

Pakiet licencji

Liczba użytkowników, korzystających z interfejsu dla przeglądarki internetowej

Liczba licencji na urządzenia mobilne

(aplikacja na tablety/smartfony)

Dostępne miejsce na dysku

25 licencji

25

25

50 GB

10 licencji

10

10

20 GB

5 licencji

5

5

10 GB

2 licencje

2

2

4 GB

Miesiąc próbny

5

5

10 GB

Użytkownicy są zdefiniowani jako osoby, które pełnią funkcje administracyjne. Obejmuje to tworzenie harmonogramów utrzymania ruchu, opracowywanie zadań utrzymania ruchu, obsługę uwag dotyczących zadań utrzymania ruchu oraz zarządzanie urządzeniami mobilnymi. Użytkownicy mogą również dodawać innych użytkowników programu.

Licencja urządzenia mobilnego umożliwia połączenie urządzenia mobilnego (tabletu lub smartfona) z odpowiednim kontem Smartenance. Kalendarz utrzymania ruchu dla służb utrzymania ruchu lub operatorów maszyn jest dostępny na urządzeniu mobilnym. Licencje urządzeń mobilnych mogą być w dowolnej chwili zabrane z jednego urządzenia mobilnego i przekazane do nowego urządzenia (licencja sieciowa typu floating). Do korzystania z urządzeń mobilnych wystarczy rejestracja lub zakup licencji.

Dostępne miejsce na dysku jest przewidziane na wszystkie dane konta. Przesyłanie zdjęć nie będzie możliwe po zapełnieniu miejsca na dysku.

Subskrypcja:

Zakup licencji jest traktowany jako subskrypcja. Na początku każdego okresu obowiązywania licencji zostanie wystawiona faktura w należnej kwocie. Minimalny okres zakupu pakietu licencji wynosi 3 miesiące. Każdorazowo, umowa oraz powiązany z nią okres obowiązywania licencji będą następnie automatycznie przedłużane o kolejny miesiąc.

Anulowanie:

Anulowanie subskrypcji jest możliwe w dowolnym momencie i nastąpi z końcem okresu obowiązywania licencji. W przypadku wypowiedzenia świadczenia usługi w ciągu trzymiesięcznego okresu minimalnego, anulowanie nastąpi po upływie okresu 3 miesięcy.

Rozszerzenie zakresu usług (upgrade):

W dowolnym momencie możliwe jest rozszerzenie do większego pakietu licencji. Zakres usług nowego pakietu licencji jest dostępny natychmiast po rozszerzeniu, przesłana zostanie również faktura na kwotę odpowiadającą rozszerzeniu zakresu usług. Nowy okres obowiązywania umowy na minimalny okres 3 miesięcy rozpoczyna się w momencie zakupu większego pakietu licencji. Zakup rozszerzenia zakresu usług anuluje wszelkie roszczenia dotyczące usług w ramach poprzedniego pakietu licencji. Jeśli rozszerzenie zakresu usług nastąpi w okresie minimalnym, bieżąca umowa licencyjna zostanie zastąpiona przez umowę rozszerzenia zakresu usług i tym samym rozwiązana. Zobowiązania z tytułu zaległych płatności wynikające z zastąpionej umowy licencyjnej wygasają po rozszerzeniu zakresu usług.

Wymagania techniczne

Aplikacja internetowa Smartenance www.smartenance.festo.com jest zoptymalizowana dla następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome oraz Microsoft Edge. Aplikacja jest również obsługiwana przez inne przeglądarki.

Aby korzystać z kalendarza utrzymania ruchu Smartenance, pobierz i zainstaluj aplikację mobilną na urządzeniu mobilnym (aplikacja dla służb utrzymania ruchu/operatorów maszyn) na system Android lub iOS z Google Playstore oraz z Apple App Store. W wymienionych sklepach z aplikacjami obowiązuje regulamin korzystania ze sklepu.

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz zarejestrować się bezpłatnie tutaj: www.signup.smartenance.festo.com 

Można wykorzystać tylko jeden pakiet licencji dla danego konta.