Smartenance - mobilny menedżer cyfrowego utrzymania ruchu
Smartenance - mobilny menedżer cyfrowego utrzymania ruchu

Smartenance - mobilny menedżer cyfrowego utrzymania ruchu

Zaloguj się, aby zobaczyć ceny

Powrót do wyników wyszukiwania

Menedżer cyfrowego utrzymania ruchu Smartenance zapewnia cyfrowe utrzymanie ruchu urządzeń rożnych producentów z wykorzystaniem dokumentów w formie elektronicznej. Zadania utrzymania ruchu można elastycznie i w prosty sposób planować za pomocą aplikacji internetowej i mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Smartenance oferuje ponadto kompleksowe zarządzanie zdarzeniami. Dzięki temu Smartenance zwiększa efektywność zarządzania utrzymaniem ruchu, jest prostym i ekonomicznym sposobem na rozpoczęcie procesu cyfryzacji. Przetestuj go bezpłatnie tutaj.

Opis

Utrzymanie ruchu zakładu produkcyjnego jest procesem czasochłonnym, który wciąż jest dokumentowany w formie papierowej.
Plany utrzymania ruchu mogą zaginąć, dokumentacja urządzenia znajduje się w szafach z dala od maszyny, a drukowana wersja instrukcji utrzymania ruchu musi być ręcznie aktualizowana i wymieniana w razie potrzeby. Oprócz tego zwykle wykorzystywany jest oddzielny system zarządzania zdarzeniami dla służb utrzymania ruchu, który nie posiada żadnych interfejsów, a jeśli są dostępne zgromadzone dane na temat utrzymania ruchu to jedynie w formie wydrukowanych dokumentów.
Dzięki nam, to zadanie może być prostsze, szybsze i bezpieczniejsze - poznaj Smartenance, menedżera cyfrowego utrzymania ruchu z Festo.
Smartenance oferuje dwa interfejsy użytkownika: Aplikację mobilną dla operatorów maszyn oraz aplikację internetową dla służb utrzymania ruchu i kierowników produkcji.


Aplikacja:
Aplikacja umożliwia operatorom zakładów produkcyjnych dostęp w dowolnym momencie z każdego miejsca do zadań utrzymania ruchu, dokumentów i innych załączników np. filmów . Dzięki temu wszystkie potrzebne informacje są dostępne będąc bezpośrednio przy maszynie. Dodatkowo bezpośrednio za pomocą aplikacji można przesyłać uwagi dotyczące utrzymania ruchu oraz zdarzenia. Te informacje zwrotne są dokumentowane i można je wyświetlić za pomocą aplikacji internetowej.

Aplikacja internetowa:
Menedżerowie utrzymania ruchu (np. kierownicy produkcji) za pomocą aplikacji internetowej mogą tworzyć nowe zadania utrzymania ruchu oraz zarządzać istniejącymi zadaniami. Aplikacja internetowa umożliwia również przegląd stanu utrzymania ruchu wszystkich maszyn. Menedżerowie utrzymania ruchu używają aplikacji internetowej do przeglądania bieżących zdarzeń i dokumentowania zadań dla zgłoszonych zdarzeń. Dzięki temu powstaje baza wiedzy, z której można skorzystać w przypadku przyszłych zdarzeń. Ta funkcjonalność programu Smartenance usprawnia koordynację i zwiększa wydajność pracy.
Program Smartenance jest dostępny jako roczna subskrypcja w trzech pakietach. Użytkownik może zadecydować o ilości potrzebnych licencji oraz wybrać pakiet odpowiadający jego indywidualnym potrzebom. Jedna licencja odpowiada jednemu użytkownikowi aplikacji internetowej lub jednemu dostępowi dla urządzenia mobilnego.

 

Wypróbuj od razu:
Chcesz przez miesiąc całkowicie bezpłatnie i bez zobowiązań testować Smartenance? Tutaj możesz utworzyć konto testowe.
Dane dostępowe potrzebne do zalogowania się do aplikacji internetowej zostaną przesłane pocztą elektroniczną.
Aby korzystać z aplikacji Smartenance, wystarczy ją pobrać na swoje urządzenie ze sklepu Google lub Apple.
Następnie należy utworzyć w aplikacji internetowej dostęp dla urządzenia i zeskanować za pomocą aplikacji wyświetlony kod QR, aby ją połączyć.
Masz już konto Smartenance i chcesz się zalogować? Kliknij tutaj, aby się zalogować
Masz pytania dotyczące Smartenance? Prosimy o przesłanie pytań na adres smartenance@festo.com.

Szczegóły techniczne

Smartenance to aplikacja w chmurze obejmująca aplikację internetową oraz aplikacje na tablety i smartfony (urządzenia obsługujące). Aplikacja internetowa umożliwia użytkownikom tworzenie planów utrzymania ruchu oraz zarządzanie urządzeniami HMI i użytkownikami za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem www.smartenance.festo.com. Aplikację internetową można również wykorzystać do tworzenia i edytowania komunikatów o usterkach oraz dokumentowania podjętych działań.
Do korzystania z aplikacji Smartenance lub jej wersji internetowej wymagane są licencje. Można je nabyć dla każdego pakietu. Licencja może być przypisana do użytkownika aplikacji internetowej lub urządzenia mobilnego.
Oferujemy menedżera Smartenance w 3 pakietach licencji. Po zalogowaniu do swojego konta należy najpierw wybrać pakiet licencji, który najbardziej odpowiada indywidualnym wymaganiom, a następnie wymaganą liczbę licencji. Można przełączać się między pakietami licencji oraz zmieniać liczbę licencji. Wybrany pakiet licencji jest ważny dla danego konta.
Funkcje poszczególnych pakietów licencji:

Funkcje Smartenance Basic Smartenance Advanced Smartenance Premium
Dostęp do aplikacji internetowej X X X
Tworzenie maszyn i planów utrzymania ruchu oraz zarządzanie nimi (bez ograniczeń) X X X
Tworzenie zadań utrzymania ruchu (bez ograniczeń) X X X
Przesyłanie zdjęć, dokumentów oraz filmów X X X
Dostęp do stanu utrzymania ruchu maszyn X X X
Zarządzanie wielozmianowymi czynnościami utrzymania ruchu X X X
Dokumentacja czynności utrzymania ruchu w dzienniku X X X
Eksport historii utrzymania ruchu X X X
Import planów utrzymania ruchu w formacie programu Excel X X X
Funkcja eksportu zadań utrzymania ruchu X X X
Możliwość duplikowania zadań utrzymania ruchu oraz maszyn X X X
Przechowywanie zdjęć, filmów i załączników w chmurze 10 GB 25 GB bez ograniczeń
Korzystanie z aplikacji mobilnej X X X
Dostęp do kalendarza utrzymania ruchu za pomocą aplikacji mobilnej X X X
Dostęp do zdjęć, dokumentów i filmów za pomocą aplikacji mobilnej X X X
Funkcja przesyłania uwag za pomocą aplikacji mobilnej X X X
Funkcja zgłaszania zdarzeń   X X
Wewnętrzna baza wiedzy o zdarzeniach z inteligentnym wyszukiwaniem   X X
Centralny dziennik maszyny   X X
Priorytetyzacja i kategoryzacja zdarzeń   X X
Dokumentowanie działań dotyczących zdarzeń   X X
Komunikacja związana ze zdarzeniami i działaniami   X X
Zgłaszanie zdarzeń za pośrednictwem aplikacji mobilnej   X X
Pełny dostęp do odczytu i zapisu przez REST API     X
Portal deweloperski z dokumentacją API     X
Możliwość połączenia z systemami ERP/MES / monitorowania stanu     X
Możliwość utrzymania ruchu w oparciu o zdarzenia     X
Możliwość pełnej automatyzacji procesu utrzymania ruchu     X

Przechowywanie danych w chmurze jest dostępne dla wszystkich danych na danym koncie. Przesyłanie zdjęć, dokumentów oraz filmów nie będzie możliwe po zapełnieniu miejsca na dysku.


Subskrypcja:
Zakup licencji jest traktowany jako subskrypcja. Corocznie na początku okresu obowiązywania licencji zostanie wystawiona faktura w należnej kwocie. Minimalny okres zakupu pakietu licencji wynosi 1 rok. Następnie umowa oraz określony w niej okres obowiązywania licencji będą automatycznie przedłużane na kolejny rok.
Anulowanie: Anulowanie subskrypcji jest możliwe w dowolnym momencie i nastąpi z końcem okresu obowiązywania licencji.


Rozszerzenie zakresu usług (upgrade):
W dowolnym momencie możliwe jest rozszerzenie do większego pakietu licencji. Zakres usług nowego pakietu licencji jest dostępny natychmiast po rozszerzeniu, przesłana zostanie również faktura na kwotę odpowiadającą rozszerzeniu zakresu usług. Nowy okres obowiązywania licencji rozpoczyna się w momencie zakupu większego pakietu licencji. Zakup rozszerzenia zakresu usług anuluje wszelkie roszczenia dotyczące usług w ramach poprzedniego pakietu licencji. Zobowiązania z tytułu zaległych płatności wynikające z zastąpionej umowy licencyjnej wygasają po rozszerzeniu zakresu usług.

Wymagania techniczne

Aplikacja internetowa Smartenance (www.smartenance.festo.com) jest zoptymalizowana dla przeglądarek internetowych Mozilla Firefox, Google Chrome i Microsoft Edge. Aplikacja jest również obsługiwana przez inne przeglądarki internetowe. Aplikację mobilną dla menedżera Smartenance na systemy Android lub iOS można pobrać z Google Playstore oraz Apple App Store i zainstalować na urządzeniu mobilnym. W wymienionych sklepach z aplikacjami obowiązuje regulamin korzystania ze sklepu. Do korzystania z aplikacji wymagane jest połączenie internetowe przez sieć WLAN lub sieć telefonii komórkowej. Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz zarejestrować bezpłatne konto testowe tutaj.