Van điện từ MN1H

  • Van màng vận hành trước
  • Phiên bản đồng thau
  • Chỉ có thể được sử dụng cho khí
  • Đệm đóng có thể điều chỉnh, lắp đường dây hoặc lỗ xuyên
  • Điện áp vận hành 24 V DC, 110/230 V AC (50 ... 60 Hz)
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống