Napędy pneumatyczne — często zadawane pytania

Siłowniki znormalizowane

Siłowniki kompaktowe

Siłowniki beztłoczyskowe

Napędy obrotowe i wahadłowe

...

Siłowniki znormalizowane

Jaka jest dopuszczalna odchyłka skoku dla siłowników znormalizowanych?
Normy DIN ISO6431 i 6432 dopuszczają pewną odchyłkę długości skoku od wartości nominalnej w stosunku do tolerancji producenta. Tolerancje te są zawsze dodatnie. Dokładne wartości dopuszczalnych odchyłek podano w tabeli.
Norma Średnica tłoka
[mm]
Długość skoku
[mm]
Dopuszczalna odchyłka skoku
[mm]
DIN ISO 6432 8, 10, 12, 16, 20, 25 ...500 +1.5
DIN ISO 6431 32, 40, 50 ...500 +2
32, 40, 50 500...1250 +3.2
63, 80, 100 ...500 +2.5
63, 80, 100 500...1250 +4
125, 160, 200, 250, 320 ...500 +4
125, 160, 200, 250, 320 500...1250 +5

Up

Co oznacza wymiar liniowy „L1+”?
Długość L1 określa podstawową długość siłownika, jeśli miałby być wyprodukowany z zerowym skokiem. Znak plus odnosi się do skoku, tj. długość skoku jest dodawana do długości „L1”.

Up

W jaki sposób można skutecznie zabezpieczyć tłoczysko?
W przypadku siłowników znormalizowanych Festo oferuje zestawy mieszków do zabezpieczenia tłoczyska przed olejem, smarem, kwasami, emulsjami, paliwem i innymi substancjami. Siłownik znormalizowany zgodnie z normą VDMA 24562-1, średnica 32...100 mm, skok 250...500 mm.

Up

Czy siłownik typu DSNU-... występuje w wersji z tłoczyskiem kwadratowym?
We wcześniejszej wersji siłownik znormalizowany DSNU-... z tłoczyskiem kwadratowym oznaczano jako DSNUL-... Aktualnie ten siłownik jest produkowany z oznaczeniem DSNU-...-...-Q. Przyrostek „Q” oznacza tłoczysko kwadratowe. Takie siłowniki są przetwarzane na podstawie numerów modułów. Oznacza to, że numer części określa tylko siłownik podstawowy. Wszystkie cechy, jak długość skoku lub tłoczysko kwadratowe, są dobierane indywidualnie w ramach systemu modułowego. System modułowy umożliwia uzyskanie takich kombinacji, które poprzednio były możliwe tylko w konstrukcjach specjalnych. W tabeli przedstawiono porównanie poprzednich numerów części i oznaczeń typów z nowymi numerami i oznaczeniami.
Poprzednie
numery części
Poprzednie
oznaczenie typu
Nowe
numery części
Nowe
oznaczenie typu
19585 DSNUL-12-... 193988 DSNU-12...-...-Q
19586 DSNUL-16-... 193989 DSNU-16...-...-Q
19587 DSNUL-20-... 193990 DSNU-20...-...-Q
19588 DSNUL-25-... 193991 DSNU-25...-...-Q

Up

Czy siłowniki jednostronnego działania ESNU-... mogą być używane jako siłowniki dwustronnego działania?
Siłowniki serii ESNU-... o nominalnej średnicy tłoka 32 mm i większej mogą być także używane jako siłowniki dwustronnego działania. Odkręć śrubę do regulacji przepływu w odpowietrzeniu. Zastąp ją złączką (np. typu QS-...). Uwaga: Siła siłownika jest niższa przy dociskaniu do sprężyny (pomniejszona o siłę sprężyny) i wyższa w kierunku przeciwnym (powiększona o siłę sprężyny).

Up

Czy jest możliwe osiągnięcie więcej niż dwóch zdefiniowanych położeń przy użyciu siłowników znormalizowanych?
Przez połączenie dwóch siłowników można uzyskać maksymalnie cztery położenia. Dwa siłowniki łączy się w dolnej części przy użyciu zespołu do łączenia siłowników. Siłownik DNC: zespół do łączenia siłowników DPNC, siłownik ADN: zespół do łączenia siłowników DPNA.

Up

Zużycie powietrza w siłownikach znormalizowanych
Teoretyczne zużycie powietrza (litry normalne) przy ciśnieniu 6 bar i skoku 10 mm
Średnica tłoka
[mm]
Skok do przodu
[Nl]
Skok powrotny
[Nl]
8 0.0035 0.0026
10 0.0055 0.0046
12 0.008 0.006
16 0.014 0.012
20 0.022 0.018
25 0.034 0.029
32 0.056 0.048
40 0.088 0.074
50 0.137 0.115
63 0.218 0.196
80 0.352 0.317
100 0.550 0.515
125 0.859 0.803
160 1.407 1.319
200 2.199 2.111
250 3.436 3.299
320 5.630 5.412

Up

Czy siłowniki znormalizowane Festo są dostępne tylko z wymienionymi, normalnymi długościami skoku?
Siłowniki znormalizowane mogą być produkowane z dowolną długością skoku do określonego skoku maksymalnego.

Up

Jaki rozmiar śruby jest wymagany do zamocowania siłowników znormalizowanych ADN-... i AEN-...?
Siłowniki znormalizowane ADN-... i AEN-… można montować bezpośrednio bez żadnych elementów mocujących. Obie zaślepki końcowe (łożyska i zaślepki) są mocowane do rury siłownika dwoma lub czterema śrubami. Śruby te mają gwint wewnętrzny do zamocowania siłownika. Siłownik można także zamocować śrubami, które przechodzą przez niego na wylot. Wielkości śrub do mocowania siłownika podano w tabeli.
Średnica siłownika Wielkość gwintu
w siłowniku
Wielkość śruby
do otworu przelotowego
12 M4 M3
16 M4 M3
20 M5 M4
25 M5 M4
32 M6 M5
40 M6 M5
50 M8 M6
63 M8 M6
80 M10 M8
100 M10 M8
125 M12 M10

Up

Czy Festo oferuje siłowniki znormalizowane, które przy tej samej średnicy przenoszą jeszcze większą siłę?
Tak, są to siłowniki o dużej sile. W przypadku tego typu siłownika powierzchnia tłoka jest zwiększana poprzez jej kilkakrotną pracę z rzędu. Jako siłowniki o dużej sile (siłowniki tandem) można zamawiać w Festo następujące siłowniki znormalizowane: ADNH-... , DNCT-...

Up

Czy w zestawie z siłownikami znormalizowanymi typu DSNU dostarczana jest nakrętka na tłoczysko?
Siłowniki z tłokami o średnicy 8–20 mm są dostarczane bez nakrętek na tłoczysko. Nakrętki na tłoczysko (gwint precyzyjny) są dostarczane razem z tłokami o średnicy 25 mm i większej.

Up

DSNU wariant S2 (tłoczysko dwustronne): czy warianty tłoczysk K2, K3, K5, K6, K8 i Q mają gwint z jednej czy z obu stron?
K2 (tłoczysko z wydłużoną częścią z gwintem zewnętrznym): z obu stron, K3 (tłoczysko z gwintem wewnętrznym): z obu stron, K5 (tłoczysko z gwintem specjalnym): z obu stron, K6 (tłoczysko ze skróconym gwintem zewnętrznym): z jednej strony, K8 (tłoczysko wydłużone): z jednej strony, Q (tłoczysko kwadratowe): z jednej strony.

Up

Czy dostępne są siłowniki znormalizowane, których można używać w temperaturze wyższej niż 80°C?
Siłowniki z uszczelnieniem z elastomeru fluorowego można używać w temperaturach do 120°C. Te siłowniki mają specyfikację S6 w oznaczeniu typu.

Up

Czy Festo oferuje zawory/siłowniki przeznaczone specjalnie dla branży motoryzacyjnej?
Dostępne są zawory i siłowniki przeznaczone specjalnie dla branży motoryzacyjnej. Wymieniono je w oddzielnych katalogach motoryzacyjnych. Katalogi te są dostępne na dysku CD-ROM w języku niemieckim, angielskim i hiszpańskim (numer do zamówienia 53836).

Up

Siłowniki kompaktowe

Jaka jest tolerancja skoku dla siłowników kompaktowych ADVU-...?
Tolerancja skoku w tym typie siłownika wynosi +1 mm. Ta wartość obowiązuje bez względu na średnicę siłownika i długość skoku.

Up

Czy siłowniki kompaktowe typu ADVU/L można także montować przy użyciu śrub przechodzących przez całą obudowę siłownika?
Wszystkie siłowniki kompaktowe typu ADVU można montować w sposób przelotowy. Wyjątek: siłownik kompaktowy typu ADVU o średnicy 125. Ta wielkość ma inną konstrukcję i nie można jej montować w ten sposób. To samo dotyczy siłownika typu ADVUL z takim wyjątkiem, że do montażu dostępne są nie cztery, a tylko dwa otwory przelotowe.

Up

Jaki rozmiar śruby jest wymagany do zamocowania siłowników kompaktowych ADN-... i AEN-...?
Siłowniki kompaktowe ADN-... i AEN-… można montować bezpośrednio bez żadnych elementów mocujących. Obie zaślepki końcowe (łożyska i zaślepki) są mocowane do rury siłownika dwoma lub czterema śrubami. Śruby te mają gwint wewnętrzny do zamocowania siłownika. Siłownik można także zamocować śrubami, które przechodzą przez niego na wylot. Wielkości śrub do mocowania siłownika podano w tabeli.
Średnica siłownika Wielkość gwintu
w siłowniku
Wielkość śruby
do otworu przelotowego
12 M4 M3
16 M4 M3
20 M5 M4
25 M5 M4
32 M6 M5
40 M6 M5
50 M8 M6
63 M8 M6
80 M10 M8
100 M10 M8
125 M12 M10

Up

Jaki rozmiar śruby jest wymagany do zamocowania siłowników kompaktowych ADVU-... i AEVU-...?
Siłowniki kompaktowe ADVU-... i AEVU-… można montować bezpośrednio bez żadnych elementów mocujących. Dwie zaślepki końcowe (łożyska i zaślepki) są mocowane do rury siłownika czterema śrubami. Śruby te mają gwint wewnętrzny do zamocowania siłownika. Siłownik można także zamocować śrubami, które przechodzą przez niego na wylot. Wielkości śrub do mocowania siłownika podano w tabeli.
Średnica siłownika Wielkość gwintu
w siłowniku
Wielkość śruby
do otworu przelotowego
12 M4 M3
16 M4 M3
20 M5 M4
25 M5 M4
32 M6 M5
40 M6 M5
50 M8 M6
63 M10 M8
80 M10 M8
100 M10 M8
125 M12 -

Up

Jakie narzędzie gwintujące jest wymagane do nacięcia gwintu w rurze siłownika typu ADVU/AEVU?
Śruby kołnierza, które łączą łożysko i zaślepki końcowe z rurą siłownika, są wkrętami samogwintującymi. Oznacza to, że gwint jest nacinany przez samą śrubę kołnierza podczas jej wkręcania.

Up

Który gwint wewnętrzny znajduje się w tłoczysku w siłownikach kompaktowych typu ADVUL-...-S2 (z tłoczyskiem dwustronnym)?
Gwint w tym wariancie siłownika jest taki sam jak w siłowniku znormalizowanym ADVU-... z gwintem wewnętrznym.
Wielkość siłownika Wielkość gwintu
ADVUL-12-... M3
ADVUL-16-... M4
ADVUL-20-... M5
ADVUL-25-... M5
ADVUL-32-... M6
ADVUL-40-... M6
ADVUL-50-... M8
ADVUL-63-... M8
ADVUL-80-... M10
ADVUL-100-... M12

Up

Czy jest możliwe osiągnięcie więcej niż dwóch zdefiniowanych położeń przy użyciu siłowników kompaktowych?
Przez połączenie dwóch siłowników można uzyskać maksymalnie cztery położenia. Dwa siłowniki łączy się w dolnej części przy użyciu zespołu do łączenia siłowników. Siłowniki AND: zespół do łączenia siłowników DPNA, siłowniki ADVU: zespół do łączenia siłowników DPVU.

Up

Czy siłowniki jednostronnego działania AEN-... mogą być używane jako siłowniki dwustronnego działania?
Konstrukcja siłownika serii AEN nie pozwala na zastosowanie go jako siłownika dwustronnego działania.

Up

Ile ważą siłowniki serii ADN/AEN?
Średnica siłownika Ciężar podstawowy
g
na 10 mm skoku
g
12 77 12
16 79 14
20 131 21
25 156 23
32 265 30
40 346 37
50 540 51
63 722 59
80 1300 79
100 2154 98
125 2880 117

Up

Czy Festo oferuje siłowniki kompaktowe, które przy tej samej średnicy przenoszą jeszcze większą siłę?
Tak, są to siłowniki o dużej sile. W przypadku tego typu siłownika powierzchnia tłoka jest zwiększana poprzez jej kilkakrotną pracę z rzędu. Jako siłowniki o dużej sile (siłowniki tandem) można zamawiać w Festo następujące siłowniki kompaktowe: ADNH-... , ADVUT-...

Up

Czy Festo dostarcza także śruby do mocowania siłowników pneumatycznych typu ADVC i AEVC?
Tak. Ponieważ niektórych śrub nie można dostać na rynku, można je zamawiać w Festo. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Centrum wsparcia technicznego.

Up

Czy siłowniki jednostronnego działania AEVU-... mogą być używane jako siłowniki dwustronnego działania?
Siłowniki serii AEVU-... o nominalnej średnicy tłoka 32 mm i większej (z wyjątkiem średnicy 50 mm) mogą być także używane jako siłowniki dwustronnego działania. Odkręć filtr w odpowietrzeniu i zastąp go złączką (np. typu QS-...). Uwaga: Siła siłownika jest niższa przy dociskaniu do sprężyny (pomniejszona o siłę sprężyny) i wyższa w kierunku przeciwnym (powiększona o siłę sprężyny). Jeśli potrzebny jest siłownik o wielkości 25 lub 50 ze sprężyną powrotną jako wersja dwustronnego działania, wystarczy wskazać na zamówieniu, że siłownik AEVU-… ma być siłownikiem dwustronnego działania.

Up

Czy siłowniki zderzakowe STA/F mogą być używane jako siłowniki dwustronnego działania?
Ten typ siłownika może być używany jako siłownik dwustronnego działania. Wystarczy odkręcić filtr w odpowietrzeniu i zastąpić go złączką (np. typu QS-...). Uwaga: Siła siłownika jest niższa przy dociskaniu do sprężyny (pomniejszona o siłę sprężyny) i wyższa w kierunku przeciwnym (powiększona o siłę sprężyny).

Up

Czy siłowniki kompaktowe Festo są dostępne tylko z wymienionymi, normalnymi długościami skoku?
Większość siłowników kompaktowych może być produkowana z dowolną długością skoku do określonego skoku maksymalnego.

Up

W jaki sposób można uzyskać sygnalizację położenia przy użyciu czujników zbliżeniowych w siłownikach tandem/o dużej sile typu DNCT, ADVUT i ADNH?

Tylko najbliższy tłok (od strony tłoczyska) ma magnes do sygnalizacji położenia, dlatego sygnalizacja może odbywać się tylko w obszarze rowka na czujnik na najbliższej rurze profilu.

Up

Siłowniki beztłoczyskowe

Gdzie można użyć siłowników beztłoczyskowych?

Mogą one być używane w wielu miejscach, np. na taśmach przenośnika lub do pionowego podnoszenia w bardzo ograniczonej przestrzeni. Jedną z zalet siłowników beztłoczyskowych jest identyczna siła w obu kierunkach. Ponadto przy stosowaniu tych siłowników nie trzeba pamiętać o sile wyboczeniowej tłoczyska.

Up

Czy zastosowanie amortyzatorów hydraulicznych skraca skok napędu beztłoczyskowego DGPL?

Nie. Uchwyty amortyzatora można zamontować na tyle na zewnątrz, aby ich zastosowanie nie miało to wpływu na skok.

Up

Czy w zakres dostawy napędu liniowego DGC wchodzą wszystkie wymagane elementy, jeśli system produktów modułowych jest używany do wyboru wariantu z modułem położenia pośredniego?

Zakres dostawy obejmuje uchwyt amortyzatora do jednostki liniowej typu DADP, jeden lub dwa regulowane zderzaki KYC (do mechanicznego ograniczenia położenia końcowego) i amortyzator hydrauliczny typu YSR lub YSRW.

Zewnętrzny moduł położenia pośredniego można wybrać w konfiguratorze produktu tylko wtedy, gdy wcześniej wybrano amortyzator hydrauliczny i mechaniczny ogranicznik położenia końcowego.

Każdy istniejący napęd można także wyposażyć w moduł położenia pośredniego, zamawiając odpowiedni osprzęt (DADP, DADM, KYC i YSR(W)).

Up

Jaka jest długość napędu DGPL z wydłużonym wózkiem?

Gesamtlänge DGPL

Średnica Całkowita długość L1 + długość skoku
18 230 mm
25 300 mm
32 380 mm
40 470 mm
50 550 mm
63 650 mm

Up

W jaki sposób można uaktywnić siłownik beztłoczyskowy?

Przykładowy schemat obwodu

DGC-Ansteuerung

Up

Na której zaślepce końcowej napędu DGP/L znajdują się standardowo przyłącza pneumatyczne?

Wielkości 8 i 12 są dostępne tylko w wersji z przyłączem pneumatycznym w obu zaślepkach końcowych. W wielkości 18 i większej oba przyłącza pneumatyczne znajdują się z jednej strony (wyjątek: wariant „D2”, w którym przyłącza pneumatyczne znajdują się z obu stron). W konstrukcji standardowej porty zasilania powietrzem znajdują się w prawej zaślepce końcowej (element ruchomy do góry, a jednostka liniowa do tyłu — patrz ilustracja).

 

Up

Czy można dokonać konwersji siłownika beztłoczyskowego DGPL-... z wersji z prowadzeniem na łożyskach ślizgowych do wersji z prowadzeniem na łożyskach kulkowych?
Jest to możliwe. Szczegółowe informacje można uzyskać w serwisie posprzedażnym.

Up

Jak często trzeba smarować elementy łożysk kulkowych w napędach DGPL/DGEL?
Instalowane do 2000 r. elementy łożysk kulkowych są oznaczone czarnym zgarniaczem i należy je smarować co 400 km. Nowsze elementy łożysk kulkowych z szarymi zgarniaczami wymagają smarowania co 5000 km lub przynajmniej co 3 lata. Ponowne smarowanie powinno być wykonywane częściej w następującym przypadku: skoki > 2000 mm, skoki < 50 mm, prędkości > 2 m/s, zwiększone gromadzenie zanieczyszczeń w otoczeniu, wózek musi być przesuwany na prowadnicy podczas smarowania. (Dopuszczony smar: KP2K zgodnie z normą DIN 51825.)

Up

Które smary są dopuszczone do smarowania elementów łożysk kulkowych w napędach typu DGPL/DGEL?
Smar KP2K zgodnie z normą DIN 51825, np. Shell Retinax A Klüber Centoplex 2EP Fuchs Notropeen LXG 00 (średnica do 18 mm) Rhenus Norlith STM 2 (średnica 25 mm i więcej).

Up

Który amortyzator hydrauliczny jest odpowiedni do którego napędu liniowego DGC?

W poniższej tabeli znajdują się numery części odpowiedniego amortyzatora hydraulicznego.

GF — prowadzenie na łożyskach ślizgowych
KF — prowadzenie na łożyskach kulkowych

  

Średnica prowadnicy

samonastawialna

samonastawialna, progresywna

8
GF/KF
655538 540344
12 655539 540345
18
GF
669624 540346
25
GF
669625 540348
32
GF
669626 540350
40
GF
669627 540352
18
KF
669617 540347
25
KF
669618 540349
32
KF
669619 540351
40
KF
669620 540353

 

Up

Który amortyzator hydrauliczny jest przypisany do którego napędu liniowego DGPL?
Średnica nominalna Numer części Typ amortyzatora hydraulicznego
18 34 571 YSR-8-8-C
25 34 572 YSR-12-12-C
32 34 572 YSR-12-12-C
40 34 573 YSR-16-20-C
50 34 573 YSR-16-20-C
63 34 574 YSR-20-25-C
80 34 574 YSR-20-25-C

Up

Ile ważą zabieraki sprzęgające FKP-...?
FKP-... Ciężar w g
8/12 36
18 102
25/32 234
40 376
50/63 706
80 1950

Up

Czy dopuszczalne jest zamontowanie napędu DGC-... przy użyciu samych profili montażowych?
Tak. Przy założeniu, że nie jest potrzebna podpora pośrednia, napęd DGC-... można zamontować przy użyciu co najmniej dwóch profili montażowych.

Up

W jaki sposób umieszcza się kamienie mocujące w rowku korpusu siłownika w napędach DGC-...?
Kamień mocujący można umieścić w rowku wyłącznie po zdjęciu obudowy napędu DGC. Kamień mocujący można następnie umieścić w rowku profilu z boku.

Up

Czy zabierak sprzęgający (FKP) do siłownika beztłoczyskowego DGP-... można zamontować razem z jednostką zaciskową (KV/KH)?
Zabierak sprzęgający (FKP) do jednostek dzielonych DGP-... można montować razem z jednostką zaciskową w całym zakresie wielkości.

Up

O czym należy pamiętać odnośnie długości skoku podczas zamawiania napędu liniowego DGPL/DGC z dodatkowym wózkiem?

Zamontowanie dodatkowych wózków powoduje skrócenie długości skoku o co najmniej długość wózka (wózków). Jeśli wózki są także montowane w pewnym odstępnie na prowadnicy, długość skoku ulega dalszemu zmniejszeniu o wielkość odstępu. Aby przywrócić początkową zamierzoną odległość przesunięcia, należy podczas zamawiania dodać do długości skoku długość wózka oraz odległość między wózkami (tam, gdzie dotyczy).

Up

Czy uchwyt amortyzatora KYP do napędu liniowego DGPL można zamontować w wersji z osłoną?
Uchwyty amortyzatora KYP mieszczą się pod pokrywą w wersji z osłoną. Przed zamontowaniem uchwytu KYP należy odkręcić śruby pokrywy. Pokrywę można wypchnąć na bok, a następnie zamontować uchwyt amortyzatora.

Up

Czy napęd DGPL można zastąpić napędem DGC?
Napęd DGC-GF/KF jest zgodny z napędem DGPL-GF/KF. Do tego celu potrzebna jest stopa przejściowa (HPC-xx-SH/SO), która umożliwia zachowanie tych samych wymiarów między mocowaniem stopy i mocowaniem wózka. Interfejs wózka napędu DGC-GF/KF jest taki sam, jak w napędzie DGPL-GF/KF. DGC-G (napęd podstawowy) nie jest zgodny z napędem DGP (bez prowadnicy).

Up

Napędy obrotowe i wahadłowe

Czy w wykresach „dopuszczalnego masowego momentu bezwładności jako funkcji czasu obrotu” dla napędów wahadłowych z amortyzatorami hydraulicznymi uwzględniony jest czas amortyzacji?

Czas amortyzacji jest uwzględniony w czasie obrotu napędów wahadłowych DRQD. W modułach wahadłowych DSM czas obrotu jest przedstawiany tylko do punktu, w którym amortyzator styka się ze zderzakiem. Aby uzyskać całkowity czas obrotu (patrz dokumentacja katalogowa zaworów), należy w tym przypadku dodać wymagany czas tłumienia na amortyzatorze.

Up

W jaki sposób definiowane jest przyłącze pneumatyczne z lewej strony (AL) i z prawej strony (AR) w przypadku napędu obrotowego DRQD?

Rowek dla czujników znajduje się z tyłu, a wałek napędowy znajduje się u góry. Jeśli przyłącza pneumatyczne znajdują się po lewej stronie (patrz ilustracja), jest to wariant AL (przyłącze pneumatyczne z lewej strony). Z kolei jeśli przyłącza pneumatyczne znajdują się po prawej stronie, jest to wariant AR (przyłącze pneumatyczne z prawej strony).

 

Up

Czy specyfikacje obciążenia „statycznego” i „dynamicznego” w napędzie typu DRQD odnoszą się do działania napędu pod obciążeniem?
Statyczne i dynamiczne siły osiowe i promieniowe odnoszą się do napędu. Oznacza to, że jeśli napęd nie jest w ruchu, obowiązują wartości obciążenia statycznego, nawet jeśli samo obciążenie nie jest statyczne.

Up

W jaki sposób można wyregulować położenie końcowe w napędzie obrotowym DRQD-…?

Napędy obrotowe DRQD-... są ustawiane fabrycznie na nominalny kąt obrotu (90°/180°/360°/X°)

Aby zmienić kąt obrotu:

 

Napęd obrotowy z amortyzacją w położeniach końcowych DRQD-…-PPVJ:

  • Aby zwiększyć kąt obrotu: obróć śrubę regulacyjną przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
  • Aby zmniejszyć kąt obrotu: obróć śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Napęd obrotowy z amortyzatorem hydraulicznym DRQD-...-YSRJ:

1. Poluzuj nakrętkę sześciokątną 1 (szerokość pod klucz: 1)

2. Ustaw kąt obrotu nakrętką sześciokątną 2 kluczem płaskim

  • Aby zwiększyć kąt obrotu: obróć śrubę regulacyjną przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
  • Aby zmniejszyć kąt obrotu: obróć śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara

3. Dokręć nakrętkę sześciokątną 1

 

Up

Czy napędy wahadłowe typu DSM są także dostępne z tłoczyskiem z otworem przelotowym?
Tak. Wariant z wałkiem kołnierzowym DSM-...-FW ma otwór przelotowy o wielkości 12 i większej. Wielkości DSM-12 i DSM-16 mają gwint M5 i otwór o średnicy 4,2 mm. Wielkości DSM-25 i DSM-32 mają gwint 1/8" i otwór o średnicy 8,6 mm, a wielkość DSM-40 ma gwint 1/4" i otwór o średnicy 11,5 mm.

Up

Jakie jest położenie klina czółenkowego w napędzie DRQ?

Klin czółenkowy znajduje się na górze, patrząc od przodu na wałek napędowy. Wałek napędowy obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Up

Który kamień mocujący pasuje do profilu wałka kołnierzowego z przeprowadzaniem energii (SD..., E...) w napędach obrotowych DRQD-16...50? (napędy obrotowe)

Do montażu można użyć kamienia mocującego typu HMBN-5-2M5 o numerze części 186566.

Up

Zużycie powietrza w napędach wahadłowych DRQ
Typ Zużycia powietrza
przy ciśnieniu 6 bar i kącie obrotu 90°
DRQ-16-... 0,019 l na skok
DRQ-20-... 0,037 l na skok
DRQ-25-... 0,076 l na skok
DRQ-32-... 0,159 l na skok
DRQ-40-... 0,296 l na skok
DRQ-50-... 0,583 l na skok
DRQ-63-... 1,175 l na skok
DRQ-80-... 2,369 l na skok
DRQ-100-... 4,738 l na skok

Up

Zużycie powietrza w napędach wahadłowych DRQD
Typ Zużycia powietrza
przy ciśnieniu 6 bar i kącie obrotu 180°
DRQD-6-... 0,009 l na skok
DRQD-8-... 0,018 l na skok
DRQD-12-... 0,038 l na skok
DRQD-16-... 0,078 l na skok
DRQD-20-... 0,137 l na skok
DRQD-25-... 0,263 l na skok
DRQD-32-... 0,542 l na skok
DRQD-40-... 0,873 l na skok
DRQD-50-... 1,724 l na skok

Up

Zużycie powietrza przez napędy wahadłowe DSR i DSRL
Typ Zużycia powietrza
przy ciśnieniu 6 bar i kącie obrotu 180°
DSR-10-...
DSRL-10-...
0,017 l na skok
DSR-12-...
DSRL-12-...
0,046 l na skok
DSR-16-...
DSRL-16-...
0,1 l na skok
DSR-25-...
DSRL-25-...
0,225 l na skok
DSR-32-...
DSRL-32-...
0,454 l na skok
DSR-40-...
DSRL-40-...
0,994 l na skok

Up

Zużycie powietrza w napędach wahadłowych DSM
Typ Zużycia powietrza
przy ciśnieniu 6 bar
DSM-6-... 0,0006 l na skok
przy kącie obrotu 90°
DSM-8-... 0,0007 l na skok
przy kącie obrotu 90°
DSM-10-... 0,0055 l na skok
przy kącie obrotu 90°
DSM-12-... 0,082 l na skok
przy kącie obrotu 270°
DSM-16-... 0,163 l na skok
przy kącie obrotu 270°
DSM-25-... 0,288 l na skok
przy kącie obrotu 270°
DSM-32-... 0,632 l na skok
przy kącie obrotu 270°
DSM-40-... 1,168 l na skok
przy kącie obrotu 270°

Up

...

Dlaczego wielkość tłoka w jednostce mini typu DGSL nie odpowiada specyfikacjom w kodzie typu?

Ma to ułatwić porównywanie jednostek mini DGSL z poprzednim typem jednostki mini SLT, w której występowały dwa tłoki i charakteryzowała się ona większą siłą przy tym samym rozmiarze (w porównaniu z DGSL). Z tego względu tłok w jednostce DGSL jest zawsze o jeden rozmiar większy niż wynika to z kodu typu, aby zapewnić podobną siłę siłownika jak w modelu SLT o tym samym rozmiarze.

Up

Jaki jest moment dokręcania nakrętki mocującej w siłowniku EGZ?

Maksymalny moment dokręcania nakrętki mocującej w siłowniku EGZ dla minimalnej głębokości wkręcania (zależnie od szerokości nakrętki):

Typ Moment dokręcania
EGZ-6 Maks. 8 Nm
EGZ-10 Maks. 20 Nm
EGZ-16 Maks. 50 Nm

Up

Jaki otwór należy przygotować pod siłownik EGZ?

Aby pierścień samouszczelniający napędu EGZ mógł uszczelnić napę w otworze, należy przygotować otwory o następujących średnicach.

 EGZ

Typ Średnica otworu d1
EGZ-6 7.6 H7
EGZ-10 12 H7
EGZ-16 18.5 H7

 

Up

W jaki sposób można uaktywnić siłownik z jednostką zaciskową?

Po zaniku ciśnienia tłoczysko jest zaciskane. Głowica zaciskowa jest sterowana oddzielnie.

Przykładowy schemat obwodu

Sample circuit diagram

Up

Jak wygląda system sterowania z dwoma ciśnieniami do siłownika z tłoczyskiem?

Dwa przykładowe schematy obwodu

2-Druck-Steuerung

Up

W jaki sposób można uaktywnić siłownik wielopołożeniowy?

Przykładowy schemat obwodu

Mehrstellungszylinder

Up

Co oznacza dodatek do siłownika, np. S2 z R8?
Większość siłowników jest dostępna w różnych wariantach. Warianty te są identyfikowane dodaniem kodu typu.
Wariant Charakterystyka Opis
Q Tłoczysko kwadratowe Zabezpieczenie przed obrotem
S2 Tłoczysko dwustronne Typy gwintu na obu końcach tłoczyska są identyczne.
S20 Tłoczysko dwustronne z otworem przelotowym Odpowiednie do pracy w podciśnieniu
S6 Uszczelnienia odporne na temperaturę do maks.120°C Odporność na temperaturę
S10 Praca ciągła (mała prędkość) przy małej
prędkości tłoka
Odpowiedni do wolnych płynnych ruchów tłoka,
bez efektu ruchu skokowego w zakresie pełnego skoku siłownika.
Uszczelnienie zawiera smar silikonowy (nie jest on wolny od substancji uszkadzających powierzchnie malowane).
S11 Małe tarcie Specjalne uszczelnienia redukujące tarcie.
Odpowiada to rozpoczęciu ruchu przy niskim ciśnieniu.
Uszczelnienie zawiera smar silikonowy (nie jest on wolny od substancji uszkadzających powierzchnie malowane).
CT Bez miedzi, teflonu i silikonu
R3 Wysoka odporność na korozję Wszystkie zewnętrzne powierzchnie siłownika odpowiadają klasie odporności na korozję
3 zgodnie z definicją w normie Festo 940 070. Tłoczysko jest
wykonane z stali odpornej na korozję i kwasy.
R8 Ochrona przed zapyleniem przy użyciu uszczelnień ze zgarniaczem Siłownik jest wyposażony w twardo-chromowane tłoczysko
i twardy zgarniacz, który zabezpiecza przed zabrudzeniem i zapyleniem.
K2 Tłoczysko z wydłużoną częścią z gwintem zewnętrznym
K3 Tłoczysko z gwintem wewnętrznym
K5 Tłoczysko z gwintem specjalnym Metryczny gwint wg standardu ISO
K7 Tłoczysko z gwintem zewnętrznym Sześciokątne spłaszczenie pod klucz płaski
K8 Tłoczysko wydłużone
K10 Gładko anodowane tłoczysko
wykonane z aluminium
Idealne do zastosowań przy spawaniu i zgrzewaniu:
– Ochrona przed stopionym metalem podczas spawania
– Do małych obciążeń roboczych
– Twardsza powierzchnia w porównaniu ze stalą
– Duża żywotność
KP Z głowicą zaciskową Jednostka zaciskowa na tłoczysku
EL Z blokadą położeń końcowych Blokada mechaniczna położenia końcowego w postaci opadającego tłoczka
do aplikacji bezpieczeństwa. W przypadku spadku ciśnienia tłoczysko
jest zabezpieczone w swoim położeniu końcowym przed możliwością ruchu.

Up

Jaka jest różnica między siłownikiem jednostronnego a dwustronnego działania?
Siłownik jednostronnego działania wysuwa się lub wsuwa pod wpływem powietrza. Cofa się w kierunku przeciwnym do położenia normalnego przy użyciu wbudowanej sprężyny. W przypadku siłownika dwustronnego działania ruch w obu kierunkach odbywa się przy użyciu powietrza.

Up

Który amortyzator hydrauliczny jest przypisany do której jednostki liniowej SLT-...?
Napęd Amortyzator hydrauliczny Nr części
SLT-10 YSRT-5-5-C 649653
SLT-16 YSRT-7-5-C 649654
SLT-20 YSRT-8-8-C 649655
SLT-25 YSRT-12-12-C 649656

Up

Czy specyfikacje obciążenia „statycznego” i „dynamicznego” w napędach typu SLT/SLF/SLS i DFP odnoszą się do działania napędu pod obciążeniem?
Charakterystyka napędu: jeśli napęd nie jest w ruchu, obowiązują wartości obciążenia statycznego, nawet jeśli samo obciążenie nie jest statyczne.

Up

Czy można ustawić luz prowadnicy w jednostce mini SLT?

Nie. Łożyska są napinane podczas instalacji w taki sposób, ze luz jest usuwany.

Up

Czy można sygnalizować położenie jednostki liniowej typu SPZ z obu stron przy użyciu czujnika zbliżeniowego?
W przypadku tego siłownika czujnik zbliżeniowy jest mocowany na szynie. Szynę czujnika można teoretycznie zamocować z obu stron jednostki napędowej. Ponieważ jednak magnes stały da się umieścić tylko z jednej strony wózka, sygnalizacja położenia przy użyciu czujnika zbliżeniowego jest możliwa tylko z jednej strony.

Up

Jaki jest maksymalny dozwolony moment dokręcania siłowników EGZ-...?
Moment dokręcania gwintu zewnętrznego siłowników wkręcanych EGZ-... nie może przekroczyć następujących limitów.
Wielkość siłownika Maks. moment dokręcania
Nm
EGZ-6-... 8
EGZ-10-... 20
EGZ-16-... 50

Up

Jakie jest zwężenie zakończenia stożkowego tłoczyska w zacisku obrotowo-liniowym CLR-...?
Stożek ma zwężenie 1:10, co odpowiada kątowi 2° 51' 36''.

Up

Czy Festo dostarcza siłowniki o zakresie temperatury do -40°C?

Festo dostarcza siłowniki dla niskiego zakresu temperatury do -40°C.

Up

Czy możliwe jest uzyskanie siłownika pneumatycznego z tłoczyskiem z otworem przelotowym?
Festo oferuje szereg siłowników pneumatycznych, które można zamawiać z z tłoczyskiem z otworem przelotowym. Są to siłowniki typu ADVU-..., DZF-..., DNC-..., DMM-..., DSL-..., DSM-... i DSRL. Wariant z otworem przelotowym ma oznaczenie S20, np. DNC-32-100-PPV-A-S20.

Up

Czy w przypadku siłowników z tłokami magnetycznymi czujnik zbliżeniowy należy zamawiać oddzielnie?
Festo oferuje szeroki asortyment czujników zbliżeniowych. Festo nie ma możliwości określenia z góry najlepszego czujnika zbliżeniowego. Z tego względu czujniki zbliżeniowe należy zamawiać oddzielnie.

Up

Czy Festo oferuje siłowniki teleskopowe?
Festo oferuje siłowniki wielu różnych rodzajów i kształtów. Niemniej jednak zakres oferowanych produktów nie obejmuje wszystkiego. Siłowniki teleskopowe należą do tych nielicznych produktów, które nie są oferowane.

Up

Czy siłowniki i zawory Festo mogą być zasilane nieolejonym sprężonym powietrzem?
Jeśli chodzi o materiały i ich obróbkę, większość elementów pneumatycznych Festo może być zasilana filtrowanym naolejanym sprężonym powietrzem lub filtrowanym nieolejonym sprężonym powietrzem. Elementy te podlegają podstawowemu smarowaniu podczas montażu i mogą być używane bez smarownicy. We wszystkich przypadkach wymagany jest filtr, który usuwa zanieczyszczenia o wielkości 40 mikronów. Gdy jako medium zasilające dla elementów wymieniane jest „filtrowane nieolejone sprężone powietrze”, Festo poddaje te elementy losowemu badaniu w warunkach testowych z wykorzystaniem filtrowanego nieolejonego sprężonego powietrza. Gdy wymagają tego dane techniczne, należy stosować filtry o stopniu filtracji 5 lub 10 mikronów. W przypadku bardzo zanieczyszczonego powietrza zaleca się jego wstępne filtrowanie przy użyciu filtra 40 mikronów. W miejscach narażonych na działanie skrajnych warunków zewnętrznych i środowiskowych zalecane jest używanie filtrowanego naolejonego sprężonego powietrza, np. w przypadku bardzo szybkich przemieszczeń siłownika (ponad 2 m/s). Po zasileniu systemu naolejanym sprężonym powietrzem nie jest już możliwa praca bez naolejenia. Ponieważ naolejane sprężone powietrze powoduje usunięcie fabrycznej warstwy smaru, elementy muszą być od tej pory zawsze zasilane naolejanym sprężonym powietrzem. Jeśli zachodzi potrzeba powrotu do zasilania nieolejonym sprężonym powietrzem, należy ponownie nałożyć warstwę smaru fabrycznego na wszystkie elementy.

Up

Jaka jest różnica między dwuprzewodowymi i trójprzewodowymi czujnikami zbliżeniowymi?
Czujniki zbliżeniowe są zwykle wyposażone w diodę LED. W czujniku dwuprzewodowym dioda LED jest podłączona szeregowo, co wprowadza spadek napięcia rzędu 3–4 V. Natomiast w czujniku trójprzewodowym dioda LED jest podłączona równolegle, co wyklucza jakikolwiek spadek napięcia, W dwuprzewodowych wyłącznikach zbliżeniowych bez diod LED nie występuje spadek napięcia.

Up

Czy siłowniki pneumatyczne mogą być zasilane medium płynnym (hydraulika niskociśnieniowa)?
Uszczelnienia napędu pneumatycznego nie są przystosowane do pracy z mediami hydraulicznymi. Występuje także dodatkowe zagrożenie korozją chemiczną uszczelnienia w wyniku działania medium płynnego.

Up

Jaką siłę może przenieść siłownik?

Teoretyczną siłę siłownika pneumatycznego można obliczyć za pomocą następującego wzoru:
F [N] = p [bar] x A [cm²] x 10

Przykład: siłownik o nominalnej średnicy 100 mm na pole powierzchni 78,5 cm². Przy ciśnieniu roboczym 6 bar na ten obszar działa siła ok. 4700 N (78,5 x 6 x 10).

Up

Jakie jest maksymalne dopuszczalne ciśnienie i obciążenie rozciągające w łącznikach wahliwych FK-...?
Typ Maksymalne dopuszczalne ciśnienie
i obciążenie rozciągające N
FK-M4 750
FK-M5 1200
FK-M6 1200
FK-M8 2500
FK-M10 5000
FK-M10x1,25 5000
FK-M12 5000
FK-M12x1,25 5000
FK-M16 10000
FK-M16x1,5 10000
FK-M20 10000
FK-M20x1,5 10000
FK-M24 24000
FK-M27x2 30000
FK-M36x2 40000

Up

W jaki sposób zatrzymać podczas pracy siłownik pneumatyczny bez dodatkowego hamulca lub jednostki zaciskowej?
Przy założeniu, że pewien stopień nadmiernego lub zbyt małego przesuwu do położenia spoczynkowego nie jest problemem w danym zastosowaniu, zawory zwrotne sterowane mogą wykonać tę funkcję. Te niedrogie zawory blokują dopływ powietrza w dwóch komorach siłowników, uniemożliwiając w ten sposób dalszy ruch siłownika.

Up

Jak szybko może pracować siłownik przy określonym ciśnieniu roboczym?

Eine allgemein gültige Aussage ist hier nicht ohne weiteres möglich. Die maximal mögliche Geschwindigkeit bzw. die erzielbare Verfahrzeit hängt von anwendungsspezifischen Parametern ab. Einfluss haben z. B. die Zylindergröße, der Zylinderhub, die Endlagendämpfung, die Einbaulage, evtl. zu bewegende Massen und externe Zusatzkräfte sowie die Ansteuerung des Zylinders (Ventile und Schläuche).
Zur Ermittlung der erzielbaren Verfahrzeit können Sie unser pneumatisches Dimensionierungsprogramm "ProPneu" nutzen. Das herunterladbare Programm finden Sie auf der Festo-Hompage in der "Download Area" und dort unter "Download Software --> Produktgruppe Engineering-Tools --> ProPneu Pneumatische Dimensionierung".

Up

W jaki sposób można regulować prędkość ruchu siłownika pneumatycznego?
Prędkość ruchu siłownika pneumatycznego reguluje się natężeniem przepływu powietrza. Jest to możliwe na dwa sposoby: sterowanie powietrzem wlotowym (dławienie na wlocie) lub powietrzem wylotowym (dławienie na wylocie). Natężenie przepływu powietrza reguluje się zwykle zaworem dławiąco-zwrotnym.

Up

Jakie jest zadanie pneumatycznej amortyzacji w położeniach końcowych i jak ona działa?
Wartość energii kinetycznej jest iloczynem masy i prędkości (J = 0,5 m x v²). Siłownik w położeniu końcowym musi przenieść tę energię bez żadnych uszkodzeń. Nie może to mieć zwykle także wpływu na masę, którą przenosi siłownik. Dlatego też prędkość w położeniu końcowym jest ograniczana do możliwego minimum. W zależności od średnicy siłownika powietrze wywiewane jest blokowane na ostatnich kilku centymetrach skoku, a następnie uwalniane przez odpowietrznik (o regulowanym dławieniu). Przez krótki czas powoduje to powstanie znaczącego przeciwciśnienia, które przeciwdziała ruchowi. Umożliwia to znaczące zmniejszenie prędkości siłownika w krótkim czasie, a jeśli amortyzacja w położeniach końcowych jest ustawiona poprawnie, szczątkowa energia kinetyczna jest mniejsza od maksymalnego dopuszczalnego limitu. Siłowniki z pneumatyczną amortyzacją w położeniach końcowych są oznaczone literami PPV w oznaczeniu typu.

Up

Gdzie można znaleźć uchwyt czujnika do jednostki prowadzącej mini DFC-6/10?

Dwa uchwyty czujnika do czujników SME/SMT-10, wraz z osprzętem mocującym, wchodzą w zakres dostawy jednostki prowadzącej. Uchwyt czujnika na wymianę można zamówić jako część zamienną o numerze 391321.

Up