Diagnostyka przecieku
Diagnostyka przecieku
Kompatybilność produktu
Festo Motion Terminal

Diagnostyka przecieku

Zaloguj się, aby zobaczyć ceny

Powrót do wyników wyszukiwania

Mniej przestojów systemu i szybsze wykrywanie usterek dzięki konserwacji prewencyjnej. Oddzielne cykle diagnostyczne i zdefiniowane wartości progowe umożliwiają wykrycie i zlokalizowanie poszczególnych przecieków w aplikacji obsługiwanej przez Festo Motion Terminal.

Opis

Za pomocą aplikacji Motion App „Diagnostyka przecieku“ można wykrywać przeciek w danej objętości lub przeciek napędu pneumatycznego w aplikacji. Ta aplikacja do konserwacji prewencyjnej służy do wykrywania uszkodzonych lub starych przewodów i pojawiających się nagle przecieków. Aplikacja Motion App wykrywa odpowiednio wcześnie przecieki spowodowane zużyciem siłownika lub zaworu. Proces nie jest monitorowany w sposób ciągły.

 

Aplikacja Motion App rozpoczyna pracę od wykonania cyklu uczenia poprzez ruch do obu położeń końcowych. W czasie cyklu uczenia siłownik wykonuje kilkukrotny wysuw i powrót. Przepływ objętościowy przecieku obliczany jest przede wszystkim w oparciu o objętość siłownika lub całą objętość włącznie z objętością przewodu oraz zmierzoną zmianę ciśnienia. Dlatego wymagane jest wprowadzenie prawidłowych parametrów układu.

 

Przy ustawieniu domyślnym pomiar zmiany ciśnienia rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy zmiany ciśnienia ze względu na dynamikę zmian temperatury w znacznym stopniu zanikną. Zależnie od wielkości objętości wymagany jest dłuższy czas odcięcia komór siłownika. W celu obliczenia przecieku określa się spadek ciśnienia na zaworze (napęd w położeniu końcowym).

 

Oprócz obliczonego natężenia przepływu dla przecieku jest podawany również status przecieku dla danego przyłącza zaworu. W celu określenia poziomu referencyjnego przecieku należy wcześniej wykonać cykl referencyjny siłownika, kiedy siłownik jest sprawny. W trakcie tego cyklu ustalana jest wartość odniesienia przecieku, np. podczas instalacji urządzenia. Wartości odniesienia są zapisywane na stałe i przechowywane w zestawie parametrów. Jeśli istnieje prawidłowa wartość odniesienia dla przecieku, aktualnie określone objętościowe natężenie przepływu jest porównywane z wartością odniesienia, a wynik jest podawany jako zmiana przecieku (delta w stosunku do wartości odniesienia) w l/h. Wykorzystując wcześniej zdefiniowane wartości graniczne dla delty, status będzie określany dodatkowo jako wartość cyfrowa (0, 1, 2, 3) lub jako sygnalizacja świetlna (czerwona, pomarańczowa, żółta, zielona) zgodnie ze standardem VDMA.

 

Aplikację Motion App „Diagnostyka przecieku“ można stosować jednocześnie na wszystkich pozycjach zaworowych odpowiedniego Festo Motion Terminala.

Szczegóły techniczne

-       Przepływ:

 • Zakres pomiaru 2 … 600 l/h

-       Ustalanie wartości w Motion App i za pomocą sterownika PLC:

 • Uruchomienie diagnostyki
 • Przerwanie diagnostyki
 • Uruchomienie pomiaru odniesienia
 • Przerwanie pomiaru odniesienia

-       Informacja zwrotna do sterownika:

 • Status wykrywania
 • Wartość przecieku – kanał 2
 • Wartość przecieku – kanał 4
 • Ocena VDMA

-       Funkcja wstępnego napowietrzania:

 • Jeśli podczas uruchamiania aplikacji Motion App ciśnienie w odpowietrzanej komorze siłownika spadnie poniżej
  20% ciśnienia zasilania, odpowietrzanie komory jest znacznie słabsze. Odpowietrzanie komory jest dokonywane ze znacznie mniejszą intensywnością. Dzięki temu nie dochodzi do przekroczenia dopuszczalnej energii w położeniach końcowych.

-       Uwagi:

 • Cykl referencyjny powinien być przeprowadzany, jeśli urządzenie jest sprawne, gdyż ten stan/ wartość są wykorzystywane w późniejszej analizie szczelności.
 • Zależnie od wielkości objętości wymagany jest inny czas odcięcia komór siłownika.
 • Jeśli stosowany jest siłownik, który nie istnieje w bazie danych, mogą pojawić się nieprawidłowe wyniki.

-       Ograniczenia:

 • Aplikacja nie nadaje się do podciśnienia
 • Temperatura sprężonego powietrza musi zawierać się w następującym zakresie tolerancji:10 °C … 30 °C
 • Możliwe ciśnienie zasilania Festo Motion Terminal 0,5 ... 8 bar
 • Siła ciężkości przy położeniu montażowym innym niż 0 musi być zawsze mniejsza niż 75% siły pneumatycznej
 • Aby zapewnić podane niżej dokładności, należy upewnić się, że napęd podczas powrotu i wysuwu osiąga położenie krańcowe

-       Podane dokładności dotyczą: 0 ... 50 l/h:

 • Dokładność bezwzględna:
  • Mała objętość 0,072 l:                                        ±7 l/h
  • Duża objętość 5,074 l:                                        ±15 l/h
  • Mały siłownik ADN-25-50-A-P-A:                        ±7 l/h
  • Duży siłownik DSBC-63-500-PPVA-N3:            ± 10 l/h
 • Dokładność powtarzalności:             ±10 l/h

-       Stan układu przy zakończeniu i przerwaniu diagnostyki:

 • Objętość: W pierwszej kolejności objętości zostają rozhermetyzowane, aby ustawić poziom ciśnienia powietrza wylotowego. Następnie zmykają się wszystkie gniazdowe zawory membranowe stopnia głównego.
 • Siłownik: Po zakończeniu identyfikacji przecieku w siłowniku zamykają się wszystkie zawory gniazdowe stopnia głównego. Oznacza to, że ciśnienie istniejące w danym czasie pozostaje w odciętych komorach. Zazwyczaj chodzi o ciśnienie zasilania w komorze 2 oraz ciśnienie powietrza wylotowego w komorze 4.
 • W przypadku przerwania identyfikacji przecieku zamykają się wszystkie membranowe zawory gniazdowe stopnia głównego, co oznacza, że ciśnienie istniejące w danym czasie pozostaje w odciętych komorach.