Zadany czas ruchu
Zadany czas ruchu
Kompatybilność produktu
Festo Motion Terminal

Zadany czas ruchu

Zaloguj się, aby zobaczyć ceny

Powrót do wyników wyszukiwania
Szybkie i łatwe uruchomienie, stabilność eksploatacji: Wystarczy podać tylko czas powrotu i wysuwu. Czas ruchu jest najpierw konfigurowany poprzez dopasowanie funkcji dławienia powietrza wylotowego, a następnie zostaje zachowany. W przypadku oddziaływania takich czynników jak zużycie układ samodzielnie dostosowuje wartości.
Opis

W przypadku aplikacji Motion App „Zadany czas ruchu“ należy podać tylko żądany czas wysuwu i powrotu napędu. Festo Motion Terminal adaptuje się następnie samoczynnie w trakcie cyklu uczenia do istniejących warunków brzegowych. Ciągłe monitorowanie gwarantuje utrzymanie czasów cyklu, kompensując czynniki zakłócające, takie jak tarcie, zmiana ciśnienia zasilania/spiętrzenia, a nawet stopniową zmianę masy. Zmiana czasu cyklu jest bardzo łatwa – za pomocą bezpiecznego z punktu widzenia obsługi modułu zdalnego sterowania – bez potrzeby dokonywania ustawień mechanicznych. Dodatkowo możliwe jest wczytywanie i zapisywanie zestawów parametrów dla różnych formatów.

Funkcją podstawową aplikacji Motion App jest realizacja z maksymalną precyzją ruchów poprzez dławienie na wylocie – wyeliminowano ręczne ustawianie dławienia. Za pomocą Festo Motion Terminal VTEM określa się zadane czasy powrotu i wysuwu. W oparciu o dane z czujników krańcowych określany jest samodzielnie rzeczywisty czas ruchu, z dopasowaniem dławienia powietrza wylotowego do momentu osiągnięcia wymaganego czasu ruchu. Brak dławienia na wlocie. Rzeczywisty czas ruchu jest określany na podstawie pomiaru czasu ruchu między czujnikami krańcowymi. Dzięki ciągłemu monitorowaniu algorytm adaptacyjny zapewnia stałe utrzymywanie zadanego czasu ruchu. Jeśli algorytm adaptacyjny po zakończeniu ruchu wykryje, że zadany czas nie został zachowany, następuje dopasowanie dławienia. Nie ma amortyzacji w położeniu końcowym. Musi ona być zapewniona przez klienta. Wyłączniki krańcowe na napędzie przesyłają sygnały wyłącznie do cyfrowych modułów wejściowych terminala VTEM.

Szczegóły techniczne

Wymagany jest cyfrowy moduł wejściowy CTMM w Festo Motion Terminalu, a także dwa cyfrowe czujniki położenia końcowego na napędzie.

-       Ustalanie wartości w Motion App i za pomocą sterownika PLC:

 • Czas wysuwu
 • Czas powrotu

-       Informacja zwrotna do sterownika:

 • Zmierzony czas ruchu
 • Osiągnięcie położenia końcowego

-       Cykl uczenia:

Uruchomienie odbywa się ręcznie lub za pośrednictwem procesu uczenia. W cyklu uczenia wykonywane są skoki do momentu osiągnięcia żądanego rzeczywistego czasu ruchu w zakresie wymaganej tolerancji. Cykl uczenia można rozpocząć w WebConfig lub za pośrednictwem kanału transferowego. Jeśli zostanie osiągnięty zakres tolerancji, siłownik zatrzymuje się w stanie wsuniętym. Cykl uczenia uruchamiany jest przez użytkownika za pomocą odpowiedniej aplikacji #60.

-       Ciągłe zapisywanie „skonfigurowanych wartości“:

Podczas wyłączania wszystkie „skonfigurowane w procesie uczenia wartości“ zostają trwale zapisane. Dzięki temu podczas następnego włączenia nie jest wymagane uruchomienie nowego procesu uczenia. Parametry aplikacji muszą być zapisane oddzielnie.

Jeśli od momentu wyłączenia na urządzeniu peryferyjnym zmieniły się parametry, może to oznaczać, że pierwszy ruch został wykonany z nieprawidłowymi wartościami. Może to spowodować nieprzewidywalną reakcję układu.

Ważne: Należy o tym koniecznie pamiętać w przypadku dłuższych przestojów! Podczas ponownego włączenia przeprowadzana jest kontrola, czy parametry aplikacji i systemu uległy zmianie. Jeśli wystąpiły zmiany, terminal VTEM resetuje „skonfigurowane w cyklu uczenia wartości“ ponownie do ustawień domyślnych.

-       Funkcja wstępnego napowietrzania:

Jeśli podczas uruchamiania aplikacji Motion App ciśnienie w komorach siłownika spadnie o 20% poniżej ciśnienia zasilania, wówczas przed rozpoczęciem wymaganego ruchu obie komory są w kontrolowany sposób napowietrzane. Zapobiega to ruchowi tłoka do położenia końcowego przy całkowicie odpowietrzonej komorze.

-       Zakres obowiązywania:

 • Dokładność: ± 2%, jednak nie większa niż ± 20 ms
 • Maksymalnie dopuszczalna liczba cykli uczenia: 10
 • Podane dokładności lub liczba cykli uczenia obowiązują dla:       
  • Średnica siłownika ≥ 25 i ≤63,
  • Przy prędkościach ≥ 0,15 m/s,
  • Długości przewodów ≤5 x skok siłownika
  • Skok siłownika ≥ 50 mm i ≤500 mm
  • Masa [kg] ≤0,004 x ciśnienie zasilania [bar wzgl.] x (średnica siłownika [mm²] )
   np. ciśnienie zasilania 6 bar, średnica siłownika 25 mm ==> maksymalnie dopuszczalna masa = 15 kg
 • Poza tymi granicami korzystanie z aplikacji jest również możliwe, jednak mogą wystąpić ograniczenia dotyczące dokładności lub liczby wymaganych cykli uczenia.
 • Minimalny możliwy czas przesuwu zależy od stosowanego siłownika i użytych przewodów elastycznych.

-       Uwagi:

 • Uwzględnić maks. energię uderzenia siłownika. Użytkownik powinien zapewnić, np. za pomocą dodatkowych amortyzatorów, że nie zostanie ona przekroczona.
 • W celu zdalnej zmiany czasu przesuwu lub zestawu parametrów należy na krótko dezaktywować zadanie ruchu, a następnie ponownie je aktywować.
 • Mniejsze ciśnienie zasilania może ewent. spowodować zwiększenie dokładności.
 • Czasy pauzy inne niż w zwykłym cyklu powodują odchyłkę czasu przesuwu.
 • Jeśli stosowany jest siłownik, który nie występuje w bazie danych (unknown), może to spowodować zwiększenie liczby wymaganych cykli uczenia.
Wymagania techniczne
Ważne: Aby korzystać z tej aplikacji, wymagany jest cyfrowy czujnik położenia końcowego i cyfrowy moduł wejściowy CTMM w Festo Motion Terminalu.