Proporcjonalna regulacja ciśnienia
Proporcjonalna regulacja ciśnienia
Kompatybilność produktu
Festo Motion Terminal

Proporcjonalna regulacja ciśnienia

Zaloguj się, aby zobaczyć ceny

Powrót do wyników wyszukiwania
Oszczędność przestrzeni zabudowy i niższe koszty sprzętu, dzięki możliwości wykorzystania na jednej pozycji zaworowej dwóch niezależnych zaworów proporcjonalnych ciśnienia – mogą one również pracować w zakresie podciśnienia!
Opis

Aplikacja Motion App „Proporcjonalna regulacja ciśnienia” umożliwia zastosowanie dwóch regulatorów ciśnienia z jednego modułu zaworowego, co może być wykorzystane do niezależnej regulacji ciśnienia. Zintegrowane czujniki zapewniają precyzyjnie monitorowanie ciśnienia. Do sterowania w pętli zamkniętej będą wykorzystane tylko wewnętrzne czujniki ciśnienia (przyłącza 1, 2, 3, 4). Użytkownik nie musi wprowadzać żadnych danych instalacji, np. dotyczących objętości czy przewodów.

To Motion App może być również z powodzeniem wykorzystane do regulacji w aplikacjach podciśnieniowych. W przypadku aplikacji podciśnieniowych, podciśnienie może być podłączone do kanału 3 Festo Motion Terminal. Do kanału 1 Festo Motion Terminal może być równocześnie podłączone ciśnienie, np. dla impulsu wyrzutowego. Może to być wykorzystane w aplikacjach regulacji ciśnienia dla danej objętości, sterowania siłą w określonym obszarze roboczym, uruchamiania zaworów procesowych i sterowania podciśnieniem z regulowanym impulsem wyrzutowym.

W przypadku jednoczesnego korzystania z tej aplikacji na kilku pozycjach zaworowych należy zamówić odpowiednią liczbę aplikacji, która odpowiada liczbie jednocześnie uruchomionych aplikacji w Festo Motion Terminalu VTEM.

Szczegóły techniczne

Ciśnienie:

 • -0,9 … +8 bar

 

Minimalna objętość:

 • 50 ml

 

Maksymalna objętość:

 • 2 l (możliwość regulacji również większych objętości, ale zawór ogranicza natężenie przepływu)

 

Ustalanie wartości w Motion App i za pomocą sterownika PLC:

 • Wartość zadana ciśnienia w kanale 2
 • Wartość zadana ciśnienia w kanale 4

 

Informacja zwrotna do sterownika:

 • Rzeczywiste ciśnienie w kanale 2
 • Rzeczywiste ciśnienie w kanale 4

 

Charakterystyki regulacji:

 • C1: Mała objętość (≥0,05 l; ≤0,1 l) Charakterystyka regulacji C1 może być zastosowana do wszystkich objętości. Jednak w przypadku większych objętości takie rozwiązanie może okazać się bardzo wolne.
 • C2: Średnia objętość (> 0,1 l; < 1 l)
 • C3: Duża objętość (≥1 l)
 • CS: Indywidualne ustawienia. Parametry sterownika można ustawić bezpośrednio za pomocą WebConfig:
  • Człon P = współczynnik wzmocnienia proporcjonalnego dla różnicy między ciśnieniem zadanym i rzeczywistym
  • Człon I = współczynnik wzmocnienia dla sumy odchyleń między wartością zadaną a rzeczywistym ciśnieniem w czasie
  • TF = stała czasowa dla odfiltrowania sygnału z czujnika ciśnienia wewnętrznego
  • Wszystkie parametry mogą być zapisane w sterowniku, odczytywane i przesyłane do PLC przez kanał transmisyjny. To, która charakterystyka da użytkownikowi najlepsze rezultaty, zależy od kilku czynników, niemożliwych do zdefiniowania bez znajomości aplikacji klienta. Głównym kryterium jest objętość.
 • Może się zdarzyć, że wystąpią drgania regulatora ciśnienia. W takim przypadku należy przełączyć się na inną charakterystykę pracy regulatora ciśnienia. Pierwszym punktem odniesienia jest objętość

 

Uwagi:

 • Przy pracy na podciśnieniu przed zaworem należy umieścić filtr. Zabezpieczy to zawór przed zasysaniem obcych cząstek do wnętrza zaworu, np. przy pracy z przyssawką.
 • W przypadku zastosowania wewnętrznego zasilania pneum. pilotów, należy utrzymywać wymagane minimalne ciśnienie (3 bar) w kanale 1.
 • Konstrukcja czujników zabezpiecza je przed zanieczyszczeniami.
 • Mierzone jest zarówno ciśnienie zasilania na przyłączu 1, jak i ciśnienie na odpowietrzeniu na przyłączu 3. Jeśli do przyłącza 3 podłączone jest podciśnienie, to również jest mierzona aktualna wartość podciśnienia.
 • W przypadku stosowaniu przewodów PUN4 należy wybrać charakterystykę sterowania C1.
 • Objętość zerowa (zatkany wylot zaworu): najlepsze ustawienie CS, przy charakterystyce sterowania C1 możliwe jest uzyskanie stabilnego sterowanie z odchyleniami.
 • Jeśli wartość zadana ciśnienia na wyjściu zaworu jest większa niż ciśnienie zasilania terminala, wówczas wartość zadana jest zredukowana do ciśnienia zasilania terminala.
 • Jeżeli różnica między wartością zadaną dla wyjścia zaworu a ciśnieniem w kanale odpowietrzenia jest mniejsza niż +0,1 bara, to wyjście zaworu zostanie całkowicie odpowietrzone.

 

Parametry statyczne (według FN 942030) obowiązują w zakresie-0,9 … 7 bar:

 • Błąd liniowości w zakresie 5% ... 95% wartości zadanej w warunkach nominalnych, w oparciu o idealną charakterystykę: 170 mbar
 • Dokładność powtarzalności w zakresie 5% ... 95% wartości zadanej w warunkach nominalnych: 80 mbar
 • Maks. histereza w zakresie 5% ... 95% wartości zadanej w warunkach nominalnych: 80 mbar
 • Dokładność całkowita w zakresie 5% ... 95% wartości zadanej w warunkach nominalnych: 210 mbar
 • Czułość odpowiedzi w zakresie 5% ... 95% wartości zadanej w warunkach nominalnych: 80 mbar
 • Maks. błąd temperatury w całym zakresie T jako dodatkowy parametr dokładności całkowitej: ± 50 mbar
 • Tłumienie punktu zerowego:
  • Wartość zadana poniżej 100 mbar powyżej ciśnienia na wylocie--> odpowietrzenie
  • Wartość zadana ciśnienia na wylocie 120 mbar lub większa--> sterowanie włączone

 

Parametry dynamiczne (według FN 942030) obowiązują w zakresie 0 … 7 bar:

 • Czas przywrócenia (przewody PUN 8, 2 m, objętość 0,1 l Skok wartości zadanej 25% 75% 25%, charakterystyka sterowania C1):
  • <1 s
 • Dopuszczalny poziom odchyleń przy gwałtownie zmieniających się wartościach zadanych (objętość 0,1 l, charakterystyka sterowania C1):
  • <1% FS