Proporcjonalna regulacja ciśnienia
Proporcjonalna regulacja ciśnienia
Kompatybilność produktu
Festo Motion Terminal

Proporcjonalna regulacja ciśnienia

Zaloguj się, aby zobaczyć ceny

Powrót do wyników wyszukiwania
Oszczędność przestrzeni zabudowy i niższe koszty sprzętu, dzięki możliwości wykorzystania na jednej pozycji zaworowej dwóch niezależnych zaworów proporcjonalnych ciśnienia – mogą one również pracować w zakresie podciśnienia!
Opis

Przy aplikacji Motion App „Proporcjonalna regulacja ciśnienia“ do wykorzystania są dwa regulatory ciśnienia w jednym module zaworowym. Na każdym z wyjść modułu zaworowego można niezależnie regulować ciśnienie. Zintegrowane czujniki precyzyjnie monitorują ciśnienie. Do regulacji w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego wykorzystywane są wyłącznie wewnętrzne czujniki ciśnienia (przy przyłączach 1, 2, 3, 4). Użytkownik nie musi wprowadzać żadnych danych dotyczących stosowanego układu, np. objętości lub danych odnośnie przewodów.

Ta aplikacja Motion App nadaje się również do wykorzystania w aplikacjach z podciśnieniem. W przypadku aplikacji z podciśnieniem podciśnienie można podłączyć do kanału 3 Festo Motion Terminala. Do kanału 1 Festo Motion Terminala można jednocześnie podłączyć ciśnienie, np. dla impulsu wyrzutowego. Możliwy obszar zastosowań obejmuje regulację ciśnienia w danej objętości, regulację siły przy znanej powierzchni czynnej, sterowanie zaworami procesowymi oraz regulację podciśnienia z regulowanym impulsem wyrzutowym.

W przypadku jednoczesnego korzystania z tej aplikacji na kilku pozycjach zaworowych należy zamówić odpowiednią liczbę aplikacji, która odpowiada liczbie jednocześnie uruchomionych aplikacji w Festo Motion Terminalu VTEM.

Szczegóły techniczne

-       Ciśnienie:

 • -0,9 … +8 bar

-       Minimalna objętość:

 • 50 ml

-       Maksymalna objętość:

 • 2 l (można regulować ciśnienie również przy większych objętościach, jednak należy brać pod uwagę ograniczony przepływ przez zawór)

-       Ustalanie wartości w Motion App i za pomocą sterownika PLC:

 • Ciśnienie nominalne w kanale 2
 • Ciśnienie nominalne w kanale 4

-       Informacja zwrotna do sterownika:

 • Ciśnienie rzeczywiste w kanale 2
 • Ciśnienie rzeczywiste w kanale 4

-       Charakterystyki regulacji:

 • C1: Małe objętości (≥0,05 l; ≤0,1 l) Charakterystyka regulacji C1 może być wykorzystywana dla wszystkich objętości. Jednak w przypadku większych objętości regulacja jest bardzo wolna.
 • C2: Średnie objętości (> 0,1 l; < 1 l)
 • C3: Duże objętości (≥1 l)
 • CS: Ustawienia własne klienta: W tym miejscu można ustawić parametry regulatorów bezpośrednio przy pomocy WebConfig:
  • Człon P = współczynnik wzmocnienia proporcjonalnego dla różnicy między ciśnieniem zadanym i rzeczywistym
  • Człon I = współczynnik wzmocnienia dla sumy odchyleń między wartością zadaną a rzeczywistym ciśnieniem w czasie
  • TF = stała czasowa dla odfiltrowania sygnału z czujnika ciśnienia wewnętrznego
  • Wszystkie parametry mogą być zapisane w sterowniku, odczytywane i przesyłane do PLC przez kanał transmisyjny. To, która charakterystyka da użytkownikowi najlepsze rezultaty, zależy od kilku czynników, niemożliwych do zdefiniowania bez znajomości aplikacji klienta. Głównym kryterium jest objętość.
 • Może się zdarzyć, że wystąpią drgania regulatora ciśnienia. W takim przypadku należy przełączyć się na inną charakterystykę pracy regulatora ciśnienia. Pierwszym punktem odniesienia jest objętość

-       Uwagi:

 • W trybie podciśnieniowym przed zaworami musi być zamontowany filtr. Zapobiega to zasysaniu ciał obcych do zaworu, np. podczas współpracy z przyssawkami.
 • W przypadku stosowania wewnętrznego zasilania pilotów należy utrzymywać wymagane minimalne ciśnienie (3 bar) w kanale 1.
 • Czujniki są konstrukcyjnie zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.
 • Mierzone jest zarówno ciśnienie zasilania na przyłączu 1, jak i ciśnienie na odpowietrzeniu na przyłączu 3. Jeśli do przyłącza 3 podłączone jest podciśnienie, to również jest mierzona aktualna wartość podciśnienia.
 • W przypadku stosowania przewodów PUN4 należy wybrać charakterystykę regulacji C1.
 • Zerowa objętość (zaślepione wyjście zaworowe): najlepiej z ustawieniem CS. Charakterystyka regulacji C1 zapewnia stabilną regulację z przeregulowaniem.
 • Jeśli wartość zadana ciśnienia na wyjściu zaworu jest większa niż ciśnienie zasilania terminala, wówczas wartość zadana jest zredukowana do ciśnienia zasilania terminala.
 • Jeżeli różnica między wartością zadaną dla wyjścia zaworu a ciśnieniem w kanale odpowietrzenia jest mniejsza niż +0,1 bara, to wyjście zaworu zostanie całkowicie odpowietrzone.

-       Parametry statyczne (według FN 942030) obowiązują w zakresie-0,9 … 7 bar:

 • Błąd liniowości w zakresie 5% ... 95% wartości zadanej w warunkach znamionowych, w odniesieniu do charakterystyki idealnej: 170 mbar
 • Dokładność powtarzalności w zakresie 5% ... 95% wartości zadanej w warunkach znamionowych: 80 mbar
 • Maks. histereza w zakresie 5% ... 95% wartości zadanej w warunkach znamionowych: 80 mbar
 • Dokładność całkowita w zakresie 5% ... 95% wartości zadanej w warunkach znamionowych: 210 mbar
 • Czułość progowa w zakresie 5% ... 95% wartości zadanej w warunkach znamionowych: 80 mbar
 • Maks. błąd temperaturowy w całym zakresie T dodatkowo do dokładności całkowitej: ± 50 mbar
 • Tłumienie punktu zerowego:
  • Wartość zadana mniejsza niż 100 mbar powyżej ciśnienia odpowietrzania--> odpowietrzanie
  • Wartość zadana ciśnienia wyższa o 120 mbar lub więcej od ciśnienia odpowietrzania--> regulacja aktywna

-       Parametry dynamiczne (według FN 942030) obowiązują w zakresie 0 … 7 bar:

 • Czas regulacji (przewód PUN 8, 2 m, objętość 0,1 l skok wartości zadanej 25%  75%  25%, charakterystyka regulacji C1):
  • <1 s
 • Dopuszczalne przeregulowania przy skokowych zmianach wartości zadanej (objętość 0,1 l na wyjściu zaworowym, charakterystyka regulacji C1):
  • <1% FS